Prægraduat Forskningkursus på SDU

hej…

Jeg har længe overvejet, at tage et Prægraduat forskningskursus når jeg begynder på min Kandidat på SDU.

Jeg har fået en masse information, som at det skulle give en fordel når man f. eks. skal søge introstillinger, man er bedre egnet hvis man skal deltage i andre forskningskurser da man har lidt erfaring med m.fl. (ved ikke om det passer).

Men er der er nogle som har prøvet det og kan forklare hvordan det hele foregår?

Har ikke rigtig kunne finde information på hvordan det hele forgår, men når tiden er inde, vil jeg nok tage kontakt til en vejleder.

SDU har en fin informationsside:
http://www.sdu.dk/forskning/phd/phd_skoler/phdskolensundhedsvidenskab/praegraduatforskeruddannelsesundhedsvidenskab

Det kræver tid at forberede sig, minimum et år hvis det er et projekt der ikke allerede er udformet, dvs. at det er ikke bare en ph.d. studerende eller forskningsvejleder der mangler en prægraduatstuderende til at skrive i en database eller lign. Hvis du ved hvilket speciale du vil ind i efter, så er det et lille plus at skrive indenfor samme område, man får kontakter indenfor specialet og det kan evt. være man får tilbudt ph.d. efter endt studie hvilket kan være nyttigt i populære specialer. Så start med at finde en vejleder indenfor det felt du vil forske, hold et møde omkring hvad der er muligt indenfor det år. Så skal der søges penge hvis det er ikke afdeling der dækker driftsudgifterne, skolarstipendiat mm. Det kan tage lang tid.

Der er kommet nye regler, man skal have 80 ECTS pt på kandidaten og været igennem 1. klinikperiode ellers skal man søge dispensation.

Derudover holder SSF forskningsdage hvor du kan høre mere med info fra vejledere, studerende der er i gang og hvordan man kommer i gang.

Det kommer an på din plan videre efter medicinstudiet. Ønsker du eksempelvis at tage en Ph.d senere giver det dig en bonus i 1) Konkret forskningserfaring og 2) Publiceringer. På SDU er der for nyligt lavet nye krav til forskningserfaring ved optagelsen på Ph.d-uddannelsen, hvilket populært sagt har taget en del med bukserne nede. Jeg ved, at senere ansættelser også kan blive afgjort på baggrund af konkret forskningserfaring og publiceringer.

Først og fremmest skal du dog gøre op med dig selv om du har tid og lyst til at fordybe dig et år i dit eget projekt. For lysten skal drive arbejdet - og dem uden forskningsår skal det såmænd nok også gå godt.

Hej

Jeg synes ikke der er så meget tvivl om at forskningsår er en god idé - uden at jeg dog selv har gjort det. Argumenterne er ovenfor.

I et forskningsår går det mest ud på at finde sig til rette i en forskningsverden. Der skulle også gerne være en artkel i løbet af året. Jeg mener ikke man skal bruge 1 år på at forberede en 1 årig stilling. Jeg ville til hver en tid prøve at forhøre mig på de relevante afdelinger, og så høre om der er noget i støbeskeen, som man kan springe på.

Derimod mener jeg at ph.d studiet er noget man skal overveje mere, da det netop er 3 år man skal bruge inden for eet emne. Dog vil jeg også sige her at selve ph.d uddannelsen (kurser, udlandsophold, etc) er fantastisk også når man ser væk fra forskningen.

Jeg har altid været imod en masse ph.d’er for ph.d’en/hoveduddannelsens skyld, men det er nok desværre i den retning det er gået. Jeg er dog helt overbevist om, at en afdeling bliver bedre med enkelte folk der har en sådan titel, da det jo netop er en forskningsuddannelse, hvilket gør folk mere opmærksomme på små forskningsprojekter, og alt det praktiske - hvem skal man have tilladelser fra, hvor får man penge etc. Det er trods alt et fag, hvor der skal generes ny viden, som alle kan drage nytte af. Derfor er både forskningsåret og ph.d vigtige.

På SDU er der netop kommet et publikationskrav for optagelse på ph.d som Sarup nævner. Det tror jeg kommer til at ramme mange læger, da det typisk har været ph.d som man tyede til hvis man manglede forskning på cv’et.

Jeg ser flg. helt klare fordele ved at kaste sig ud i forskningen (forskningsår og ph.d):

  1. Networking - du får et “som oftest” super samarbejde med dine vejledere, og møder dem på et mere socialt niveau. Dette i skærende kontrast til en travlt arbejdsdag, hvor man kun kort har tid til at konferere.
  2. Mulighed for at deltage super gode kurser i hele verden
  3. Deltagelse i kongresser og igen networking.
  4. Publikationer (CV pleje)
  5. Tillæg for gennemført forskningsår/ph.d på en del sygehuset (uden for det helt store). Med tiden så bliver det faktisk til en del :slight_smile:
  6. Fordybelse og lære at læse artikler, og forholde sig kritisk til metoder etc.
  7. Friheden mens man forsker - forstået på den måde at man godt kan have travlt, men man kan ofte bestemme hvor og hvornår man vil forske.

En sidste ting. Man kan jo vælge at forske inden for basalforskningen (dyreforsøg), translationel forskning (hvor man får materiale fra patienter, og undersøger ting på protein/gen niveau, og søger efter en anvendelse i klinikken) og så i den anden grøft, hvor det er mere klinisk. Det er kun fantasien (og de 3 p’er) der sætter grænsen (Penge, Professor og Penge).

Håber det giver lidt input :slight_smile:
Held og lykke

Lige en kort tilføjelse.
Mht. ansøgning ved introstillinger og for den sags skyld HU, så giver det et plus på kontoen. Det handler jo ikke kun om point og det er en overordnet vurdering/målrettehed, der tæller.

En der har haft et forskningsår (uden publikationer) vil i min bog rangere på samme niveau som 1-2 små publikationer (kasuistikker etc).

Tak for de gode svar.

Det gav en bedre forståelse af tingene.

Angående ph.d, er ikke noget jeg har lyst til lige pt.
Grunden til at jeg regner med at tage det her forskningår, er for at se hvad forskning i det hele taget går ud på, og for at se om det er noget for mig.

Men i den sidst ende er jeg ivrig efter at komme ud, og virke som læge (selvom jeg godt ved at forskning er en del af det), hvor jeg bruge den masse viden jeg har fået og vil få i løbet af de resterende år af studiet.