Praktisk socialmedicin - Toftgaard Jensen et al

Anmeldelse i ugeskriftet og mere info der

Jensen BT, Carlsen H, Hilden J, Moltke A, Nielsen CV, eds.

København: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2003.
347 sider. Pris: 290 kr.
ISSN 0901-0483