Skal der åbne en ny lægeuddannelse i Aalborg?

Dagens Medicin skriver:

Kilde: http://dagensmedicin.dk/nyheder/2009/03 … /index.xml

Manglede helt klart en “jeg er ret ligeglad” mulighed :smiley: -så det blev en “ved ikke”

Der mangler speciallæger - ikke et væld af reservelæger! Hvis et sådant “projekt” gennemføres, kan man frygte en tilstand a la i starten af 1980’erne - med arbejdsløshed blandt læger!

Allerede nu er der semestre i Århus hvor der ikke er plads til hele semesteret i auditorierne, og det er heller ikke nemt at få plads til os i klinikken. Det er en ok idé hvis det er meningen at der skal flyttes antallet af pladser fx. fra Århus hvor der snart skal optages endnu flere pr. semester.

Er det ikke 1400 nye studerende pr. år det kommer op på? Det er jo grotesk mange. Hvor skal alle de uddannes? Måske i Ålborg? Et mere nærliggende spørgsmål er måske: Hvor skal alle de arbejde?

Det er svært at sige, om det er en god eller dårlig idé, da der som nævnt ikke bliver flere klinikpladser, men der kunne måske blive bedre plads i auditorierne.

apopov

Jeg valgt god idé. Men den lille krølle, at de selvfølgelig skal stavnbindes til at arbejde i regionen bagefter og resten af deres liv.

Må jeg komme med et indspark?

Jeg synes i kigger meget kortsigtet! Plads i auditoriet er nok det mindste problem!

En normeringsøgning, som det jo giver at åbne uddannelse i nord betyder at I vil blive flere reservelæger med tiden.

Som en skriver er det ikke læger men speciallæger vi mangler. Flere og flere af mine ældre kollegaer går på pension. Det er dem der skal undervise mig og jer. Hvis der er flere der uddannes så er der simpelthen for få speciallæger til at undervise og supervisere os i klinikken. Og I får måske også svære ved at få en hoveduddannelsestilling?

Tilbage til 80´erne…

Det er svært at øge kapaciteten ved speciallægeuddannelsen. En politisk løsning er selvfølgelig at reducere kvaliteten af denne…

Jeg er ikke urolig over at ikke få job. Selvom det bliver overskudt i Danmark, kan man begive sig til Norge eller Sverige, hvor manglen er større, men uden en plan på hvordan den skal forhindres! :twisted:

tja - nordmændene har ihvertfald lugtet lunten, og er allerede ved at gøre klar til at skære tilsvarende ned på antallet af medicinstuderende…
Det har været på tale siden 2006.
Hvad skulle de ellers gøre, de bliver jo rigeligt forsynet pga den politiske inkompetence der demonstreres i nogle -ahem- nabolande.
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article870508.ece
og de har virkelig hobevis af villige kandidater som det ser ud nu http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=547041

Bare for at slå det ind med 7-tommer søm: Det lader til at norske medicinstuderende fra norske universiteter må faktisk ikke søge ind i Danmark for
at få turnus. http://www.medisinstudent.no/id/40369.0

Hvorfra ved du manglen er større der? Har du dokumentation for det? Er det nemmere at blive ØNH-læge eller anæstesiolog i Sverige?

Praksis i nordnorge eller nordsverige er ikke svært, men at få hovedudd. på et sygehus i Lund eller Oslo er vel næppe nemmere end i DK?

Jeg er enig med Frold med flere om at få flere medicinstuderende ikke er vejen frem. Det vrimler med yngre læger og det er vel snart ved at blive som i 80 erne hvor man hultede sig frem i 3 og 6 måneders vikariater. Hvis man som undertegnede har tænkt sig at specialisere sig indenfor et af de mere populære (ØNH) bliver det umådelig kompetitivt. Til en introstilling i Køge her i foråret var der 19 ansøgere. Til hovedudd. i øst (6 stillinger) 28 ansøgninger. Jeg så lige at en intro i Odense var slået op og i opslaget stod: ansøgere med godkendt PhD forløb foretrækkes. Til en introstilling… :shock: Og det er bestemt ikke lettere i Sveige, selv om man der bliver ansat af afdelingen direkte i hoveduddannelse (ST-tjeneste). Så nej tak til flere lægestuderende. Ja tak til rimelige uddannelsesforhold for yngre læger. Et råd til de studerende. Ha forskning og helst en artikel inden kandidatgrad, så undgår I meget strees mhp. kvalificering til hovedudd og 4 års regel

Med venlig hilsen fra Nordnorge hvor der også er lægemangel :smiley:

Vi står overfor en situation med stor afgang af ældre læger. Skal vi så ikke øge optaget på studiet eller hvad?

For tiden er det jo ikke alle hoveduddannelses stillinger, der bliver besat. Staten må jo så sørge for at dække dens egne behov ved at øge antallet af potentielle ansøgere til H-stillinger, så de kan blive besat. I øvrigt bliver antallet af H-stillinger jo også forøget i de specialer med udsigt til mangel på special læger.

Det er jo ikke statens problem, at folk ikke kan få deres drømme speciale, men derimod er det statens problem, at borgere står uden praktiserende læge og kan se på lange vente tider på psykiatrisk behandling. Kan man ikke få sit drømme speciale i Danmark og kan man ikke forestille sig at lave andet end lige netop det, må man selv sørge for at få opfyldt sine ambitioner og drømme. Tid til at tage et ansvar for sit eget liv. Staten tager jo først og fremmest hensyn til dets eget behov ikke vores sævre segment af befolkningens behov.

fabrik - din præmis bygger på at man ikke allerede har øget optaget på studiet. Sammenligner man med optaget for bare 10 år siden, så optages der idag væsentlig flere medicinstuderende. Derud over har man lukket for antallet af svenskere - som kunne betragtes som pseudo-pladser. Man har gjort KBU kortere. Man har fjernet fjumre-år(4års reglen), som regionerne ville kalde (eller faglig bred udvikling om man vil). Der er allerede lagt et hav af snuble-tråde ud.

Jeg er ganske uening med dine ræsonnementer fabrik

Præcis! - Det at øge antallet af studiepladser betyder på ingen måde at der kommer væsentligt flere
der vil være geriatere og psykiatere. Der er vel omkring 10-20% af de studerende der har lyst og evner indenfor
f.eks. psykiatrien - så hvis man øger antallet af studiepladser, så siver størstedelen af de færdige
læger andre steder hen.
Fra politisk side håber man vel på at gøre folk desperate nok til at vælge et underbefolket speciale,
ved at indføre 4års reglen for at få folk til at vælge hurtigere, og tilsætte flere studerende til at
presse markedet ud i de upopulære hjørner.
I praksis går det nok ikke helt så glat, og det er en usædvanlig dyr løsning, for en med.studerende
koster jo omkring en million at uddanne hvis uddannelsen skal være bare i nærheden af det acceptable minimum.

[quote]Hvorfra ved du manglen er større der? Har du dokumentation for det? Er det nemmere at blive ØNH-læge eller anæstesiolog i Sverige?

Praksis i nordnorge eller nordsverige er ikke svært, men at få hovedudd. på et sygehus i Lund eller Oslo er vel næppe nemmere end i DK?[/quote]

Selvfølgelig afhænger det af hvor du vil arbejde, men jeg mener at det i almindelighed er nemmere at finde job der end i Danmark (i det mindste i Sverige, hvor de har mangel på både specialister og læger).

Jeg har desværre ikke nogen statistik på dette for øjeblikket, men jeg tror at du vil kunne finde en del, hvis du søger efter det.

I øvrigt henvisede jeg til diskussionen om jobmangel for ikke-specialiserede læger; hvorvidt det er nemmere at blive optaget på specialistuddannelsen, ved jeg ikke.

Jeg er tilhænger af en ny uddannelse i Aalborg, men jeg synes at argumentationen er forkert. Det burde ikke være lægemanglen i Nordjylland, der afgjorde det, men derimod ønsket om at tilføre lægestanden flere aspekter, ligesom der er forskel på SDU, AU og KU, så tror jeg, at en ny uddannelse i Aalborg vil kunne tilføre noget nyt. Jeg har ingen formodning om, at kvaliteten vil dale - tværtimod! Herudover, mener jeg, at det er relevant, som det er blevet pointeret andetsteds, at en ny uddannelse i Aalborg kan dels aflaste de øvrige, så de ikke behøver udvide så meget, og måske endda skære lidt ned med bedret kvalitet til følge - og dels føre til, at der uddannes generelt flere læger til gavn for hele samfundet, naturligvis under den forudsætning, at resten af dimensioneringen følger med, men man bør ikke udelukke et øget optag som sådan, men derimod bruge det som løftestang til at bedre de øvrige uddannelsesforhold.

  • Mikkel

Må indrømme at jeg som ung studmed. er lidt bekymret når de snakker om at øge optaget så kraftigt - vi skal jo allerede fra næste år være 100 mere i auditorierne. I praksis betyder det jo under alle omstændigheder at vi kommer til at kæmp om de populære specialer på en helt urimelig måde. Jeg tror sådan set at manglen på speciallæger helt automatisk vil blive udbedret når man tænker på at vi de sidste 10 år allerede har øget optaget ret meget, men man kan jo ikke forvente at øge optaget mandag, og tirsdag står man med 500 nye speciallæger. Sys det er nogle meget drastiske midler man tager i brug for at komme en SPECIALlægemangel til livs. Og når nu vi snakker om at der er sådan en mangel på speciallæger, hvad i alverden hjælper det egentlig så at accelerere optaget så voldsomt, for hvem i alverden ska uddanne alle de unge studerende?

Af samme grunde som ovenfor er jeg derfor uenig i at der skal være en Aalborg-uddannelse i Lægevidenskab.

Hej folkens…
Tænkte på om nogle ved noget om hvordan denne debat om en læge uddannelse i Aalborg skrider frem? Nogen der har hørt nogle opdates siden?

  • Tenna

Lægeforeningen er imod, uddannelsesansvarlige overlæger i Aalborg er imod - regionen nordjylland er for.

Sådan husker jeg sagen. Ellers læs mere på Dagens Medicin.