Spørgsmål til KBU, selvstændigt virke og orlov

Til Stud.med. forummets læsere

Jeg er studerende på 11 semester ved medicin på SDU. Jeg har en række spørgsmål rettet mod KBU, selvstændigt virke og orlov.

Kort overblik om baggrunden for spørgsmålene:

Før og under studiet har jeg haft meget tvivl omkring studie og tiden der følger efter studiet. Jeg er rimelig afklaret med, at det hverken er ambition eller lyst at gå efter en speciallægeuddannelse. Mit interesseområde ligger helt eller overvejende uden for det medicinsk faglige område (ja, både klinisk og parakliniske specialer).

Isærdeleshed er jeg utilpas ved hospitalsmiljøet - og det er mig usikkert om jeg i det hele taget ville være i stand til at gennemføre en KBU. Det kan af praktiske grunde være hensigtsmæssigt at have optjent retten til selvstændigt virke, men den personlige pris er muligvis for høj.

Derfor er det min hensigt at bruge min energi og tid på at undersøge andre græsgange. Og under alle omstændigheder tage en lang “pause” efter embedseksamen.

Jeg vil gerne træffe mine beslutning(er) med udgangspunkt i korrekte oplysninger og dermed være klar over hvilke konsekvenser mine beslutninger vil have både på kort og lang sigt. Især hvis mine omstændigheder på et senere tidspunkt skulle have ændret sig. (Læs: at have en back-up-plan)

Spørgsmål i denne forbindelse:

Hvornår taber man retten til KBU?
“Du kan vælge at udskyde din tilmelding i op til to år efter afsluttet embedseksamen. Det er op til dig at være opmærksom på fristens udløb samt at udfylde tilmeldingsskemaet hos Sundhedsstyrelsen, når du ønsker at tilmelde dig.” (Lægeforeningen, se link)
Hvad sker der udover de to år?
Kan man tabe retten til selvstændigt virke? eller til at tage en KBU mere generelt, altså hvad er konsekvensen af at gå to år efter embedseksamen?
Kan man som ikke gravid mand eller forælder tage en KBU på deltid?
Er det muligt at tage at få ret til selvstændigt virke over en længere periode - eksempelvis med en række vikariater, der til sammen har et omfang svarende til KBU? I givet fald, hvilke krav stilles der i denne forbindelse?
Hvornår taber man retten til selvstændigt virke?
Orlov, er dette relevant i forhold til ovenstående?
Er der andre ting jeg skal have med i disse overvejelser.?

Link:

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Y_L/FAQ/Fakta%20om%20speciallægeuddannelsen%20-pjece/Klinisk%20basisuddannelse%20(KBU)

1 Synes om

Hejsa
Jeg vil ikke forsøge at svare på nogen af spørgsmålene, men råde dig til at kontakte FAYL. De har en lang række samarbejdspartnere (erhvervspsykolog, karriere coach etc) som vil kunne hjælpe dig på vej - og så vil de formodentlig kunne rådgive dig noget mere præcist end vi herinde kan.
Til oplysning har jeg selv været i samme situation som dig - det er der hvert år mange der er.
Mvh Trine

Hej Trine. Tak for svaret. Selvom det ikke er noget der bliver snakket meget om, er det efterhånden gået op for mig at jeg ikke er “alene”.

Jeg er ikke medlem af nedenstående, derudover er jeg ikke sikker på at jeg har et ønske om rådgivning, coaching etc… I hvert fald ikke før jeg har noget mere om reglerne på skrift og haft tid til at reflektere.

Jeg burde måske have undladt at skrive noget om baggrunden for mine spørgsmål, da det helt overvejende er en privat sag. Jeg mener dog sådan set at de er reelle og rimelige spørgsmål uagtet deres motivation.

venlig hilsen

Hej igen
Det er selvfølgelig lidt svært at gøre brug af FAYLs tjenester hvis man ikke er medlem, men jeg tror nu ikke de vil være fuldstændig afvisende overfor at rådgive dig alligevel. Når jeg siger rådgivning mener jeg faktisk rådgivning omkring hvilke regler der er gældende - hvad du kan eller ikke kan , må - ikke må, konsekvenser m.m… Det er ikke så meget rådgivning i fh t “Er du nu sikker”.
Og ja, dine spørgsmål er helt reelle og rimelige - håber ikke du har misforstået min motivation for ikke at prøve at svare dig. Det er ikke fordi jeg ikke har nogen bud på hvordan tingene hænger sammen, men konsekvenserne af dine valg gør at du fortjener kvalificerede svar - og det får du ikke ved at vi herinde gætter på hvordan tingene hænger sammen. Det gør du ved at kontakte FAYL og evt få svar fra en juristerne som kender til reglerne.
MVhT rine

Hej igen.

Ja, jeg misforstod dig nok. Det du angiver er givetvis den rigtige fremgangsmåde. Det kan nu undre mig at mine spørgsmål ikke er så almindelige at de er lige til at finde svar på?
Men, mine google-søgning giver ikke nogle entydige svar. Jeg har kigget på lov-teksten, som ikke er helt entydig og åbner op for en vis grad af tolkning. Andre steder henvises der også FAYL. Så det må være vejen frem. Tak for hjælpen.