Psychiatry: Pretest Self-Assessment & Review

Psychiatry: Pretest Self-Assessment & Review

Paperback: 355 pages
Publisher: McGraw Hill Higher Education; 11Rev Ed edition (4 Jul 2007)
Language English
ISBN-10: 007145554X

Eftersom jeg ikke havde mulighed for at følge timerne i psykiatri, besluttede jeg mig for at jeg havde behov for en case orienteret bog til at repetere efter. Valget faldt på ovenstående titel.
Bogen er ment som forberedelse til den amerikanske embedseksamen (USMLE), som er en multiplechoice test, altså samme princip som eksamen i psykiatri i Odense. Bogen er kapitel inddelt efter de forskellige hovedgrupper af psykiatriske lidelser, i hver hovedgruppe er der så lavet et hav af multiplechoice sprøgsmål, bagerst i kapitlet er står svaret plus en grundig forklaring på hvorfor man skal vælge netop dette svar. På denne måde bliver man ført grundigt og sikkert igennem psykiatrien, og det bliver ligepludselig langt lettere at skelne ex. skizotypisk sindslidelse fra skozoidpersonlighedsstruktur. Bogen ligger betydeligt mere vægt på somatiske differential diagnoser end både undervisning og eksamen i Odense, så til eksamen skyder den måske lidt over målet men tilgengæld bliver man godt rustet til sit kommende virke.
Der er et sort minus ved bogen, nemlig at den er opbygget efte et amerikanske DSM-IV-TR diagnose system, og ikke ICD-10. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på forskellige i diagnose kriterier mellem de to systemer.

Men alt i alt en rigtig god bog, der kan hjælpe med at danne overblik over det forvirrende system af små diagnose kasser, som udgør psykiatrien.

Opdateret til 2007 udgaven