Recept til lægens eget brug

To spørgsmål:

Jeg har indtil nu skrevet alle recepter til mig selv på præcis samme måde, som hvis de var til en af mine patienter.

Men i receptbekendtgørelsen står der faktisk, at når en læge udskriver receptpligtig medicin til eget brug eller til brug i sin praksis, så skal der på recepten anføres “til eget brug” / “til brug i praksis”.

Hvorfor egentlig det?

Er der da forskel på apotekets ekspedition af en recept, hvis den har påtegnelsen “til eget brug”, modsat en almindelig recept? Bliver recepten fx registreret på en anden måde (eller måske slet ikke)? Giver det en hurtigere (mindre informaiv) ekspedition, da det viser at kunden er læge? Eller har det noget med registreringer i den personlige medicinprofil at gøre? Eller måske noget helt fjerde?

Hvis man af nød er tvunget til at skrive en recept til eget brug i hånden, må man så oppe øverst under “Udsteder” fx nøjes med at skrive ordene “mig selv” :smiley: eller SKAL man anføre sin arbejdsplads med tilhørende ydernummer / afdelingskode?

… og hvad nu hvis man er midlertidigt arbejdsløs?

Mht. til anvisningen så tror jeg bare det har noget at gøre med, at det virker underligt at skrive til en selv, at man skal tage X antal tab. Y gange dagligt imod Z!

Jeg arbejder selv uden for patientbehandling, men skriver ikke noget i afd. kode. Plejer at skrive mit Att.ID på.

Her er svarene:

“til eget brug”: Recepten bliver ekspederet på akkurat samme måde, som hvis den var til en hvilken som helst anden end den receptudstedende læge selv. Der anføres blot “til eget brug” på etiketten. Indikation og brugsanvisning kan altså udelades, vel fordi det forudsættes at lægen selv ved til hvad, og hvordan lægemidlet skal anvendes.
Og ja, det vil nok give en mindre informativ ekspedition.

“til brug i praksis”: Recepten er ikke stilet en bestemt person, men en praksis. Lægemidler og div. sygeplejeartikler, som er optaget på regionernes positivlister, kan udleveres gratis til brug i praksis. Regningen betales af regionerne.

Nej, der skal anføres “så meget som muligt”. Hvis man ikke har/er tilknyttet et ydernummer eller sygehus/afdelingskode, må det udelades. Navn og adresse kommer du ikke uden om at skrive to gange. Recepten skal altid påføres aut.id. (men det er først på nyere receptblanketter at der står “dato, underskrift og autorisations-id). Det er altså aut.id. der er det vigtigste, og det er jo uafhængigt af om man er arbejdsløs eller ej.
Ordineres A§4-lægemidler på en alm. recept skal udsteders cpr-nr. også anføres - i dette tilfælde er aut.id. ikke nok. Indtelefoneres recepten skal udsteders cpr-nr. ligeledes oplyses til apoteket. Vil udsteder undgå at påføre cpr-nr. skal anvendes Narkochek eller recepten skal sendes elektronisk (Edifact).

Håber det var svar nok!

Stærkt, så blev vi alle lidt klogere.

Tak for overstående information.

Jeg erindre ikke på noget tidspunkt i undervisningen at blevet undervist i “til eget brug” eller “til praksis”.

Super.

kh
sg

Rigtig mange tak for svarene. Godt at der er nogle farmaceut-stalkere derude. :slight_smile:

Mht. recept-ekspedition, så ville det være interessant at vide hvordan den enkelte ekspedition registreres. Min personlige paranoia foreskriver nemlig, at “systemet” registrerer mine mindste receptmedicin-indkøb, og at disse gemmes i 50 år, hvorved “systemet” engang i fremtiden ved en en passende lejlighed vil kunne kigge i de digitale recept-arkiver og se, at jeg efter deres mening har ordineret mig selv lidt for meget grp. A medicin (sovepiller, pectyl :twisted: , hvad ved jeg), og om så ikke min autorisation (eller frihed?) skulle tages op til en eller anden revurdering. Har dette noget som helst på sig? :?

Og mht. selve recept-blanketten (ved ordinering til sig selv eller fx familie), så fornemmer jeg at det er lige meget om der står “Region Sjælland” eller “Roskilde Sygehus” på recepten så længe man skriver “så meget som muligt”?

Som et mindre kuriosum vil jeg gerne udbede mig en bekræftelse på, at “skrønen” fra undervisningen om, at en recept (skrevet akut ude på et skadested på lægens fridags-spadseretur) gerne må skrives på fx et stykke toiletpapir (så længe man skriver de nødvendige oplysninger inkl. aut.-id) er helt OK sådan rent ekspeditionsmæssigt når patienten tropper op på apoteket med “recepten” i hånden.

Jep, de sidste gange jeg har skrevet en recept til mig selv eller min familien, skrev jeg det på stykke blankt papir.

mvh
Svend

Hej igen

1)
Registrering:
Apoteket indtaster en papir-recepts oplysninger i deres receptursystem eller henter en elektronisk recept fra receptserveren, hvor alle lægens indtastninger overføres direkte til receptursystemet (og det sparer meget tid). I apotekets receptursystem gemmes oplysningerne i 2 år. Endvidere indberettes oplysningerne til lægemiddelstyrelsen som bruger dem til statistisk, tilskudsberegning, osv. Oplysningerne kan bl.a. ses i den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) i 2 år. Om lægemiddelstyrelsen gemmer data længere end de 2 år fra ekspeditionsdatoen ved jeg ikke, men det er da sansynligt.

Din angst for at blive udpeget som værende lidt for glad for præparater i udleveringsgruppe A, kan du tage det helt roligt! Recepter til eget brug bliver behandlet fuldstændig som recepter til alle andre, så de ligger ikke i en speciel “til eget brug”-kasse der bliver udsat for ekstra revision. Endvidere opgøres ordinationspraksis kun på ydernummer-niveau (som jo meget ofte deles af mange læger), og det er derfor umuligt at finde “synderen” via statistikken.
Er du læge uden ydernummer vil apoteket ekspedere recepten med et erstatningsnummer, og så fremgår det ikke af de registrerede data hvem udstederen er (det fremgår kun at ydernummeret ikke kunne fremskaffes). Så vidt jeg er orienteret registreres der ingen data via det personlige autorisations-id, men det kommer nok engang.

Der findes utallige læger rundt omkring, der er meget flittige med at udskrive A§4-lægemidler, benzodiazepiner, mm. og som tilmed indtager en god del af dem selv. Langt de fleste sker der aldrig noget med, embedslægen blander sig yderst sjældent. Kun de rigtig, rigtig flittige opnår at blive optaget på sundhedsstyrelsens hemmelige “Apotekerliste” og får indskrænket deres ordinationsret i kortere eller længere tid.

2)
Blanketten:
Det er fuldstændigt ligegyldigt hvad der står i hjørnet af receptblanketten, det er udelukkende af “forfængelighed” over hvem der har betalt det papir blanketten er trykt på. Der findes en del forskellige udformninger af receptblanketter, herunder helt neutrale udgaver.

3)
Skrønen:
Det er ikke en skrøne, MEN recepter skal iflg. §11 i Bekendtgørelse om recepter skrives på receptblanketter, “medmindre særlige forhold forhindrer dette”. Det kan man så tolke som man vil. Så hiv du bare en toiletrulle frem næste gang du er på apoteket, hvis du synes det er sjovere end at bede om en alm. blanket.

Mvh Lasse

Lidt i tråd med ovenstående spørgsmål.
Når man påfører recepten “til brug i praksis” kræver det så man påføre et ydernummer. Det siger jo sig selv at hvis man skal have ting fra positivlisten og sygesikringen skal betale så kræver det et ydernummer, men hvad hvis man skal bruge lidt til lægetasken og selv vil betale, skal man så stadig bare påføre “til brug i praksis”?

Skal bruges til et sportstævne hvor jeg er med som læge.

På forhånd tak

B) det plejer at gå fint, jeg skriver dssn “til brug i lægetasken”.