SDU kvote 2 - dispensation feedback!

Hej alle…
Jeg skal søge dispensation for kvote 2 mht minimums kravet (6,0) på SDU…
Jeg har skrevet denne ansøgning og mangler noget feedback :slight_smile:
er der nogle venlige sjæle der gider og læse den og komme med forslag til forbedringer ?

på forhånd tak!

Shit dude, det er stærk tobak.

Umiddelbart kan der godt skrives i et mere flydende og sammenhængende sprog, altså du kan arbejde lidt med hvordan du vælger at sige tingene, vil gerne lige kigge nærmere på det, og skrive noget mere konkret hvis jeg får tid.

Jeg vil da mene du har en rigtig valid undskyldning for karaktergennemsnittet, og jeg syntes som udgangspunkt ikke rigtig der er mange gode undskyldninger. Men hvis de ikke godkender denne, selvom selve opsætningen og teksten måske ikke er 10/10, så er de sku nogle kolde mennesker.

Tak for du gav dig tid til at læse den. :slight_smile:

Jeg fik rettet min ansøgning både sprogligt og lidt indholdsmæssigt, og den er nu sendt til universitetet. Jeg venter spændt på svar om de har godtaget min ansøgning! :slight_smile:
Den rettede version er således: Jeg søger dispensation for minimumskravet (6,0 krav) i forbindelse med kvote 2. Jeg har et dybt ønske om at læse medicin efter gymnasiet, da det altid har glædet mig at kunne gøre en forskel for andre mennesker og deres liv. men da mine karakter for de allerede afsluttede fag ikke er høje nok til at opfylde gennemsnitskravet, synes det næsten umuligt for mig at opnå et karaktergennemsnit, der opfylder kravet for kvote 1. Mine seneste standpunktskarakterer og karakterer for de afsluttede fag opfylder ikke kravet på 6,0 i gennemsnit, hvilket er årsag til, jeg søger dispensation.
Fagligt har jeg ikke haft store problemer med at overkomme indlæring af nyt stof, og mine ambitioner og mit engagement har ikke været en begrænsende faktor. Derimod er der kommet en uventet hæmning af min skolegang i vejen, som har påvirket mig kraftigt igennem store dele af gymnasiet.
Min far, *********, er tiltagende deprimeret og indesluttet (se vedlagt bilag), og dette har fyldt meget i min hverdag siden han blev syg. Min mor og storebror, *******, har hjulpet ham – også selvom min bror flyttede hjemmefra i år 2010. I takt med jeg blev ældre, hjalp jeg også meget til, men særligt skelsættende blev det, da min bror i starten af år 2012 fik en kæreste, hvilken tog meget af hans tid. Dette øgede presset på min mor og jeg ift. pasningen af min far. Dette var ca. midt i 1.g, og min fars sygdom krævede meget af min tid, hvilket gik ud over lektielæsning og mit psykiske overskud til afleveringer. Oveni i dette skete det i slutningen af 1.g og forsatte gennem 2.g, at min mor, *******, som lider af PTSD, trigeminusneuralgi, migræne og konstant hovedpine og ansigtssmerter (se vedlagt bilag), i forbindelse med det øgede pres grundet pasningen af min far gennemgik en forværring af hendes sygdom. Dette påvirkede mig meget og gik ud over mit sociale liv såvel som mit fokus på skolearbejde.
I 3.g har jeg virkeligt strammet mig an for at kunne opnå bedre karakterer. Trods mine forældres sygdom, har jeg forsøgt at få tingene til at passe sammen, selvom det har været utroligt udmattende for mig. Dette har resulteret i en lille forbedring i mine karakterer set i forhold til 2.g.
Jeg har involveret mine forældre i mit ønske om at søge ind på medicinstudiet og er i fællesskab blevet enig med min bror om en ordning som gør, at jeg kan studere i Odense uden at skulle bekymre mig nævneværdigt omkring mine forældres sygdom. Mine forældre har givet klart udtryk for, de ikke ønsker at hæmme min uddannelse, og min bror, som for nyligt blevet forlovet og søger lejlighed tæt på mine forældres, således han og hans forlovede kan sørge for forplejningen af mine forældre