Skift af kandidat?

,

Hej. Hvor svært er det at få en kandidat plads på SDU, hvis man har en bachelor fra Århus Universitet?

Det tror jeg godt kan lade sig gøre.
Flere forsøger at søge den anden vej (mod Aarhus) men i år er alle afvist fordi AU har fyldt med egne studerende. Til gengæld er en stor del af de studerende fra Sjælland blevet optaget på KU så der er ledige pladser på SDU. De fleste pladser optages normalt af nordiske studerende der har læst der bachelor i østeuropa og så ønsker at snuppe kandidaten i Danmark. Jeg tror umiddelbart at du har (mindst) ligeså gode chancer for at blive optaget på SDUs kandidat som dem med østeuropærisk bachelor.

Der er mange, som har en bachelor fra Østeuropa(Rumænien, Tjekket, Polen) m.m., som tager kandidaten på SDU. Det er endda særligt nordmænd. Så vil mene dine chancer er høje med en dansk bachelor.

Som jeg plejer at sige, så er der faktisk ledig optag på medicinstudiet, da man altid kan tage en bachelor i udlandet, hvor kravene ikke er så høje, og så tage den vigtige kliniske kandidat på SDU, hvor de nupper alle for at score taksameter penge.

1 Synes om

Tak for svar @KirurgenmedK og @tray . Har dem med danske bachelor ikke førsteretten til kandidatpladserne på de danske universiteter?

Det ved jeg faktisk ikke om de har. Jeg ved ikke hvordan de udvælger de kandidatstuderende der ikke har retskrav på SDU.
På AU udvælges de kandidatstuderende der ønsker optagelse med en bachelor fra et andet (dansk) universitet udelukkende på baggrund af gennemsnit fra den respektive bacheloruddannelse.
På KU er der en optagelsesprøve der afgør det.
Men hvis du søger fra AU tror jeg at du står ret godt i “feltet”. Men det letteste er at du tager fat i kandidatoptagelsen på SDU. De kan helt sikkert svare på hvordan det foregår rent praktisk :+1:

Jeg må lige tillade mig at rette/præcisere lidt i det @tray skriver her. SDU “nupper” ikke alle til deres kandidatuddannelse. Man kan ikke altid bare regne med at blive optaget på SDUs kandidat hvis blot man har en dansk eller udenlandsk medicinsk bachelor. Den seneste kandidatårgang har eftersigende kun en (1) der er startet på årgangen til kandidatdelen og som ikke har fulgtes med dem på bacheloren. Blot til information :+1:

1 Synes om

“Den seneste kandidatårgang har eftersigende kun en (1) der er startet på årgangen til kandidatdelen og som ikke har fulgtes med dem på bacheloren. Blot til information”

Jeg kan ikke finde ud af at citere, så jeg gør det på gammeldags facon. Jeg er netop blevet færdig fra SDU (hvis det er, hvad der menes med den “seneste kandidatårgang”, og vi havde studerende fra Østeuropa - nordmænd, svenskere og islændinge - i hobetal.

Edit: hvis det skal forstås som den årgang, der lige er startet på kandidaten, så er det givetvis sandt - det ved jeg intet om :). Men vi havde i hvert fald mange fra Østeuropa.

Offtopic, men her er hjælpen:

Ahh good point!
Det skal forstås som den årgang der er startet på kandidaten senest. Dvs. den nyeste årgang på kandidaten (vinterstart 2019) :+1:

Tak, Frold :).

Modtaget, KirurgenmeddK. Positivt - i mine øjne - med flere danske kandidatstuderende.

Det ved jeg ikke lige hvor du har dine tal fra med kun én udenlandsk kandidatstuderende?

Har netop været på et kursus for KBU-læger i Region Sjælland, hvor der var flere nordmænd, som havde læst i Tjekket og Polen, og som havde taget kandidat på SDU, og nu tog KBU inden de ville drage videre.

Jeg bliver nødt til lige at rette endnu en gang i det du skriver. Jeg skrev ikke én udenlandsk kandidatstuderende, men jeg skrev en som ikke har taget SDUs bachelor. Jeg tror at den ene i år kom fra KU. Og det er vigtigt at præcisere fordi det underbygger min pointe - at man ikke altid kan tage en bachelor i udlandet og blive optage på SDUs kandidat som du antydede i dit opslag.
Tallet (1) har jeg fra årgangen selv som jeg underviste i det forgangne semester.

Når det så er sagt er jeg helt enig i at der på flere årgange er et stor antal studerende der har taget deres bachelor i udlandet :+1: Så din oplevelse på KBU-kurset er ikke ualmindelig. På den kommende kandidatårgang starter der omkring 40 nye som har taget deres bachelor i udlandet.
Så vi er ikke uenige om at det kan lade sig gøre at tage en bachelor i udlandet og derefter snuppe kandidaten i Danmark, men vi er uenige i at man altid kan tage en bachelor i udlandet og så være sikke på at læse kandidaten på SDU fordi de nupper alle. Det vil være synd at give potentielt nye kandidatstuderende den forhåbning hvad enten de har en dansk eller en udenlandsk bachelor.

De bedste hilsner
KmK

Hvornår starter de op ?. For jeg har fået en tvetydig besked fra sdu. De siger, at det slet ikke er muligt at skifte på kandidaten af medicin, da der ikke er pladser på kandidat-uddannelsen, hvilken jeg synes lyder ikke særlig rigtigt, da mange søger og bliver optaget på KU efter endte bachelor på SDU. Og hvordan kender du til de 40 fra udlandet, der starter på kandidaten? :slight_smile:

Hun henviste til følgende link under “særligt for medicin og farmaci”: Studieskift - Syddansk Universitet

De starter 1.9.
Tror du ikke at den besked du har fået er, at det ikke er muligt at skifte under kandidaten? Således at man ikke kan tage to semestre på fx KU og så skifte til SDU og gå direkte ind på 8. semester?

Mange søger ja, men jeg tror ikke at det er normalt at det er så mange der bliver optaget. Dog er der lige i år rigtig mange fra SDU der er optaget på KU (relativt). Men at man kan overflyttet fra et universitet til et andet kræver jo at der er plads på den kandidat man søger optagelse på. I år har KU åbentbart haft mange pladser modsat AU der ingen pladser har haft.

Hvor langt er du på studiet og hvor læser/har du læst din bachelor?

Jeg starter på 5 semester efter sommeren og læser på AU.

Så er der jo mindst et år endnu før det eventuelt bliver aktuelt for dig.
SDU kan selvfølgelig ikke give dig klarhed over om du kan starte på SDUs kandidat om et år da der jo er en masse retskravsansøgere der kommer før dig i ansøgningsprocessen, men om muligheden eksisterer kan de godt svare på. Og det gør den! SDU skriver på deres hjemmeside:

“Du kan søge om optagelse, hvis du har en bacheloruddannelse i Medicin fra SDU eller en bacheloruddannelse i Medicin, hvis indhold svarer til uddannelsen på SDU.”

AUs bachelor må bestemt stemme overens med bacheloren på SDU selvom de er vidt forskelligt opbygget.

Om muligheden så rent faktisk er til stede afhænger jo af om der er ledige pladser på den kandidatårgang du ønsker at starte på.

/KmK