Skadestuekirurgi - Boeckstyns, Ebskov, Ebskov

Link til munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Michel Boeckstyns
Bent Ebskov
Lars Bo Ebskov

320 sider
Udg. år 2002
4. udgave
ISBN 87-628-0239-9

Forlaget skriver

[quote]Bogen præsenterer en samlet fremstilling af de kirurgiske problemer, der erfaringsmæssigt optræder blandt skadestueklientellet, og målgruppen er fortsat de unge læger, der med stor teoretisk viden, men kun beskeden praktisk erfaring har ansvaret for modtagelsen og den første behandling af patienterne i skadestuen.
Med denne 4. udgave af klassikeren Skadestuekirurgi er der sket et delvist generationsskifte på både redaktør- og forfatterside. Bogen er gennemgribende fornyet, og af væsentlige tilføjelser kan bl.a. nævnes et afsnit om collum femoris frakturer og et helt nyt kapitel om det akutte abdomen.[/quote]