Samlet oversigt over studenterorganisationer

Som det står i emnet; findes der er en samlet oversigt over studenterorganisationer, der vedrører medicinstuderende?

Hilsen Christian

På KU uddeles den sammen med alt det andet introinfo af rusvejlederne.

Jeg ved ikke så meget om århus… men hvis andre skulle være interesseret i KU’s er herunder en liste. Jeg har hørt, at flere af grupperne går igen i de 3(4) byer, men nok med andre navne. SAMS fandtes f.eks. også i århus engang, men findes hvad jeg ved af p.t. ikke. Udover listen her er der også studenterpolitiske organisationer (“partier”) for stud.med.'er, der stiller til valg på universitetets studienævn og bestyrelse.

PUFF (Panums Ungdoms Forsker Forening)
SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab)
SAKS (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab)
FORNIKS (Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende)
PIPPI (Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet)
PMS (Psykiatrigruppen for Medicin Studerende)
SAMS (Studerendes Almen Medicinske Selskab)
SIMS (Studerendes Idræt Medicinske Selskab)
GO (Medicinstuderende Med Interesse For Gynækologi Og Obstetrik)
SEHAT (Forening For Sundhedsformidling Til Etniske Minoriteter)

Der var tidl. et særskilt forum for studenterorg. her på siden, men det blev ikke brugt af “basisgrupperne” så det er lukket ned.

Det er som andre skriver måske en ide at angive hvor du læser… (hvilket dog kan ses af din profil - AU)