Remedier og teknik - kliniske procedurer

Remedier & teknik - kliniske procedurer

424 sider, 2001, Munksgaard

Af Lotte Clevin, Hans Chr. Hansen, Michael Heidenheim, Lars Sterndorff

Denne håndbog gennemgår diverse kliniske procedurer indenfor de enkelte specialer. Bogen indeholder over 380 illustrationer, der pædagogisk gennemgår de praktiske rutiner, der kan være svære eller umulige at forstå ved forklaring med ord alene. Forfatternes valg af remedier og teknik er sket med det formål at beskrive hyppigt anvendte standarder på danske sygehuse. Bogens målgruppe er medicinske studenter, nyansatte læger i forvagtslag samt turnuslæger.

Indhold:
Generelle retningslinier . Lokalanalgesi . Regional analgesi . Injektionsteknik . Blodprøvetagning . Intravenøs adgang . Mikrobiologisk prøvetagning . Blærekateterisation . Punkturteknik . Biopsitagning . Gastroenterologi . Dræn . Sårheling og sårbehandling . Kardiologi . Respiration . Kirurgiske instrumenter . Suturteknik . Ortopædisk kirurgi . Gynækologi . Antikoagulationsbehandling.

Bogens disposition inden for samtlige emner:
Kontraindikationer . Anatomi . Remedier . Forholdsregler før indgreb . Teknik (inkl. specielle vanskeligheder) . Forholdsregler efter indgreb (inkl. komplikationer/bivirkninger)

"Boken synes relevant og nyttig for norske medisinstudenter og leger i primærvakt ved sykehus. Den er en av få nordiske bøker på området.

  • Tidsskrift for den Norske Lægeforening nr. 7, 2002

" Bogen medtager mange væsentlige procedurer fx injektionsteknik, intravenøs adgang, mikrobiologisk prøvetagning, blærekateterisation, punkturteknik, nedlæggelse og fjernelse af diverse sonder og dræn, sårheling og sårbehandling, suturteknik og anlæggelse af gips…Bogen kan anbefales, den er let at finde rundt i, de enkelte kapitler er veldisponerede og overskuelige, og de små illustrationer af Lotte Clevin er særdeles illustrative.

  • Ugeskrift for læger 163/46 - November 2001

424 sider, 2001

#######

Bogen er pt. udsolgt fra forlaget men kan stadig fåes fra Bogklubben for Læger, og måske nogle boghandlere ?

Min egen mening om denne bog er at den er meget anvendelig på 7. sem KU. Man kan selvfølgelig ikke lære procedurene kun ved at læse, men man lærer det noget hurtigere når man også har læst om den “korrekte” måde at udføre indgrebet på.

Så hvis man kan skaffe denne bog vil jeg klart anbefale den til klinikken!

Fornuftig bog, der beskriver mange af de procedurer som det forventes, at en turnus læge korrekt kan eller bør kunne udføre, uden at disse er nævnt mere detaljeret i de traditionelle lærebøger. Jeg savner dog akut perikardiocentesis, akut nåletracheotomi og akut nåle “thorakotomi” i MCL2.