Sandsynligheden for at komme ind via kvote 2?

Mojn!
Jeg går egentlig kun i 2.g, men jeg kom til at tænke på, hvor mange der egentlig kommer ind via kvote 2, sådan procentmæssigt. Altså hvad sandsynligheden for hhv. optagelse og afslag er, generelt set.

Jeg kommer lige op med et “totalt hypotetist og slet ikke mine egne karakterer, eller hvad jeg forventer at få” eksempel på en kvote 2 ansøgers karakterer:

Mat A mundtlig årskarakter: 7
Mat A skriftlig årskarakter: 4
Mat A skriftlig eksamen: 4
Mat A mundtlig eksamen: 7

Biologi A mundtlig årskarakter: 12
Biologi A skriftlig årskarakter: 10
Biologi A mundtlig eksamen: 12

Kemi B skriftlig årskarakter: 12
Kemi B mundtlig årskarakter: 12
Kemi B mundtlig eksamen: 12

Fysik C mundtlig årskarakter: 10

Dansk mundtlig årskarakter: 7
Dansk skriftlig årskarakter: 10
Dansk mundtlig årskarakter: 7
Dansk skriftlig årskarakter: 10

Engelsk B mundtlig årskarakter: 12
Engelsk B skriftlig årskarakter: 12
Engelsk B mundtlig eksamen: 10

Så vil min hypotetiske persons fagsnit blive 9,4, hvis jeg har forstået fagsnit korrekt (og ikke har lavet fejl i beregningen).

Hvad ville I så bedømme denne persons chancer for at kommer ind via kvote to til at være? gode? dårlige?

Jeg håber denne tråd gav bare lidt mening. Den er godt nok også gået hen og er blevet lang, så jeg stopper den her.

Mojn BigShaq

Kvote 2 er netop opfundet for dem der ikke har snittet til kvote 1 og derfor indgår snittet nok ikke i videre vurdering, men optagelsesprøve, motiveret ansøgning, lidt forskelligt fra uni til uni.

Hvis man ikke har snittet til kvote 1, så er det en overvejelse værd ikke at lukke studentereksamen og gå fag om for at forbedre det (hvis stadig muligt). Kvote 2 er ikke en hest man skal satse på IMHO.

Pøj pøj
Mignon

1 Synes om

Goddav BigShaq og glædelig jul og godt nytår :slight_smile:
I 2020 og 2021 var fagsnittet i kvote 2 på AU hhv. 9,8 og 9,9. Når du engang nærmer dig slutningen af 3.g så tag et kig på dit fagsnit og vurder selv chancerne. På Aarhus skal du dog også til en uniTest, der vurderer dine kognitive færdigheder og hermed dine muligheder for at lære og tilegne dig ny viden (de kalder det en egnethedstest). Hvis du har et godt fagsnit har du fine chancer vil jeg mene.

1 Synes om

Hej BigShaq
Din beregning af fagsnittet er ikke korrekt. Fagsnittet i dit eksempel ender på 9,8.
Først beregnes gennemsnittet af hvert fag (altså skriftlig, mundtlig, årskarakterer), og derefter det samlede snit.
Med dén kombination du har opskrevet med fysik C, biologi A og kemi B bliver det 6 du skal dividere med til sidst, altså (5,5 + 11,33 + 10 + 12 + 8,5 + 11,33) / 6.
Som dan11 skriver er det lige på grænsen af fagsnittet på AU i 2020 og under 2021.
Hvis man har god relevant erfaring, måske fra flere områder og et fagsnit på 9,8, vil jeg tro det er nok til at komme ind i Ålborg, da jeg mener deres kvote 2-snit er lidt lavere, men det er lidt på chancen.

Tjek op på kvote 2-optag på alle universiteter, de er ret forskellige:

 • Århus er 50/50 unitest og fagsnit,
 • Ålborg er en helhedsvurdering af fagsnit og relevant erfaring (det betyder at de kan lægge op til 1,0 til fagsnittet for fx en hel gennemført sygeplejerskeuddannelse, eller 0,1, 0,3 osv. for frivilligt arbejde på plejehjem eller lignende - uden de helt vil fortælle hvor meget de giver for hvad.)
 • SDU er ren optagelsesprøve, så vidt jeg husker, unitest + multiple mini interview (vist nok cirka 7-8 poster der tester én i de 7 lægeroller m.m)
 • København har jeg ikke sat mig ind i, men jeg ved der er en optagelsesprøve.

Søg “bachelor medicin [by] kvote 2” så skal du nok finde det.

Århus optager 20% gennem kvote 2, det samme gør Ålborg. Jeg mener SDU optager 50% gennem kvote 2.
København ved jeg ikke.

Unitesten er online ved SDU, med fremmøde ved AU, 95 spørgsmål der skal besvares på 2,5 time. De er stillet indenfor emnerne kritisk tænkning, sproglig tænkning og kvantitativ tænkning (logik og matematik).
Man har travlt og i mange af spørgsmålene kan to af svarmulighederne ligge meget tæt på hinanden.
Der findes nogle eksempelspørgsmål på SDU’s site som man kan øve sig på, og ellers kan jeg anbefale dig GAT (på engelsk, men meget lignende): GAT General Online Test Preparation Mcqs Past Model Papers Download
Grænsescoren i unitesten er høj, 56-60 men jeg hører at det er fleres erfaring at den går bedre for hver gang man prøver den.

Held med den sidste halvdel af gymnasiet :slight_smile:

Det er korrekt, og dejligt du deler din viden, da selv jeg ikke vidste alt dette :slight_smile: Bare lige én ting: Jeg spurgte AU om de har “grænsescore” på UniTest, hvilket de ikke har (kun SDU har). Dette skyldes som bekendt, at AU også vurderer ansøgere ud fra deres fagsnit 50/50 med ens score, som du selv skriver. Derfor er regnestykket lidt mere kompliceret når ansøgere udvælges, hvorfor der ikke er en grænsecore.
VH. Daniel

Tusind tak for alle svarene, forhåbentligt fremtidige læge-kollegaer ;)). De har været meget hjælpsomme, og jeg føler nu, at jeg har et bedre overblik over sandsynligheden for at komme ind på lægestudiet her efter gymnasiet (de ser ummidelbart ikke helt dårlige ud!).
Nu må vi se, hvad resten af min gymnasie tid bringer… forhåbentligt gode ting.

Godt nytår!

1 Synes om

Du har ikke helt ret; grænsescore betyder det samme som kvote 2-snit, forstået på dén måde at de begge findes der hvor den sidst optagne er placeret, dog for grænsescoren i kombination med fagsnit, i en kompliceret udregning, som du siger :slight_smile:

Okay, men betyder det så, at for at blive optaget gennem kvote 2 skal man mindst have fagsnittet oplyst på deres hjemmeside samt mindst have en grænsescore, som de åbenbart ikke oplyser? Altså hvor den ene af de ting opfyldt alene ikke er nok til en plads? Jeg synes det er lidt forvirrende, og måske har vi misforstået hinanden? :smiley: Dette er svaret jeg fik fra AU I rækkefølge:


Kære medforfatter!

Jeg gik 1 år på HTX med drømmen om medicin. Mit snit blev ikke højt nok, og jeg kunne mærke at jeg følte at jeg aldrig ville nå i mål. Mit snit var langt dårligere end dit. Mit snit lå nok på 8- ish Max.

Som mange af de andre siger. Kvote 2 er svær at komme ind på, og differencerne sig meget fra uni til uni. Jeg tog HF 2 år, og endte med et meget bedre snit på 10,8.

Det du skal være obs på er at bruge kræfterne NU! Brug rigtig langtid på at læse op, og forbedre dine karakterer. Fordi desværre er kvote 2 meget svær, og (kan være) en lang processen.

Der er selvfølgelig nogen som kommer ind den vej.

Bedste held!

2 Synes om

Det er helt sikkert noget med at det er lidt svært at forklare på skrift :slight_smile:

Dén studievejleder jeg har talt med fra SDU forklarede deres grænsescoresætning på samme måde som hende fra AU jeg talte med: at selvom de kan se en grænsescore fra i år på fx 57, har den ikke betydning for det kommende års score - men idet testen forsøges udformet så ensartet fra år til år som muligt og så mange tager den, varierer grænsescoren ikke meget, højst 1-2 point op eller ned.
Scoren beregnes alene ud fra resultaterne af de gennemførte tests, som man må formode er normalfordelte (har også set et residualdiagram over det engang, det stemmer).
På SDU ved de at de skal optage x (måske 150?) antal studerende gennem kvote 2 efter MMI’en, så de tager måske 1,5 gang eller dobbelt så mange videre fra unitesten som de har plads til (måske 250?).
Lad os sige for eksemplets skyld at antallet der går videre fra unitesten er de bedste 20%, som scorer fx fra 58 til 82 i testen. Så sættes grænsescoren til 58, og så vidt jeg har forstået, tages alle der har 58 eller derover i mit eksempel med videre til MMI’en selvom det så måtte være 21% eller 22% af dem der er gået til test og kun lidt mere end halvdelen af dem der faktisk bliver optaget i sidste ende.
(Bemærk at alle mine tal her et gætværk, jeg ved ikke hvor mange de faktisk tager videre til MMI).

I Århus er det som hun skriver lidt sværere, fordi de både skal se på normalfordelingen af tests og på fagsnit samtidigt i stedet for efter hinanden, hvor det er fuldt muligt for en ansøger at have en meget høj score i unitesten kombineret med et ‘for lavt’ fagsnit, på fx 9, eller et fagsnit på 11,9 kombineret med en unitest der ligger under fx SDU’s grænsescore.
De vil ikke indvie os i dét de kalder det komplicerede regnestykke omkring hvordan de balancerer de to ligevægtede dele, men jeg formoder at de bruger en anden pointskala indenfor hvilken nogle bestemte intervaller af hhv. karakterer og unitest-point figurerer, som de så lægger sammen for til sidst at kunne finde de bedste 20% af summene.
Jeg kender to som er blevet optaget for få år siden med hhv. 9 og 9,2 i fagsnit og en åbenbart rigtig god unitest, og hende med 9 mente at hun havde det laveste snit af alle på hendes årgang på medicin. Det er meget godt at vide, synes jeg.
Omvendt præsenterer dén som er blevet optaget med lavest score i unitest og højt fagsnit ikke grænsescoren, men studievejlederen forklarede det sådan at middelværdien af testscores for de optagne alle år hvor unitest har fandtes, har været enten den samme som SDU’s grænsescore eller meget tæt på.
Idet testen på AU kombineres med fagsnit og på SDU med MMI kan man sige at opfyldelse af grænsescoren ikke er en garanti for optag nogen af stederne, men på AU kan man i det mindste regne sig frem til hvor højt et fagsnit man så skal have for at føle sig nogenlunde sikker.

Hvis man vil prøve at beregne hvor godt man skal stå for at komme ind på AU, tænker jeg derfor det er rimelig sikkert at gå ud fra at man mindst skal opfylde SDU’s grænsescore og fagsnittet fra sidste runde optag på AU eller højere.
Desværre må vi ikke vide hvordan scoren for unitesten beregnes, men resultatet oplyses jo (nok) i maj og har man fx scoret 60 og har et fagsnit på 10, vil jeg mene, ud fra ovenstående informationer og analyse at man kan være ret sikker på optag på AU.

Jeg søger selv ind igen i 2022 og har derfor brugt en masse tid på at regne på det i de halvandet år jeg har læst fag op :slight_smile: jeg føler mig endelig ret sikker på at komme ind med et fagsnit på 10,2 (efter lige at have fået 12 til fysikeksamen) og en unitest fra sidste år der var 6 point over SDU’s grænsescore, så vidt jeg husker. Juhuu! Jeg har godt nok også gået til mange eksamener for det…

Lad endelig høre hvis I mener der er fejl i min analyse :slight_smile:

ah okay tak for analysen. Først og fremmest tillykke med dit 12-tal :wink: Jeg tror du har ret i, hvordan det fungerer ift. unitest og fagsnit. Ved selv ikke ret meget, udover hvad jeg er blevet fortalt eller har læst mig frem til. Skal selv til UniTest for første gang i 2022 og mit fagsnit er 10,4 og håber på det bedste (blev student i sommers 2021) :smiley: Nu når du har taget testen før, kan du så anbefale noget forberedelsesmateriale? Ligger der mon lignende test, der minder meget om unitesten online? Hvilken slags matematik spørges fx til i den kvantitative del og hvad med kritisk tænkning? Tak på forhånd og for at gøre mig klogere. Godt nytår til dig og pøj pøj med næste års test :slight_smile:
VH. Daniel

1 Synes om

Tak - tjek mit andet lange opslag længere oppe :wink: der står lidt om unitest-forberedelse via SDU og GAT - der er også et link.

Den kvantitative del er ligeså meget logik som matematik, synes jeg.
Der kommer matematiske ting på cirka B-niveau og (del)opgaver der ligner nogle fra en IQ-test. Tjek evt. mensa.dk ud og prøv dén test der ligger dér. Den varer vist nok 40 min.

Jeg må indrømme at jeg i nogle tilfælde havde svært ved at gennemskue om en opgave var i sproglig eller kritisk tænkning. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige om det andet end at øve sig på generel analyse af ting man ser og læser i fx nyheder, ved at stille spørgsmål som:

 • hvem er afsenderen?
 • hvad er agendaen?
 • hvordan er vinklingen, er noget mon udeladt eller twistet og hvorfor?
 • er konklusionerne rigtige eller draget på for tyndt grundlag?
 • er der smurt tykt på?
 • er der stråmandsargumentation, cherry-picking, what-aboutism eller lignende ringe udvælgelses- og formidlingsstrategier?
 • forvirres læseren med vilje?
 • hvad er op og ned??

Man kan finde en del corona- og Trump-emner at affyre de spørgsmål på…
Personligt er jeg også vild med podcasten “Et Åbent Sind” med Morten Elsøe og Torben Sangild som handler meget om kritisk tænkning :slight_smile:

God fornøjelse og godt nytår

1 Synes om