Så blev fonden til studenteraktiviteter bremset

Det er utroligt men sandt…

Sundrådet på KU, som repræsenterer alle studerende ved det sundhedsvidenskabelige Fakultet har igennem et år arbejdet for at oprette en fond, som skal uddele penge til studentersociale formål på fakultetet. Det være sig drift af små foreninger, støtte til større arrangementer osv. Sundrådet har fået dekanatet til at give 200.000 kr hvert år til dette formål, foruden de penge Sundrådet selv kan rejse.
Dog er der kræfter på fakultetet som ikke bryder sig om dette initiativ. De føler sig ikke repræsenteret af Sundrådet, på trods af at ingen tvinger dem til at deltage i Sundrådets arbejde. For at modtage penge fra fonden skal man dog være en registreret gruppe under Sundrådet- alene af den grund, at Fonden har et ansvar for at de penge, der uddeles, rent faktisk går til en gruppe, og ikke en tilfældig studerende på gangen.

Demokratiske Medicinere har valgt at klage til rektor over denne konstruktion af fonden, og dermed er sagen ENDNU en gang sat i bero, indtil der foreligger en redegørelse.
Det er ufatteligt, at studerende kan bruge så meget energi på at spænde ben for initiativer, som alene er konstrueret til gavn for andre grupper. Det har været muligt for Demokratiske Medicinere at deltage i Sundrådets møder igennem hele konstruktionen af Fonden, men det har de af uransagelige årsager undladt at gøre.

Tilbage er der kun at vente og se, om vi kan vinke farvel til de 200.000 kr pga. fnidder i studenterrækkerne…

Det er godt nok ikke småting man skal beskyldes for…

Egenligt mener jeg at ovenstående indlæg er så præget af mudderkasting, og ligger så langt fra sandheden at jeg principielt set burde lade være med overhovedet at kommentere. Jeg vælger at gøre det alligevel, da det må være i alles interesse at få lidt fakta på bordet i denne sag.

Det drejer sig kort fortalt om, at Dekanatet årligt uddeler ca. 200.000 til div. studentersociale formål. Dekanatet har imidlertid ment at det er besværligt for dem selv at administrere disse uddelinger, hvorfor man vil oprette en fond til formålet. Alt sammen en meget fornuftig ide, der også kunne gøre det mere gennemskueligt hvordan studenterorganisationer og basisgrupper kan få bevilget penge. Studenterrådet (Sundrådet) og prodekan Flemming Dela har så arbejdet på at oprette denne fond på en sådan måde, at den fuldstændigt favoriserer Sundrådet og de tilhørende fagråd i forhold til alle øvrige organisationer, idet Sundrådet stortset egenhændigt kunne forvalte midlerne. Vi har gentagne gange i processen gjort både Sundrådet og prodekan Flemming Dela opmærksomme på, at dette er decideret lovstridigt, da det er i strid med reglerne i Universitetsloven, og et juridisk grundprincip for offentlig forvaltning kendt som “Den almindelige lighedsgrundsætning”. Flemming Dela og Sundrådet har valgt at ignorere dette fuldstændigt, hvorfor vi har henvendt os til rektor. Rektor har - fornuftigt nok - valgt at gå ind i sagen da det naturligvis ikke er acceptabelt at universitetet overtræder gældende lov.

Jeg mener i øvrigt at det er et ganske sundt princip her i landet, at politiske organisationer ikke kan tildeles økonomisk eller indflydelsesmæssig særstatus af det offentlige. Rent praktisk ville Sundrådets fonds-løsning medføre at ingen basisgrupper eller studenterpolitiske organisationer kunne få tildelt tilskud fra universitetet uden om Sundrådet, der er en politisk organisation. Det svarer nogenlunde til at bede Socialdemokratiet om at søge penge til deres valgkamp hos partiet Venstre.

Jeg forstår ikke rigtigt hvorfor Eliasson opretter dette indlæg - jeg synes det virker decideret absurd, at vi skal debatere om det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal overholde den danske lovgivning eller ej. Det er da en selvfølge at en stor offentligt institution, der forvalter skatteborgernes penge, naturligvis skal gøre dette på lovlig vis. Jeg mener det er decideret pinligt at prodekan Flemming Dela og Sundrådet ikke selv har reageret på at vi påpegede at deres fondskonstruktion var ulovlig - der er først sket noget i sagen, da rektor blev indblandet. Hvis det var mig der, som Sundrådet har gjort det i denne sag, mod bedre vidende havde arbejdet for en ulovlig løsning, havde jeg nok ikke ligefrem valgt at promovere sagen offenligt - jeg tror faktisk jeg ville skamme mig betydeligt. Derfor vil jeg for en god ordens skyld, da gerne spørge Eliasson om hun er uenig i at det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal overholde gældende dansk lovgivning?

I øvrigt vil jeg gerne påpege, at hele denne sag ingen betydning har for basisgruppernes økonomi. Fakultetet har hidtil uddelt ca. 200.000 kr årligt, og det vil de også gøre i fremtiden. De kan også sagtens oprette en fond til at gøre dette - det eneste sagen handler om, er at denne fond naturligvis iflg. dansk lov skal behandle alle studenterorganisationer lige, og ikke tildele særstatus til Sundrådet/Studenterrådet. Og det er vel egenligt ikke så meget at forlange?

Det er ærgeligt at vi studerende ikke kan holde magtkampene og uenighederne internt. Jeg ville ønske at DM og Medicinerrådet (og hvad der nu ellers måtte være af grupperinger) kunne danne et fælles forum, som kunne fungere som kontaktorgan udadtil.

Kunne I dog ikke prøve at få stablet et samarbejde på benene i stedet for at modarbejde hinanden?

Rumlepotte: Jeg er fuldstændig enig - et fælles kontaktorgan ville være en rigtig god ide. Der er masser af sager, hvor vi alle er enige - fx. omkring ombygning af kantinen. Vi (DM) har derfor også igennem foråret gentagne gange foreslået et sådan fælles organ, hvor der naturligvis skal være plads til politiske uenigheder, men hvor vi kan samarbejde om de ting vi er enige om. Som jeg ser det, må præmissen for et samarbejde være at alle er ligestillet deri, og det er her kæden er hoppet af. Medicinerrådet (MSR) og Sundrådet har afvist alle forslag omkring et samarbejdsorgan, der ikke giver Studenterrådet og tilhørende fagråd særstatus - og på det grundlag er sagen strandet hver eneste gang. Jeg synes ikke det er et urimeligt krav, at vi alle må have lige rettigheder i et sådan samarbejde.

Denne sag er dog noget speciel, idet den drejer sig om at dekanatet og sundrådet har valgt en klart lovstridig praksis. Her mener jeg at man som borger i dette samfund har en forpligtelse til at gøre opmærksom på sagen, når offentlige midler planlægges fordelt på retsstridig vis. Dette prioriterer jeg personligt højere end “borgfred” - det er naturligvis helt uacceptabelt at det offentlige ikke overholder loven.

Fakultetet har opgjort, at 200.000 kr svarer til, hvad der de sidste par år er brugt pr. år på studentersociale aktiviteter. Det er de penge man fra 2008 vil administrere lidt mere “tight” (der har f.eks. manglet en fast procedure for, hvordan og af hvem og på hvilke kriterier ansøgninger om økonomisk støtte bliver behandlet). 8)

Man må forholde sig til, at et universitet som en offentlig institution skal administrere / prioritere sine penge på en ordentlig og lovlig måde. Det er rimeligt nok, at fakultetets ledelse ikke skalter og valter med pengene efter hvad vej vinden blæser, men at man laver en procedure og sætter det lidt i system, og har et mål for hvad man vil med pengene. Det farlige ved at lade en forening administrere offentlige penge er, at foreningen udnytter det til at profilere sig selv. Og måske ligefrem til at belønne sig selv. Det er ikke engang noget jeg digter op. Sabrina Eliasson skriver selv: “For at modtage penge fra fonden skal man dog være en registreret gruppe under Sundrådet.” :roll:

Jeg tror vejen frem er at få lavet en opgørelse over, hvem der faktisk har modtaget støtte og hvem der ikke har modtaget økonomisk støtte gennem de sidste 3 år. På den baggrund kan man tage en fornuftig drøftelse af hvordan de skal prioriteres. Indtil det sker vil dette forblive en diskussion uden indhold.

Vil Sabrina give færre penge til de faglige foreninger og flere til rusvejlederne? Eller omvendt? Vil Jens give flere penge til MOK og færre til prestigefester i fælledparken? Eller omvendt? 8)

I øvrigt har jeg undret mig over, hvorfor I er så vilde med decideret at oprette en fond? Med alt det lovgivning og ekstra administration der følger med? Mon nogen har overvejet, hvor stor en del af de 200.000 kr der fremover vil gå til administration? Hvad er fordelen?

Og til rumlepotte:

Der er selvfølgelig kræfter, der arbejder for tæt samarbejde mellem de forskellige politiske studentergrupper. Vi mødes f.eks. ofte før studienævnsmøderne, og har en løbende dialog omkring hvad der sker.

Et formaliseret samarbejde i en “fælles paraplyorganisation” har vi selvfølgelig undersøgt mulighederne for. Sundrådet er desværre en mærkelig paraplyorganisation på flere områder. F.eks. er det sådan, at hvis Jens’ organisation “melder sig ind”, vil Sabrinas MR (tidligere MSR) have 14 stemmer og Jens’ organisation 0 stemmer.

Man kan godt forstå Sabrina synes det er en god idé :slight_smile:

Jeg er enig i rigtigt meget af det Simon skriver, men der er dog en enkelt ting jeg gerne lige vil kommentere:

Simon skriver:

Jeg mener netop ikke at nogen af os studenterpolitikere skal sidde og fordele pengene til basisgrupperne, da det er en utidig sammenblanding af politik og øvrige studenterforhold. Jeg ønsker altså ikke at give flere eller færre penge til nogen som helst, for jeg ønsker slet ikke at være ansvarlig for at fordele disse penge. Allerværst er det, når en enkelt forening (Sundrådet/Studenterrådet) får monopol på at administrere midlerne til basisgrupper og studenterpolitik - men den slags er jo heldigvis heller ikke lovligt i et land som vores.

Jeg vil bare for en orden skyld påpeke at SundRådet er fælles for alle studerende ved fakultetet. Alle studerende har en stemme, og alle fagråd har lik stemmefordelig (3 stemmer hver). Alle basisgrupper har enkeltvis stemmer som det enkelte fagråd. Det er et demokratisk organ, hvor alle kan delta.

Fondet er et samarbeid med dekanatet, og er adskilt fra SundRådet. Studenterrepresentantene velges demokratisk. Dekanatet er representert og tilser at det hele følger boken. Det skal også påpekes at SundRådet selv bidrar med over 100 000 kr som er samlet inn det siste året. Dette svarer til over 99% av det SundRådet har samlet inn av penger. Pengene er samlet inn i samarbeid med private og sponsorer.

At Demokratiske Medicinere stiller seg utenom må man jo beklage, de har ved gjentatte anledninger blitt invitert til å delta. Hva man i større grad må beklage er at basisgrupper og sosiale foreninger nå må vente på å få tildelt penger.

Kenneth Geving Andersen
Formand, SundRådet

Kenneth Andersen:

Igen må jeg påpege at det du oplyser er decideret ukorrekt. Sundrådet er en privat, politisk organisation der indgår i Studenterrådet. Det fremgår tydeligt af Sundrådets vedtægter, at Sundrådet opstiller kandidater til valg til universitetets styrende organer - præcis ligesom Demokratiske Medicinere og andre politiske organisationer. Jeg går ud fra at enhver kan sætte sig ind i, at man naturligvis ikke kan indgå i en organisation, som man samtidig stiller op som modkandidat til ved et valg.

I kan skrive side op, og side ned med lovprisninger af jeres egen organisation og fondsideen - det ændrer ikke på det faktum, at rektor er gået ind i sagen fordi der er tale om en ulovlig forvaltning af offentlige midler, fra fakultetets side. Igen vil jeg gerne påpege det absurde i at vi overhovedet har denne her diskussion - det bør naturligvis være en selvfølge at universitetet overholder loven. Ligesom jeg har spurgt Sabrina, vil jeg også gerne spørge Kenneth direkte: Er du uenig i at Det sundhedsvidenskabelige fakultet skal overholde gældende dansk ret, også når det handler om forvaltning af penge?

Der er i øvrigt intet der lige nu forhindrer dekanatet i forsat at uddele penge til basisgrupperne, ligesom man altid har gjort. Det er således ren vildledning, når Kenneth og Sabrina Eliasson påstår at nogen må vente på at få penge pga. vores påpegning af den ulovlige fondskonstruktion.

At Sundrådet har indsamlet 100.000 kroner er da fint - men jeg kan ikke se hvad der har med sagen at gøre? Hvis i ønsker at give dem til studentersociale formål, kan i jo blot gøre dette.

Jeg synes, det er fint nok med lidt kontrol over, hvad pengene går til, og det skal helst ikke være en politisk organisation, der bestemmer det. Ellers kunne man jo risikere, at alle pengene gik til advokater i forbindelse med valgkamp… :smiley:

Vi anser ikke sundrådet som en “privat politisk organisasjon”, men en overordnet paraply for alle studerende ved fakultetet, ikke bare medicinere men også alle andre studieretninger. Dette er noe dekanatet ved fakultetet er enig med oss i. Vi har laget et sett demokratiske vedtekter som gjør at Demokratiske Medicinere har samme innflytelse som resten. Men det er kanskje ikke nok?

Det Demokratiske Medicinere hevder er ulovlig i denne sak, mener vi er lovlig i det at Demokratiske Medicinere er invitert på lik linje med resten. Skal Demokratiske Medicinere kanskje ha en større innflytelse bare fordi de ikke vil delta i samarbeide?

Sakene vi arbeider med er nesten alltid ukontroversielle, og er basert på at noen engasjerer seg for å bedre de studerendes vilkår. Vi synes det er synd at noen studerende desidert velger å motarbeide dette arbeidet, fremfor å forsøke å finne felles grunn og samarbeide.

Kenneth Andersen: Mener du helt seriøst at du vil påstå at Sundrådet ikke er en politisk organisation? Lad os lige tage et kig på Sundrådets vedtægter, formålsparagraffen (§2 stk 2): “Sundrådet opstiller studerende til de enhver tid ledende organer på fakultetsniveau.”. Sundrådet er altså en organisation, der opstiller kandidater til et politisk valg - hvor meget mere tydeligt kan det blive?

At i også har valgt at skrive i jeres vedtægter at i repræsenterer alle studerende har ingen betydning overhovedet - enhver kan oprette en privat forening, hvor der står i vedtægterne at man repræsenterer en given gruppe. Ville du - hypotetisk set - acceptere at lade Pia Kjærsgård udtale sig på dine vegne, blot fordi Dansk Folkeparti i deres vedtægter skrev at de repræsenterede alle der bor i Danmark? Formentligt ikke!Sådanne vedtægter har altså ingen formel eller juridisk gyldighed. Det fremgår ganske tydeligt af universitetsloven at enhver studerende har lov til at opstille til valgene til de styrende organer - bemærk at Sundrådet eller Studenterrådet naturligvis ikke er nævnt som repræsentanter for de studerende i Universitetsloven.

Jeg mener jeres argumentation svarer fuldstændigt til at påstå at Socialdemokratiet ikke er nogen politisk organisation, og hvis Anders Fogh og hans kammerater ønsker at have noget at skulle have sagt, kan de bare melde sig ind i socialdemokratiet, der jo i øvrigt er en demokratisk organisation, der er åben for alle. En sådan argumentation er naturligvis det rene nonsens - Sundrådet kan som privat, politisk organisation naturligvis ikke få lov til at monopolisere universitetspolitikken i et retssamfund som vores. Netop derfor er rektor gået ind i sagen, da han naturligvis ikke kan acceptere at universitetet og sundrådet benytter en lovstridig praksis. Eftersom Kenneth Andersen valgte ikke at svare på mit spørgsmål, vil jeg gerne gentage det: Er du uenig i at Det sundhedsvidenskabelige fakultet skal overholde gældende dansk ret, også når det handler om forvaltning af penge?

Du har ret i at der er masser af ukontroversielle sager som vi let kan blive enige om, og netop derfor vil det være en god ide med en upolitisk og uafhængig organisation (det vil også sige uafhængig af Studenterrådet). Demokratiske Medicinere har gentagne gange gennem foråret foreslået oprettelsen af en sådan organisation, men Sundrådet har hver eneste gang ikke villet medvirke til et sådan apolitisk, uafhængigt samarbejde. Vi er naturligvis stadig interesserede i at indgå i et sådan samarbejde, med enhver der måtte ønske det - bolden er helt på jeres banehalvdel i forhold til at få dette til at lykkes.

Sammenligningene er upassende og irrelevante. Dette handler for det første ikke om dansk rikspolitikk, men om at noen studerende bruker av sin fritid for å gjøre forholdene for studerende ved fakultetet bedre. De studerende har i den nye universitetslov kun en begrenset innflytelse, og den unytter vi best når vi står samlet.

Jeg vil innvende mot de kraftige påstandene om ulovligheter, og si at saken stadig er til juridisk behandling. Det virker dog noe uprofessjonelt og useriøst å komme med disse påstander, uten at det er juridisk vurdert.

Påstanden om at vi har avvist Demokratiske Medicinere faller på sin egen urimelighet. Vi har hatt et stort antall møter med nettopp Demokratiske Medicinere og alle andre fagråd. Det er lett å si at ballen er på vår banehalvdel når betingelsene som ble stilt var langt ut av proposjoner. Resultatet av møtene ble at vedtektenene ble endret. Alle fagråd og basisgrupper untatt Demokratiske Medicinere støttet de nye vedtekter. Skal det så være alle andres problem at Demokratiske Medicinere ikke vil delta på linje med resten?

Kenneth Geving Andersen
Formand, SundRådet

Kenneth Andersen: Naturligvis er sammenligningerne relevante - selvom det drejer sig om studenterpolitik og ikke folketingspolitik, så er det da en selvfølge at almindelige demokratiske principper stadig må være gældende! Eller mener du at universitetsloven med tilhørende bekendtgørelser - der tydeligt beskriver hvordan studenterrepræsentanter skal vælges af alle studerende gennem åbne, demokratiske valg, er ligegyldige? Er du uenig i disse principper? Igen må jeg minde dig om, at du stadig ikke har besvare spørgsmålet om hvorvidt du er uenig i at fakultetet skal overholde gældende dansk lov. Jeg mener ellers det burde være et rimeligt og simpelt spørgsmål.

Mht. sagens juridiske behandling, så har sagen været til behandling på fakultetet i over to måneder, og dekanatet har på baggrund af en juridisk vurdering valgt at arbejde for en ny, og lovlig model. Vi har dokumenteret en række soleklare overtrædelser af Universitetsloven og den almindelige lighedsgrundsætning, og der kan næppe være tvivl om det ulovlige i fondskonstruktionen. Mht. at komme med påstande før sagens endelige udfald er offentliggjort af rektor, vil jeg gerne lige minde om at det var Sundrådet (v. Sabrina Eliasson) og ikke Demokratiske Medicinere, der oprettede denne tråd og bragte sagen på bane. Vi havde naturligvis tænkt os at vente på at den officielle udmelding fra rektor lå klar, men Sundrådet valgte at påbegynde en fuldstændig grundløs og ukorrekt mudderkastning ved at oprette dette indlæg.

Du skriver at vores forslag/krav er helt ude af proportioner. Mener du seriøst at det er ude af proportioner at kræve at samarbejdet ligestiller alle parter, og ikke giver særstatus til Studenterrådet? Mener du det er urimeligt at kræve at vi som politisk organisation ikke tvinges til at skulle underlægge os en anden politisk organisation (Sundrådet), som vi samtidig skal føre valgkamp imod? Jeg er bange for at vores opfattelser af grundlæggende demokratiske principper er meget, meget forskellige, hvis du ikke kan forstå hvorfor vi mener det er rimeligt at kræve de rettigheder som vi er tildelt iflg. universitetsloven.

Det er i øvrigt forkert når du skriver at alle andre studenterpolitiske organisatioenr på medicinstudiet indgår i Sundrådet - både Medicinerlisten og Demokratiske Medicinere står uden for. Ved seneste valg modtog vi til sammen ca. 62% af de afgivne stemmer blandt medicinstuderende - dvs. at Sundrådet kun repræsenterer en minoritet på 38% (Medicinerrådets/MSRs stemmeandel) af de medicinstuderende.

Det er som om Studenterrådet og Sundrådet ikke rigtigt vil anerkende at i ikke længere har et lovsikret monopol på studenterpolitikken. Allerede i 1973 blev styrelsesloven (det der idag svarer til universitetsloven) ændret således alle studenterpolitiske organisationer blev ligestillet, og der ikke længere var særstatus til Studenterrådet. Der er mig en gåde hvordan i stadigvæk i 2007 kan lade som om denne ændring ikke er indført - det er over 30 år siden! Jeg respekterer fuldt ud jeres politiske standpunkter, og jeres ret til at have en organisation hvor i kan arbejde for disse og stille op til de demokratiske valg som universitetet afholder. Er det for meget forlangt, at i også respekterer vores lovsikrede ret til dette?

Jeg er redd for Jens Helbys argumenter og oppfattelse av situasjonen ligger langt fra hva resten av det studenteraktive miljø mener.

Med hensyn til Jens Helbys referanse til valget til studienævnet, må jeg minne om at det faktisk finnes andre studieretninger ved fakultetet. Dette valget har ingen betydning for SundRådet på noen måte. SundRådet har ingen ting å gjøre med studenterpolitikk på fagnivå. vi arbeider på fakultetsplanet. Å forsøke å overføre valgresultatet fra studienævnsvalget til SundRådet er direkte uforskammet. Men på den andre siden er det vel det som gjør at Demokratiske Medicinere mener de skal ha mer innflytelse enn de andre fagretninger, basisgrupper og sosiale grupper. Hva om Demokratiske Medicinere deltok i samarbeidet og i en dialog fremfor å skrive lange mails og innlegg om alt mulig uvesentlig? Det som er væsentlig er at vi rent faktisk får det et bedre sted å studere. Og det får man altså ikke ved motarbeide gode tiltak.

Debatten avsluttes herfra. Jens Helby og alle andre som ønsker, er for øvrig hjertlig velkommen til neste møte i SundRådet.

Kenneth Geving Andersen
Formand, SundRådet

Jeg må konstatere at ingen af Sundrådets repræsentanter har ønsket at forholde sig til det helt centrale spørgsmål i denne sag: Er i uenige i, at fakultetet skal overholde gældende dansk lov, også når det handler om fordeling af penge? I har heller ikke ønsket at forholde jer til hvorfor i for enhver pris forsøger at forhindre os i at få lov til at oppebære de rettigheder som universitetsloven tildeler os? Jeg synes ikke der er tale om urimelige spørgsmål, eller urimelige krav fra vores side.

Det er i øvrigt noget foruroligende at Kenneth skriver at vi hellere skulle beskæftige os med noget relevant fremfor denne “uvæsentlige sag”. Hvis spørgsmål omkring demokratiske rettigheder i universitetsloven og grunlæggende retsprincipper for forvaltning af offentlige midler ikke er væsentlige, hvad opfatter i så som værende væsentligt? Jeg vil meget nødigt skulle repræsenteres af personer, der mener at så grundlæggende forhold omkring indretningen af vores uddannelse og vores samfund er ligegyldige.

For en god ordens skyld kan jeg desuden gøre opmærksom på, at dette blot er en ud af mange ting vi har beskæftiget os med det sidste halve år - vi har fx. arbejdet for indførsel af syge/re-eksamen på alle semestre, mindskning af mængden af biokemi-udenadslære på 4. semester gennem flere hjælpemidler til eksamen, mere indflydelse på tilrettelæggelsen af uddannelsen til alle studerende osv. Meget af dette er foregået gennem et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde med underviserrepræsentanterne i studienævnet. Vi har erfaring for at man i mange sager sager kommer meget længere med en god dialog, end gennem at opsøge konflikter. I enkelte sager - såsom denne - har det imidlertid drejet sig om så graverende overtrædelser af grundlæggende retsprincipper som dekanatet og sundrådet valgte at ignorere, at vi så os nødsaget til at henvende os til rektor, der nu er gået ind i sagen. Man kan altså ikke med rimelighed påstå at vi kun beskæftiger os med konfliktsager, tværtimod.

Mht. argumentet om at der er andre studieretninger på fakultetet end medicin, så illustrerer Kenneth sådan set bare endnu et forhold jeg opfatter som uhensigtsmæssigt ved Sundrådets struktur. Læser man deres vedtægter viser det sig nemlig at hvert fagråd har samme antal stemmer (3), uanset antallet af studerende der er tilmeldt studiet. Dvs. at folkesundhedsvidenskab (som jeg i øvrigt ikke har det mindste imod) ligger inde med ligeså mange stemmer i Sundrådet som medicinerne gør - selvom der på fakultetet er ca. 3000 medicinstuderende, og mindre end 400 folkesundhedsvidenskabsstuderende. Præcis det samme gør sig gældende for studier såsom odontologi (ca 450 studerende), molekylær biomedicin (under 200 studerende) og humanbiologi (under 100 studerende). Igen vil jeg dog påpege at Sundrådet naturligvis må indrette deres interne struktur som det passer dem, netop fordi Sundrådet er en privat, politisk organisation. Jeg vil blot understrege, at Sundrådet har valgt en stemmefordeling, jeg som medicinstuderende ikke synes er særlig god til at repræsentere vores studie, der trods alt er fakultetets største.

Jeg starter lige med at citere mig selv:

Det er vi alle åbenbart for glatte ål til at turde forholde os til offentligt :roll:

Anyways; det ku’ være man skulle fokusere på noget positivt for lige at bryde stemningen, her hvor de studenterpolitiske drøftelser er taget væk fra Panums mørke gange og ud i lyset (av det blænder!). Så vi laver hermed et positivt eksperiment og ser hvor det ender. :wink:

Næste møde mellem dekanatet og studenterorganisationerne er allerede på onsdag 5. september.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering/opsamling:
  a. Karrieredag
  b. Kantine
  c. Fondskonstruktion sat i bero
  d. Andet
 3. Didaktik og pædagogisk kompetenceudvikling (Simon Krabbe, gæst: Ingeborg Netterstrøm)
 4. Aftagerpaneler (Simon Krabbe, Flemming Dela)
 5. Finansiering af rusvejledningen (Anette Studsgaard Petersen, Arnold Boon)
 6. Orientering om bedste underviserpris (Flemming Dela)
 7. Mål for det kommende semester (Kenneth Geving)
 8. Planlægning af møderække for efteråret
 9. Eventuelt

Som det fremgår har jeg bedt om at få punkt 3 og 4 på dagsordenen.

Punkt 4 er ret ukontroversielt. Jeg har bedt om at få det på dagsordenen for at tjekke, om fakultetet gør det eneste rigtige, nemlig at samarbejde med de andre fakulteter i Odense og Århus omkring opgaven. I materiale fra uddannelsesprodekan Flemming Dela fremgår det, at dette panel for lægestudiets vedkommende vil omfatte sundhedsstyrelsen og repræsentanter fra danske regioner, og det er vel rimeligt, at de kan komme med feedback på, hvad “aftagerne” forventer af de kandidater universitetet uddanner. Måske man kan bruge dette som et springbræt til at få en fælles forståelse af på de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter og i sundhedsstyrelsen / regionerne af hvad en “basislæge” skal kunne. I øvrigt noget man burde koordinere langt bedre i EU, da læger kan tage deres titel med sig over landegrænser.

Punkt 3 er derimod langt mere interessant.

[i]Baggrunden for punktet er min mail til Louise Maria Christensen:

Generelt: Har dekanatet en vurdering af, hvordan de seneste tiltag inden for didaktik og pædagogisk kompetenceudvikling forløber/har forløbet? Hvordan kan målsætningerne inden for dette område konkretiseres/hvordan bliver de allerede nu konkretiseret (*).

Specifikt: Har institutlederne tilstrækkelige redskaber til at håndtere de - heldigvis få - undervisere, hvis præstationer desværre vurderes lavt gentagne gange, og hvoraf nogle evt. modtager klager over deres undervisning. Hvordan er mulighederne for på den ene side kollegial supervision, erfarings-udveksling, efteruddannelse o.l.; og på den anden side muligheden for fratagelse af deres under-visningsforpligtelse.

(*) Jf. dekanatets flyer til de studerende og fakultetets strategi:
http://cms.ku.dk//upload/application/pd … erende.pdf
http://sund.ku.dk/fakultetet/strategi/

Desuden kan jeg anbefale tre artikler til særligt interesserede:

STEINERT, Y., MANN, K., CENTENO, A., DOLMANS, D., SPENCER, J., GELULA, M. & PRIDEAUX, D. (2006) A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8., Medical Teacher, 28(6), pp. 497-526.
:black_small_square: Systematisk review og evidens?

RAMANI, S. (2006) Twelve tips to promote excellence in medical teaching, Medical Teacher, 28(1), pp. 19-23.
:black_small_square: Vurderinger og holdninger fra en ekspert inden for området?

SHIELDS, H.M., GUSS, D., SOMERS, S.C., KERFOOT, B.P., MANDELL, B.S., TRAVASSOS, W.J., ULLMAN, S.M., MAROO, S., HONAN, J.P., RAYMOND, L.W., GOLDBERG, E.M. LEFFLER, D.A., HAYWARD, J.N., PELLETIER, S.R., CARBO, A.R., FISHMAN, L.N., NATH, B.J., COHN, M.A. & HAFLER, J.P. (2007) A Faculty Development Program to Train Tutors to Be Discussion Leaders Rather Than Facilitators, Academic Medicine, 82(5), pp. 486-492.
:black_small_square: Kan vi lære noget af Harvard Medical School?[/i]

Jeg tror, det handler om at få en strategi for, hvordan uddannelse gøres lige så attraktivt som forskning (i hvert fald udligne forskellen lidt). Jeg mener, at vi som studerende ikke nødvendigvis skal/kan blande os så meget detaljeret i “faculty development”, dvs. personaleudvikling. Men vi har da et ansvar for at holde fakultetets ledelse i ørene, og høre om de følger op på de tiltag de laver / ikke laver, og drøfte nye ideer de kan tage op i deres hovedsamarbejdsudvalg, overfor fakultetets pædagogiske udviklingscenter o.a. Og så måske en gang for alle finde ud af om vi er helt ude i PBL-metoden (uden forberedelse, uden lærerindblanding, find dine egne læringsmål, gruppedynamik)? Eller måske er det noget lidt mere styret caseundervisning på spektret, der er toppen af poppen.

Mvh Simon

PS: Ved nogen om der er en pris for længste indlæg på studmed.dk???

For en god ordens skyld vil jeg da gerne være den første til at svare på Simons spørgsmål om økonomi - det er altid en god ide med helt rene linjer.

Simon spørger:

Demokratiske medicinere har modtaget kr 4600 i støtte fra fakultetet gennem vores levetid. Disse midler er brugt på tryksager i forbindelse med valgkamp, trykning af materialer i forbindelse med forskellige sager vi har forsøgt at skabe fokus på, enkelte kontormaterialer, porto og lignende. Vær opmærksom på at beløbet dækker at vi i forbindelse med valgkamp og studenterpolitiske sager skal kommunikere ud til ca. 3000 medicinstuderende fordelt på Panum og et stort antal klinikhospitaler.

Desuden har vi - ligesom de øvrige studenterpolitiske organisationer med repræsentanter i studienævnet - fået betalt vores rejse og deltagergebyr i forbindelse med AMEE-konferencen. AMEE er en international konference om medicinsk uddannelse, der arbejder med at dele erfaringer indenfor undervisningsmetoder, eksamensmetoder osv.

Også har vi nok også spist lidt kage og drukket lidt kaffe i forbindelse med studienævnsmøderne, men jeg må indrømme at jeg ikke lige på stående fod har et præcist regnskab for dette :slight_smile: .

Spørgsmål 2:

Det har jeg sådan set svaret på en gang - vi mener forsat ikke at fordeling af penge til basisgrupperne er en opgave der hører til i studenterpolitisk regi. At adskille politik fra administration er et sundt princip, og jeg ønsker derfor ikke at være direkte med til at fordele pengene mellem basisgrupperne.

Dog vil jeg undtagelsesvist, som vi har gjort det før, påpege at fakultetet bør dække den fulde udgift til rusvejlederuddannelsen, idet rusvejlederne rent faktisk udfører et værdifuldt stykke arbejde i forbindelse med studiestarten.

Så - nu er det jeres andres tur til at oute jeres økonomi :slight_smile:

I må bare sige til hvis vi - ligesom regeringen (se http://www.statsministeriet.dk/Index/ma … =1&h=4&s=1) - også skal redegøre for vores personlige økonomiske forhold incl. ægtefæller, kæledyr osv :slight_smile:

På ét eneste punkt (stort set), er jeg faktisk enig med Kenneth Andersen: Denne debat fører ikke nogen steder hen… og jeg må give Jens ganske ret i, at det er underligt at Sabrina Eliasson vælger at bringe det på bane, før der ligger en klar udmelding fra Dekanatet. Og hvorfor går du i vrede fra debatten Kenneth? Du mangler altså stadig at svare på nogle af spørgsmålene… :slight_smile:

Som ny studenterpolitiker, har jeg naturligvis forståelse for, at det at et mangeårigt monopol på indflydelse bliver brudt “over night”, kan give omstillingsvanskeligheder for nogle. Ikke desto mindre, må vi forholde os til realiteterne. Realiteterne på Panum er, at Sundrådet/MSR kun repræsenterer 38% af de studerende. Dette er et ubestridt faktum.

Ingen fra Demokratiske Medicinere er uenige i, at det fælles mål er, at arbejde for et bedre studie for alle studerende. Men når forudsætningerne for et sådant (frivilligt) arbejde ændrer sig så markant som det er sket det sidste år, så må alle parter være indstillede på at ændre “spillereglerne”.

Det må da være logik ud over det sædvanlige, at intet ligeværdigt samarbejde kan opstå ud fra en forudsætning om, at Sundrådet/MSR opfører sig som om de er “Alle studerendes”? Vi ved jo, at dette sluttede til sidste valg? Hvorfor mener Sundrådet/MSR så stadigvæk, at de skal have “formandsposterne” for samtlige samarbejdsorganer? Denne sag er så langt ude, at jeg savner ord…

Men igen - omstilling tager tid, og jeg har da også lidt ondt af Sundrådet/MSR. Det må være svært at konstatere, at det (store) frivillige arbejde der er gjort, faktisk ikke var det som 62% af de studerende ønskede.

Til sidst vil jeg opfordre enhver som betvivler Demokratiske Medicineres integritet i denne sag til, at stille direkte spørgsmål til os. Lad os for Guds skyld undgå mere mytedannelse og mærkelige rygter!

Jeg fristes til at citere H. C. Andersen: “Der sad 5 ærter i en bælg. Og ærterne var grønne, og bælgen var grøn, og derfor troede de, at hele verden var grøn!”

Verden har ændret sig! Hold dog op med at modarbejde det… :wink: