Råd til 9. (Niende) semester KU

En lidt ærgerlig ting ved søgefunktionen er at den frasorterer hyppigt anvendte ord som “9” og jeg har derfor lidt svært ved at finde relevante tråde til det kommende semester.

Jeg skal på Nykøbing Falster OrtKir og Medicinsk, og har brug for erfaringer hvad angår:

Relevante Kittelbøger: Jeg har oxfords håndbog. Vil følgende være relevante: “Akutte medicinske tilstande”, “skadestuekirurgi”,“diagnoser og procedurer” fra munksgaard?? Andre jeg ikke har nævnt??

Bøger og detaljeniveau til eksamen: På 6 og 8 læste jeg og var meget tilfreds med Davidsson og til sidst på semesteret især Basis-bogen.
Løste på 8.sen enkelte enkelte 9.sem sæt og stødte på et par ret detaljerede opgaver. Har i erfaringer om det er nødvendigt med mere fyldestgørende litteratur på 9, eller om man kan læse hvad man har læst tidligere.
Hvor meget fylder patologi og farmakologien ifht 8.sem?

Hold jer endelig ikke tilbage hvis i ligge inde med yderligere et par gode råd til et godt ophold.

På forhånd Tak - god sommer

Med hensyn til kittelbøger, er jeg måske ikke den rigtige at spørge, da jeg ikke brugte dem på 9. semester - vil nok gøre det fremover, men det er en anden sag.

Med hensyn til eksamen, så kræves der på 9. semester en mindre detaljeringsgrad end på 6. og 8. semester. Til gengæld kan man blive hørt i al intern medicin og kirurgi fra begge semestre. Min erfaring er, at man på 9. semester ved besvarelse af eksamensopgaver, bør tænke bredt med hensyn til diagnoser. F.eks. ved akut udviklede brystsmerter bør man tænke på samtlige differentialdiagnoser og ikke kun på AKS.

Gå tidligt i gang med at lave eksamensopgaver og lav både for 9., 6. og 8. Opgaverne i anæstesi var så vidt jeg husker ikke opgaver, som krævede at man læste det i anæstesi-bogen. For mig var det tilstrækkeligt, hvad vi lærte på anæstesiopholdet. Farmakologi og patologi fylder meget lidt, men 9. semester kan med fordel udnyttes til at få godt styr på farmakologien, hvilket man kan have meget glæde af på sit medicinske ophold.

Håber det var en hjælp.