SDU problemer : Er studerende en belastning for hinanden?

Hvad synes andre stud. med. om dette? Er det rigtigt at denne beslutning blev foretaget på baggrund af nogle få studerende som mener de “må” undervise medstuderende? Og at studienævnet godkendte ændringen så hurtigt, uden at det har været i høring og uden at undersøge påstanden om nogle studerende mangler undervisning i fag? I øvrigt at der ikke er oplyst hvor mange studerende det drejer sig om, og om ændringen var lavet på baggrund af nogle få individer? Ændringen medfører i øvrigt ekstra administrativ tid der skal bruges på at tjekke om mam har forudsætningen for at tage faget. Desuden resulterer ændringen i, berørte studerende er forsinket i at tage bachelorprojektet i år, og dermed også forsinket på studiet på grund af forudsætningsfaget først tilbydes i maj.

J.f. Referaterne fra studienævnets møder d. 27/10 og 19.12
''B11: Bachelorprojekt
Tovholder er bevidst om, at der er et stort problem i, at der ikke er specifikke adgangskrav til optagelse på bachelorprojektet. Bachelorprojektet
er som hovedregel en gruppeopgave, som foregår i grupper ca. 3-4 studerende.
Problemet består i, at der kan risikere at være et for forskelligt fagligt niveau på de enkelte studerende i en gruppe. Det er en belastning for de
studerende, der har fulgt curriculum og har bestået modulerne før B11,
da de ud over det, de er sat til - at udarbejde et bachelorprojekt - også
skal “undervise” medstuderende, der er på et helt andet niveau pga.
manglende undervisning på tidligere moduler.
Derfor indstilles det, at følgende fag burde være bestået og en forudsætning for at kunne starte på bachelorprojektet:
• Modul B4: Videnskabelig metode I: Biostatistik og epidemiologi, UVA-kode: S100051101, ECTS-point: 3
• Modul B10: Forskningsmetodologisk grundkursus, UVA-kode:
S100042101, ECTS-point: 5. ‘’
Sagsfremstilling: På studienævnsmødet den 27. oktober 2022 blev det godkendt, at bestået Videnskabelig metode I: Biostatistik og epidemiologi, er en obligatorisk forudsætning bachelorprojektet. Mens Forskningsmetodologisk grundkursus blev afvist, da det ikke er muligt for de studerende at bestå faget inden start på bachelorprojektet. Indstillingen er også blevet drøftet af Studienævn for Klinisk biomekanik, som tilsluttede sig, at bestået Videnskabelig metode I: Biostatistik og epidemiologi er en forudsætning for tilmelding til bachelorprojektet. Derudover foreslår studienævnet, at man kræver, at studerende var undervisningstilmeldt Forskningsmetodologisk grundkursus, som indgangskrav til BA-specialet. Dermed sender man et signal om, at studerende skal følge curriculum for uddannelsen.’’

Er det trådt i kraft?

2 Synes om

Ja, det er blevet godkendt d. 27 oktober 2022.
"På studienævnsmødet den 27. oktober 2022 blev det godkendt, at bestået Videnskabelig metode I: Biostatistik og epidemiologi, er en obligatorisk forudsætning bachelorprojektet. Mens Forskningsmetodologisk grundkursus blev afvist, da det ikke er muligt for de studerende at bestå faget inden start på bachelorprojektet "

1 Synes om

For mit vedkommende giver det god mening at man skal have haft de videnskabelige metode fag før man skriver bachelor.

Jeg ville personligt synes det var svært at skrive i gruppe med nogen der ikke havde haft den undervisning, ligesom jeg ville synes det var lidt spøjst at skrive en hjerte-lunge rapport med nogle der ikke havde haft B5.
Men dermed ikke sagt at jeg ikke synes vi skaæ hjælpe hknanden.
Grundforudsætningen skal bare være nogle lunde ens.

2 Synes om

Jeg synes det giver god mening at man skal have haft de pågældende fag, før man skriver bachelorprojektet, især når man er tvunget til at skrive i grupper (sådan forstår jeg det er på SDU).

På AU kan jeg ikke se, at man skal have overstået visse semestre/fag inden bachelorprojektet, men de faglige forudsætninger bygger på det man har lært igennem 1.-4. semester.

Jeg kan udmærket godt forstå, hvis nogle studerende er frustreret over at skulle skrive bachelorprojekt med nogle, som ikke har basisviden på plads for at kunne skrive projektet.

2 Synes om

Jeg tænkte mere med hensyn til beslutningsgrundlag. Er det rimeligt og i overensstemmelse med hidtil praksis at beslutninger i studienævnet bliver lavet på baggrund af nogle få studerende der mener at deres medstuderende er en byrde? Og at problemet bliver beskrivet som “stort”, uden at der er sat tal på det?

Jeg tænkte mere med hensyn til beslutningsgrundlag. Er det rimeligt og i overensstemmelse med hidtil praksis at beslutninger i studienævnet bliver lavet på baggrund af nogle få studerende der mener at deres medstuderende er en byrde? Og at problemet bliver beskrivet som “stort”, uden at der er sat tal på det?

Er det sådan det foregå i studienævnet på AU også?

Jeg kan ikke umiddelbart se nogle steder, hvor der står at den beslutning er taget på baggrund af få studerende. Jeg går ud fra de har modtaget en del feedback omkring det og dermed kalder det “et stort problem”.

2 Synes om

''Problemet består i, at der kan risikere at være et for forskelligt fagligt niveau på de enkelte studerende i en gruppe. Det er en belastning for de
studerende, der har fulgt curriculum og har bestået modulerne før B11,
da de ud over det, de er sat til - at udarbejde et bachelorprojekt - også
skal “undervise” medstuderende, der er på et helt andet niveau pga.
manglende undervisning på tidligere moduler. ‘’

  1. Ordet ‘‘kan’’ bruges, så det tyder på der ikke med sikkerhed kan fastlås om det er et reelt problem
  2. ‘‘De studerende, der har fulgt curriculum’’ Der er ikke præciseret hvor mange studerende det drejer sig om
  3. ‘‘Skal ‘‘undervise’’ medstuderende’’ : Det er ikke tydeliggjort hvor mange faktisk skulle undervise deres medstuderende.
1 Synes om

jeg er lidt nysgerig på hvad du tænker er problemt? :slight_smile: ( ikke negativt ment!)
Er der fordi at du synes måden det er truffet på er dårlig, men du synes selve beslutningen er okay?
Eller syens du det er en dårlig beslutning? ( og så måske derfor er mere irriteret over måden det bliver besluttet på.)

1 Synes om

Jeg har svært ved at se det helt store problem i at kravet stilles. Det er ikke fair for de studerende som er nødt til at undervise/lære fra sig til andre studerende. Dog siger jeg ikke at jeg synes mine medstuderende er en belastning. Vi støtter hinanden mens vi sammen står og skal lære pensum men der er også et individuelt ansvar for at bestå et kursus.

Tag det op med Studienævnet om der er dispensationer eller lignende nu når det besluttes med kort frist/varsel.

Jeg forstår godt hvis du selv er frustreret hvis du er kommet i klemme på dette.

1 Synes om

Jeg vil ikke sige jeg synes noget bestemt. Man kan bare drøfte beslutningsgrundlaget, det kvalitative og det kvantitative. Skal beslutninger ikke godkendes på baggrund af solidt grundlag? Der er ikke bevist om det reelt er et stort problem mht. hvor mange studerende det egentligt drejer sig om og hvor forslaget stammer fra? Hvordan kan det med sikkerhed fastlås at der rent faktisk er nogle studerende som er fagligt svagere end andre studerende og i så fald hvorfor kunne dette problem ikke løses med at placere disse fagligt svagere studerende i en gruppe med hinanden, fremfor at de er til belasting for de faglige stærkere studerende, eller evt. at de skriver bachelorprojektet alene?

Og hvorfor nu ? Bachelorprojektet har aldrig været vurderet mht. adgangskrav før.

Og hvorfor skal nogle studerende opfattes som belastende og dette skal føre til at et fag bliver ændret, uden at de pågældende studerende får lov til at udtale sig, eller uden at forslaget kan drøftes, evt. løses på andre måder?
Jeg tænker på hvordan de berørte studerende vil have det nu, når de skal lave en ny studieplan , i midten af året, fordi de må nu ikke tage faget bachelorprojektet pga. den nye forudsætning for faget. Sikrer det, det faglige progression, når man nu er bagud mht. ECTS også? Og endda at ændringen er trådt i kraft efter man har tilmeldt sig fag.

Jeg forstår godt hvad du mener, men samtidigt synes jeg ikke det er fair for de berørte studerende at de ikke har fået muligheden for at skrive bachelorprojektet selv, når de nu er en belastning i en gruppe. På den måde, ved at skrive bachelorprojektet alene, kommer de kun til at belaste sig selv og ikke vil være til byrde for de øvrige studerende. Alle studerende har jo bestået Matematik A , som indeholder statistik, og har også bestået SSO, så der burde være tilstrækkeligt grundlag for at kunne skrive bachelorprojektet selv. Man på KU skriver bachelorprojekterne alene, eller højst i en gruppe som kun bestå af 2 studerende.

Jeg tror nok de berørte vil tage det op med studienævnet, evt. de faglige vejledere mhp. revision af studieplan når det er blevet besluttet med kort frist/varsel.