Speciale

Hvordan er det med specialedelen hvis man gerne vil være praktiserende? Er det en af de eftertragtede specialer og hvorlænge tager det?

Tager folk normalt deres specialuddannelse et sted eller rejser de land og rige rundt?

Så vidt jeg ved er almen medicin et af de nemmeste specialer at komme ind på. Der mangler vildt mange praktiserende læger i det meste af DK.

Angående speciallæge uddannelse i almen medicin: Almen medicin er det eneste speciale, hvor hele uddannelsen kan gennemføres i et amt. I alle andre specialer, er der krav om ophold på en højt specialiseret enhed, hvilket i praksis vil betyde ansættelse ved et universitets hospital.

almen praktiserende har indtil videre været et forholdsvist taknemmeligt speciale at komme i nærheden af - men der er dog kommet mere efterbud efter disse specialepladser eftersom der er kommet så markant flere piger på medicinstudiet.
Hvilket jeg helt klart godt kan forstå, da det jo har nogle ganske fornuftige arbejdstider.

Og hvor længe? Efter endt turnus (og optagelse på specialet) tager det så vidt jeg ved omkring 5 år ekstra. D.v.s. 6 år på uni + 1½ år i turnus + 5 år i specialeudd. = 12½ år i alt. Men specialeuddannelsen forestiller jeg mig er lidt som at arbejde som praktiserende læge så… Det hjælper jo på det :slight_smile:

Mere erfarne stud’er/læger må endelig rette hvis jeg siger noget vrøvl :wink: - selvom jeg er meget sikker på det med længden af uddannelsen.

link til alle spcialer:

http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155 … BUTE_NAVN=

Mvh Abdi

Speciallæge uddannelsen i almen medicin kan først påbegyndes efter en introstilling i almen medicin, som er et halvt år (i modsætning til de fleste andre introer, som er et helt år).

I løbet af kursustillingen i almen medicin skal man udover at arbejde hos praktiserende læge i 2 år, også være seks måneder på hver af følgende afdelinger: Psyk, Pædiatri, Kirurgisk, Medicinsk. Nogle steder i landet skal man vistnok være 6 måneder på en gyn/obs. afdeling også…

Hele herligheden tager således 4½ år og suppleres med diverse obligatoriske kurser i kommunikantion, forskning etc.

  • Mikkel