Populære specialer i 2009

Hermed et link til en artikel bragt i Dagens Medicin:

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2010/01/29/yngre-laeger-vil-fore-kniv/index.xml

Meget tankevækkende at de medicinske specialer hører til blandt de mindst populære

Ja det er ret interessant læsning. Man kan i øvrigt læse om alle specialer på sekretariatet for lægelige videreuddannelse.
Men det er en meget tankevækkende sammenhæng mellem de medicinske specialer og antallet af ansøgere i særligt region øst.
Jeg, og mange andre, var ret overbevidste om at man skulle søge imod et af de medicinske grenspecialer, men efter turnus og en evt. intro bliver man jo noget så desillusioneret over arbejdsforholdene for de medicinske afd. Det er bare så ærgerligt, men jeg aner ikke hvordan det skal løses.

Sjovt at så spændende et speciale som geriatri ligger så langt nede.

Nu har jeg hygget mig i 1½ år på en mindre geriatrisk afdeling og bedre bred intern medicin skal man lede længe efter. Det er jo lidt et “skraldespands”-speciale, hvor der er tid til patienterne og ikke mindst udredningen af disse. Hvor du bevæger dig bredt inden for det medicinske felt.

Det lyder måske ikke så sexet, men der er masser af faglige udfordringer, forskningsmæssige muligheder, og en demografisk udvikling til din fordel.

Hvorfor vælger så ikke selv det speciale? Det skyldes et større regnestykke, som betyder at jeg nok er mest “tænder” på tanken om at blive selvstændig på den ene eller anden måde. Privat praktiserende geriater er ikke aktuelt en mulighed.

Jeg er helt enig med Søren i, at arbejdsforholdene på de medicinske afdelinger er dårlige. Jeg mangler stadig 5 måneder, før jeg er færdiguddannet, men alligevel er det mit indtryk fra de kliniske ophold på medicinske afdelinger, at arbejdsforholdene har været dårlige med alt for mange patienter til for få læger samt massive overbelægninger med patienter på gangene.

Jeg har de seneste fire måneder arbejdet som lægevikar på en neurologisk afdeling, og der er ingen tvivl om, og her er arbejdsforholdene betydeligt bedre. Der er bedre muligheder for supervision og har bedre tid til at diskutere patienterne.

Jeg tror folk har fået en lidt uheldig opfattelse af geriatrien. For det første er langt størstedelen af medicinske patienter ældre medborgere, men fordelen ved geriatrien - i hvert fald på Bispebjerg - er netop, at afdelingen selv visiterer sine patienter og udvælger de patienter, som har potentiale for rehabilitering. Det virker da umiddelbart meningsfyldt og fagligt tilfredsstillende. Min geriatriske erfaring er ganske vist sparsom, men ovenstående er det indtryk, jeg har fået.

Jeg tror Frold har ret i det med, at geriatri ikke lyder så smart. Men man har jo heller ikke nogen egentlig geriatri undervisningsblok på studiet, som man har med de fleste andre fag/specialer. Kan være, at dette er medvirkende til at så få tilsyneladende overvejer dette speciale. Det virker overraskende, at de intern medicinske specialer generelt er så langt nede på listen, når der i forbindelse med indførelse af KBU har været så meget snak om, at alle ville have intern medicin.

Intern medicin er jo også en meget vigtigt fag, måske endda det mest vigtige fag i den medicinsk uddannelse. Derfor er det da også en meget klog beslutning at medtage et ophold på en medicinsk afd i KBU.
Men når det er sagt tror jeg også at det medicinske ophold, hvor lærerigt fagligt det end er, skræmmer mange væk. Forholdende er simpelthen for dårlige. Der er for lidt fokus på supervision, for travlt, for mange nye sygeplejesker der ikke lige ved “hvordan”, der er aldrig taget basalværdier og man står med håret i postkassen!
ØV

Er der nogen der ved hvor man kan få en komplet oversigt over hvor mange der har søgt ift. antal optagede? Det kunne være interessant at se ansøgertallet på andre specialer end lige netop de ti mest populære og de ti mindst populære.

http://www.laegeuddannelsen.dk/295-ansa … orloeb.htm

I min erfaring kommer “populariteten” meget meget ofte ud af et godt arbejdsmiljø. (nr. 2 faktor er nok fagets genstandsområde og “prestige”).
Det er der simpelthen ikke på de medicinske afdelinger. De virker underfinancierede, overarbejdede,
og man bliver noget demotiveret af at være der.
Der er selvfølgelig undtagelser. Jeg kan bare ikke huske nogen lige nu… :expressionless:
Personligt ville jeg gerne være indremediciner, det er bare svært at finde et sted hvor man har lyst til at
være det, og det er trods alt vigtigt!!! :slight_smile: måske har jyderne fundet en god afdeling?

Når det gælder geriatrien, så er min erfaring mere blandet. Det kan både være en parkering for de
håbløst demente eller en mere effektiv genoptræningsklinik som på bispebjerg.
Specialet lider ufortjent under mangel på prestige. Der er ligesom ikke noget ved at behandle de ældre. Selv min mormor
mente det, og hun er lige på grænsen til at være i målgruppen.

Geriatri har nemlig noget over sig som gør at det er mere u-sexet end pollen-tal og tømning af kattebakken tilsammen.
På den anden side kan det være et givende speciale, og hvis man er lidt vaks, så kan man få penge til
både forskning og projekter, afhængig af om man er heldig og der “satses” på området, eller om
der kun spares.