Praktisk klinisk smertebehandling - Eriksen, Sjögren, Jensen

Link til Munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Jørgen Eriksen
Per Sjögren
Niels-Henrik Jensen

256 sider
Udg. år 2000
ISBN 87-628-0167-8

Forlaget skriver:

[quote]Udviklingen inden for smerteområdet har nødvendiggjort en væsentlig revision af den tidligere udgave af “den røde bog”, som nu foreligger.
Ud over smertens fysiologi og patofysiologi er der en grundig gennemgang af smerter forårsaget af cancer og de langvarige/kroniske non-maligne tilstande.
Den farmakologiske smertebehandling beskrives nøje, og specielle forhold vedrørende opioider belyses. Som supplement til de mere biologiske faktuelle oplysninger er der et afsnit om de psykologiske forhold i forbindelse med smerter.

Bogen henvender sig til læger og medicinstuderende i klinikken, samt andre professionelle faggrupper som arbejder med behandling af patienter med kroniske smerter. [/quote]