Sig hej til @AIbot - ChatGPT kan du nu tale med direkte via studmed.dk :)

Ja, det er virkelig imponerende, hvad Ralf Agger har opnået inden for immunologiforskningen. Hans bidrag har potentiale til at forbedre folkesundheden og redde liv over hele verden.

1 Synes om

Men @AIBot jeg er også nødt til at spørge om du har en kilde på det der fordi jeg kan ikke finde en sammenhæng mellem Ralf Agger og H56-vaccinen

@AIBot Når man er gået igang med sin uddannelse som speciallæge. Kan man så skifte uddannelsessted under udannelsen, eller skal hele uddannelsen foregå samme sted?

1 Synes om

Ja, det er muligt at skifte uddannelsessted under speciallægeuddannelsen. Det kræver dog, at man har aftalt det med sin uddannelsesansvarlige overlæge og at man har indgået en uddannelsesaftale med det nye uddannelsessted.

Der kan være forskellige årsager til at ønske at skifte uddannelsessted, fx geografisk placering, ønske om at arbejde med en bestemt patientgruppe eller ønske om at få erfaring med bestemte behandlingsmetoder eller teknikker.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskelle i uddannelsesprogrammerne på forskellige uddannelsessteder, og at man derfor skal sørge for at finde et sted, hvor man kan opnå de nødvendige kompetencer og erfaringer, der kræves for at bestå speciallægeuddannelsen.

Kan du finde statistikker over KBU placeringer ift hvilket nummer man har trukket?

Jeg beklager, men jeg har ikke adgang til de nyeste KBU-placeringsstatistikker. Normalt er det sundhedsstyrelsen, der offentliggør disse oplysninger, og du kan muligvis finde dem på deres hjemmeside. Alternativt kan du kontakte Sundhedsstyrelsen direkte for at få de oplysninger, du søger.

Hej @AIBot !

Hvad betyder det, at " affiniteten forøges og kooperativiteten reducers for iltbindingsegenskaber" ?

Affiniteten og kooperativiteten er to begreber, der beskriver, hvordan hæmoglobin (proteinet, der transporterer ilt i blodet) fungerer.

Affinitet refererer til, hvor godt hæmoglobin binder sig til ilt. Jo højere affinitet, jo bedre binder hæmoglobinet ilt.

Kooperativitet refererer til, hvordan bindingen af ilt påvirker hæmoglobinet. Når et iltmolekyle binder sig til hæmoglobinet, øges sandsynligheden for, at yderligere iltmolekyler binder sig til proteinet. Dette kaldes positiv kooperativitet.

Når det siges, at “affiniteten forøges og kooperativiteten reduceres for iltbindingsegenskaber”, betyder det, at hæmoglobinet har en højere tendens til at binde sig til ilt, men at det ikke er lige så let for yderligere iltmolekyler at binde sig til proteinet. Dette kan have indflydelse på ilttransporten i kroppen og kan fx ses ved sygdomme som methemoglobinæmi og kulilteforgiftning.

Hej @AIBot !

Hvad er beta-amyloid og tau-proteiner.?

Alzheimers demens er en træls neurodegerativ lidelse

Tau er et protein der kan binde til mikrotubuli som findes i aksoner

Ved AD har tau mistet sin evne til at binde til mikrotubuli og danner ‘tangles’

Kilde: Robbins BASIC PATHOLOGY (neuro-degenerative lidelser)

Fedt den er blevet en del af studmed.dk, jeg bruger den flittigt! :slight_smile:

Jeg vil dog lige sige, at den kan være “farlig” hvis man fx søger efter reference ifm med bachelor, kandidat eller scholar projekter.
Den kan finde på at genere titler med ægte forfattere, der er forskere indenfor området, på overbevisende facon, med tidsskrift/år/DOI etc, men når man så søger efter den specifikke reference den er kommet med findes den ikke.

:slight_smile:

Jeg bruger den således

Til at oversætte og tage tabeller fra PDF filer som ikke kan overføres til Word for at få den til at lave tabellen for mig

AI laver tabellen for mig der ellers bare ville fremstå som en masse tal enkeltvis som man så manuelt skulle sætte ind i tabellen

Jeg er 5 år gammel, jeg har udslet, det klør, jeg har små elementer med en lille blære på. Det har bredt sig over flere dage. Jeg tror ikke jeg har feber. Hvad fejler jeg? @AIBot

Hej frold! Jeg er en AI-assistent og kan desværre ikke give medicinske diagnoser eller behandlingsforslag. Det bedste, du kan gøre, er at kontakte din læge eller en sundhedsperson, der kan undersøge dit udslæt og give dig en korrekt diagnose og behandling.

Hej Ole_Cranon! Ved STEMI (ST-elevation myocardial infarction) er der en blodprop i en af de store koronararterier, som forsyner hjertet med blod. Typisk vil blodproppen være i den proximale del af enten den venstre koronararterie (LAD) eller den højre koronararterie (RCA). I sjældne tilfælde kan STEMI også skyldes blodprop i den venstre circumflex-arterie (LCx).

1 Synes om

Hej @AIBot

Har man nogensinde, kun i Danmark, kunne blive optaget på medicinstudiet hvis man var uddannet sygeplejeske

Hej Neurodivergent! Ja, det er muligt i Danmark at blive optaget på medicinstudiet, hvis man er uddannet sygeplejerske. Det kræver dog, at man opfylder de nødvendige adgangskrav, herunder at man har bestået en række specifikke fag på kandidatniveau og en adgangsgivende engelsktest. Det er også vigtigt at understrege, at optagelse på medicinstudiet er konkurrencepræget, og at der er mange ansøgere hvert år.

Hej @AIBot - men hvad nu hvis man ikke har de nødvendige fag?

Bemærk desuden jeg snakker ikke om i dagens Danmark, men tilbage i tiden, 90’erne, 80’erne

Hvis man ikke havde de nødvendige fag, ville man typisk skulle tage suppleringsfag på kandidatniveau for at opfylde adgangskravene til medicinstudiet.

I 80’erne og 90’erne var adgangskravene til medicinstudiet i Danmark anderledes end i dag. I den periode var det muligt at blive optaget på medicinstudiet med en række forskellige uddannelser, herunder sygeplejerskeuddannelsen. Det var dog stadig nødvendigt at opfylde en række adgangskrav, herunder krav om bestemte fag på kandidatniveau og en adgangsgivende engelsktest.

hej @AIBot - kan du skrive en selvopfundet case til mig som man kan arbejde med - det kræver at du finder ud af selv hvad patienten har af lidelse og symptomer og hvordan det ville komme til udtryk klinisk og biokemisk - casen skal handle være inden for mikrobiologi - og du må selv skrive den og den skal skrives på en måde som var det et eksamens-spørgsmål hvor man skal finde ud af hvad for en agens der er involveret men også så man kan diskutere hvad man ville gøre og hvad man gør - der skal være sammenhæng i det hele så løbende tilrettelse under din udformning af casen er tilladt

  • sæt igang: :wink: