Statistik vedr. førstehjælp

Søger statistik vedr. førstehjælp.
Hvor mange der kan livredden førstehjælp.
og hvor stor redningsprocenten er af de personer der har modtaget livreddende førstehjælp kontra dem der ikke har.

Så hvis der er nogen der kender en hjemmeside der beskriver sådan noget så er jeg meget interesseret i at høre om det.

Jeg ved ikke hvad semester du er på, men den overlæge der underviser i præhospital på 3. sem SDU ved en del om statistik og førstehjælp…
Han slyngede adskillige procenter ud mht hjertepatienter og førstehjælp osv under forelæsningerne.
Håber det kan hjælpe dig

tak, jeg er på 1. semester! Skal forsøge at finde ud af hvem manden er!

Da jeg for 5-6 siden havde kurset var der en mand der hedder Torsten Lang Jensen der underviste. Måske det er ham? Han er vist top of the pop inden for traumemedicinen i DK.

Det er Søren Mikkelsen, afd. V, der underviser nu.

Dansk Råd for Genoplivning - http://www.drg.dk - burde have alle svarene, bl.a. http://www.genoplivning.dk/pdf/Hjertest … r_hosp.pdf

kig i harrisons.
Overlevelsen ved hjertestop (VF/pVT) er under 15%.
Overlevelsen Asystoli, tangere 0, da ofte dem som konvertere er i PEA.

mvh
svend

Der er også lidt at hente i et af de nyeste Ugeskrift for Læger (sidste eller forrige uge) i forbindelse med en artikel om nedkøling af hjertestop-patienter, der hjælper noget på overlevelsesprocenten, selvom den stadig ikke er imponerende.

på KU havde vi en gut der hed freddy something-something der vist også skulle have sort bælte i genoplivning, han udarbejdede retningslinjerne inden for genoplvning (mener jeg at kunne huske). Ved ikke om nogle af hans forlæsninger er på nettet.

Citat:
“Der forekommer årlig ca. 3.600 hjertestop uden for hospital i Danmark. I H:S-optageområdet drejer det sig om ca. 500 årlig [1], hvor ca. halvdelen af patienterne forsøges genoplivet, og omkring 100 indlægges med tilbagevendt spontan cirkulation. Inden for det første døgn dør en tredjedel, og yderligere en tredjedel er døde inden for en måned. Således udskrives kun omkring en tredjedel af de genoplivede patienter, hvilket giver en overlevelse på ca. 6% i H:S. Tilsvarende internationale opgørelser viser overlevelsesrater på samme niveau. Den hyppigste senfølge er cerebral skade, som ses hos ca. 25% i varierende grad, fra lettere hukommelsesproblemer til vegetative tilstande [1-3].”
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

Af TPK-forelæsningen (Tidlig PatientKontakt) onsdag d. 8. februar for 1. semester på KU fremgik det, at:

  • i 20% af tilfældene (respirationsstop) blev der givet førstehjælp af person med førstehjælpskursus og

  • 5% var i live efter 14 dage.

Statistikkens generelle karakter gør, at det ikke er muligt at sige noget fornuftigt om effekten af førstehjælpen - de få overlevende har dog formentlig nedsat hjerneaktivitet - eller hvor mange der kan førstehjælp.

Det er Freddy Lippert, som er formand for dansk genoplivningsråd.
Ang. retningslinierne, så er det lavet af ILCORE, hvorefter Dansk Genoplivningsråd, passer dem til danske forhold, hvor efter de bliver implimenteret i danmark.

Freddy er over på Traume Centret på RH.

mvh
svend