PHD i DK?

Hej,

En udenlandsk studerende (kardiolog , har erfaring med forskning ) er efter oplysninger omkring PHD studiet i DK.
Det vil være super nice hvis I lige kan give guidance, hjemsider eller kontakt personer som kender noget til det…etc.

Tak på forhånd

Hej Ines

Jeg kan kun tale om mine egne erfaringer med ph.d. studiet i Århus.
Det er opbygget som typisk et 3 årigt forløb, hvor du dels forsker og dels deltager i kurser indenfor forskellige områder svarende til 25 ECTS point. Disse point defineres lidt forskelligt ved de enkelte Universiteter i DK. Nogle kurser er obligatoriske som f.eks. statistik, andre vælges/søges i samarbejde med vejleder. I Århus svarer det ca. til et ½ år på skolebænken.

Efter 3 år skrives en afhandling, der baseres på helst 3 arbejder, som man i mellemtiden har publiceret, og hvor man er førsteforfatter. Denne afhandling forsvares derefter. Under ph.d. studiet er det desuden velset, at man har et udenlandsophold på et andet forskningslaboratorie, og at man selv tager del i undervisning af f.eks. medicinstuderende.

Selve ansøgningen til optagelse på ph.d. studiet sker til det sundhedsvidenskabelige fakultets forskeruddannelse. Det kan ske 5 gange pr. semester og skal indsendes senest 6 uger før det næste møde. Ansøgningen skal bl.a. bestå af en 5 siders detaljeret projektbeskrivelse, en 60.000 kroners erklæring (til dækning af undervisning), budget, tidsplan, CV etc. Jeg mener, at ansøgningen i dag skal gøres on-line.

Der er meget mere information på engelsk på:
http://www.health.au.dk/menu1038-en

Håber det hjælper…

M.v.h.
Mathias Munk

P.s. Det kan varmt anbefales at lave sin ph.d. i Århus :wink: