Psychiatry (Oxford Core Texts) - Gelder et al

[color=#001bff][size=150]Psychiatry (Oxford Core Texts)[/size]
by Michael Gelder, Richard Mayou, John Geddes

Paperback: 340 pages
Publisher: Oxford University Press; 3Rev Ed edition (3 Mar 2005)
Language English
ISBN-10: 0198528639

Som antydet er “Psychiatry” holdt på et essentielt niveau. Der er ingen lange historiske udredninger eller psykologiske teorier, men derimod et udmærket overblik over den psykiatriske begrebsverden og de væsentlige lidelser. Suppleret med en børnepsykiatribog og evt. ICD-10 (i betragtning af diagnosekriteriernes betydning i hvert fald ved den nuværende psykatrieksamen ved KU) bør “Psychiatry” kunne være et reelt alternativ til de danske lærebøger - især for studenter der ikke har den store interesse for det psykiatriske felt men som gerne vil have en forståelse på at rimeligt niveau.

Opdateret til 2005 udgave