Spørgsmål til 3. semester AU

Hej folkens! Er der nogle studerende, som lige har færdiggjort 3. semester på den nye studieordning på AU, som kan fortælle lidt omkring fagene neuro og molekylære principper, samt undervisningsstrukturen? Hvordan er læsemængden sammenlignet med makro, og skal man huske lige så meget? Desuden ville det også være rart hvis jeg kunne få svar på hvilke bøger der er mest optimale at bruge inden for de 2 fag. Ved godt at det er forskelligt fra person til person, men vil gerne, inden semesterstart, nogenlunde vide hvad der venter mig, ud fra jeres erfaringer.

Hej. Jeg har netop færdiggjort 3. semester på AU og vil forsøge at svare på jeres spørgsmål så godt som jeg kan.

Neuro:
For os var faget ekstremt rodet, men det er vist ret normalt med nye fag. Omlægning til online har bestemt heller ikke hjulpet os eller underviserne, som alle er af den ret gamle skole.
Faget er “kun” 10 ECTS men læsemængden er stadig stor, ofte omkring 20 sider pr. gang, indimellem mange flere og andre gange mindre. Pensum tager udgangspunkt i Brodals “The Central Nervous System” men andre bøger kan også bruges, jeg selv havde stor gavn af Noltes “The Human Brain” for bedre at forstå strukturerne. Faget er på engelsk, og det kan give nogle udfordringer for nogle, så en god medicinsk dansk/engelsk ordbog er også en god ide for nogen.
Der er også enkelte gange hvor i skal have fat i Medical Physiology og/eller Medical Biochemistry (så vidt jeg husker) men dem skal i have til Molekylære Principper uanset.
Det er forresten også en god ide at komme til de valgfri neuromoduler som tilbydes inden semesterstart.
Undervisningsstrukturen (for os; online) var online forelæsninger på zoom, og holdtimer hvor man har besvaret spørgsmål på forhånd, og dette foregik (for os) også på zoom.
Holdtimerne fik jeg selv minimalt ud af, da underviserne ikke virkede til at være der for vores skyld, og fordi de af en eller anden grund ofte forventede mere af os, end vi kunne levere. Som om underviserne havde en forventning om at vi kunne al mulig neuro i forvejen, hvilket gav en del konflikter mellem vores semester og fakultetet, hvilket jeg virkelig håber de har fået styr på når i skal i gang.

Molekylære Principper:

E N O R M T fag… Giver også 20 ECTS, men jeg synes der var så meget at holde styr på, og jeg prøver virkelig ikke at skræmme jer når jeg siger, at jeg personligt ikke aner hvordan jeg skulle have klaret mig igennem den eksamen, hvis ikke vi havde fået omlagt den til online med hjælpemidler i sidste øjeblik. For mit vedkommende langt sværere end makro, fordi man skulle forstå en masse biokemiske sammenhænge, og ikke blot namedroppe nogle strukturer. For mig var læsemængden i makro minimal, men man brugte uendeligt mange timer på at sidde og repetere strukturer.
I Molekylære Principper er læsemængden meget stor, så der gik meget tid med bare at læse pensum, og derefter brugte jeg virkelig lang tid på at sidde og forstå alle de små mekanismer som er med til at give den forståelse der skal til.
Hvis man er en haj til kemi i forvejen har man måske en fordel, men ellers kan jeg klart anbefale de valgfri kemimoduler som i tilbydes inden undervisningsstart.
I kommer igennem blandt andet nyrens funktion, leverens funktion, tarmsystemet, membrantransport, kredsløbsfysiologi, lungefysiologi, en masse metabolisme (yikes!!!) og meget mere,
Pensumbøger er Boron og Boulpaep “Medical Physiology” og Baynes og Dominiczak “Medical Biochemistry”. Vibekes “Biokemi” kan anvendes som supplement, men er ikke pensumdækkende.
Undervisningen for os var forudindtalte forelæsninger/powerpoints, som alle var rigtig gode. Holdundervisninger var med fysisk fremmøde i stort set hele semestret, og det fungerede fint som vi kender det fra makro med studenterundervisere. Der har man også nogle opgaver man forbereder på forhånd, og gennemgår i undervisningen. Jeg ved ikke hvordan det kommer til at fungere for jer, om det bliver online, men i sidste halvdel af semestret havde vi et link på zoom til de som ikke kunne møde op til holdtimer grundet sygdom eller karantæne, eller whatever.
Eksamen er 5 opgaver a la dem man har forberedt i holdtimerne. Et rigtigt fint velstruktureret kursus men det kræver en del disciplin, da læsemængden er stor og der ligger mange timer i at ramme den dybere forståelse af samspillet mellem strukturer, men det med disciplin har man jo heldigvis lært alt om på 2. semester

Så alt i alt et ret hårdt semester (igen min personlige holdning), men bestemt til at overskue hvis bare man hænger i fra starten :slight_smile:

Jeg synes personligt, det var svært at forberede sig til neuroeksamen. Der blev lagt nogle gamle eksamenssæt ud fra den tidligere neurodel af makro, som man kunne øve sig lidt på, men der var ikke ret mange opgaver.
For mig og en del af dem, jeg har talt med, følte vi, at der blev lagt vægt på nogle lidt andre ting i undervisningen, end der blev til eksamen. Det er jo altid svært at vurdere, når der ikke er andre neuroscience eksamenssæt at sammenligne med. ud over det, var der heller ikke mere end et par undervisningsfrie dage inden eksamen, hvorfor tiden til repetition var knap.

Det lykkedes dog langt de fleste at komme igennem, og gennemsnittet for eksamen blev 4,9.

Som tidligere skrevet her i tråden virker det dog til, at der kommer til at ske en del justeringer inden næste semester, så jeg kunne forestille mig, at faget kommer til at virke lidt mere overskueligt :blush:

Som udefrakommende får man da den tanke at instituttet måske skulle overveje følgende

  1. om der er noget galt med eksamens indhold
  2. undervisningens kvalitet

I bedste fald, på en stor dag, hvor den neuronale cotex virkelig er i gear, om ikke der skal en indsats til begge steder. Men måske det aktiverer et vist dopamin rush i deres hjerne når de læser dumpeprocenten. Men så er vi vist over i psykopatologien…

Man undres over hvad de vil opnå med at lave så svær en eksamen… :thinking:

De spørgsmål har vi også selv stillet, og det er netop grunden til, at der sker justeringer inden næste semester.
Første del bestod bl.a. af multiple choice, hvor rigtige svar gav 1 point, intet svar gav 0, mens forkerte svar gav -1. Den regel har helt klart trykket gennemsnittet ned.
Så vidt jeg husker blev dumpeprocenten “kun” 14%, hvilket stemmer rimeligt overens med de andre eksamener på AU, som jeg har taget indtil videre.

Jeg fik 02, og klarede mig dermed kun lige gennem… Undervejs i kurset på jeg indrømme, at jeg burde have brugt lidt mere tid på at få detaljer med undervejs. Jeg tror dette var mit største problem, da jeg ikke kunne nå at repetere det hele i detaljer, og dermed missede en del.
Jeg læste de gamle opgaver, som blev lagt ud på blackboard. Det kom mig virkelig til gavn til eksamen, hvor der blev spurgt ind til noget a la det samme. Der findes ikke som sådan emneinddelte opgaver til neuroscience (mig bekendt), men der er jo, som du også skriver, dem fra makro (altså den gamle neurodel). Jeg nåede ikke selv at bruge dem særlig meget, men jeg tænker egentlig, at det kunne være en god ide at gøre :slight_smile:
Ud over det vil jeg anbefale dig at nærlæse alle de gule/grønne bokse i neurobogen. Dem har de spurgt en del ind til, og man (inklusiv mig selv) kommer nogle gange til at springe dem over, hvis der er meget at læse.

En af jer venlige sjæle der måske vil dele læsevejledninger til en der også starter på 3. semester nu her? :slight_smile:

Hejsa :slight_smile:
Jeg er også lige blevet færdig med 3. semester på den nye studieordning.
Jeg er generelt enig i, hvad der er blevet nævnt super fint af andre på denne tråd, men jeg vil blot også lige sige, at jeg personligt ikke synes, at hverken neuroscience eller molekylære principper, når jeg kigger tilbage på dem, var uoverskuelige eller så svære, som andre på tråden, måske har syntes.
Neuroscience var, som også forklaret, et rodet fag, som helt klart kunne bruge nogle opgraderinger, som jeg håber, de har fået bedre styre på. Mit bedste råd vil være, at give den gas med anatomien, når disse lektioner kommer, specielt hvis de stadig har det samlet på kun en lektion, og lad være med at blive for nedtrykte over holdundervisningen, hvis det føles meget svært. Min personlige oplevelse var, at eksamen var lettere, end jeg frygtede, og lettere end jeg oplevede niveauet på undervinsingen var. Jeg fik 7, og synes ellers, at jeg undervejs var forvirret i mange holdundervisninger og generelt var meget forvirret over, hvad der forventes af os. Dog er jeg også forholdvis stærk i engelsk, hvilket var en stor hæmsko for andre.
Molekylære principper synes jeg var et udemærket fag. Fysiologi-elementerne føltes malplacerede undervejs, men i eksamensperioden gik mange af tingene op for mig (og min læsemakker), hvorved vi bedre forstår deres argument for at give en introforelæsning til fysiologi før selve fysiologi på 4. semester. Lær at brug metabolic pathway! Den er (forestiller jeg mig, hvis eksamen er uden hjælpemidler) en life saver.
Jeg brugte primært Vibekes biokemi, fordi den virkelig tager en i hånden og forklarer meget pædagogisk. Klasse bog! Medical Biochemistry var hurtigere i sin forklaring, hvilket mistede mig, men til gengæld findes andre detaljer, og det er trods alt denne bog, der er pensum.
Ift. mængden af udenadslære ift. makro, synes jeg, det er svært, at sætte dem op ved siden af hinanden. Der er stadig meget udenadslære i begge fag, men det er på en anden måde, idet der også er meget mere forståelse involveret. Derudover havde jeg ikke følelsen af, at blive ved med at blive påhældt information, som jeg følte under makro.
Min overordnede pointe var i hvert fald, at i ikke skal føle jer skræmte! Det skal nok gå fint :slight_smile:

2 Synes om

Jeg har undervisningsplanen liggende, som jeg kan sende til dig, hvis du sender en besked :slight_smile: jeg tror dog, at de ændrer lidt på rækkefølgen af undervisninger i molekylære principper, så den er selvfølgelig kun vejledende

Hvad med i forhold til brug af bog og slides fra undervisere? Er det muligt at lære pensum uden brug af bøger, altså ved kun at læse i slides og lære af dem, eller giver de ikke helt den samme forståelse i begge fag? Jeg brugte nemlig primært slides til makro, og ved mange andre gjorde ligeledes, hvilket virkede meget fint, så vil gerne høre jeres erfaringer til dette