STEM: Den nye sundogbælt ordning

Frold tilføjer lige, så folk ved hvad de stemmer om:

[quote]Sådan som jeg har forstået det er det noget med at man i fremtiden vil blive tildelt turnus i det område hvor ens studiested ligger, således at man ikke skal krydse bæltet eller sundet.

Studerende ved KU skulle så dække: Sjælland + øerne
SDU fyn + sønderjylland
AU: Midt og nordjylland[/quote]

######################-

Regionsgarantien er efter sigende skræmmende tæt på at blive til virkelighed…
Nedenstående er uofficielle resultater fra den rundspørge blandt de medicinstuderende, der står umiddelbart overfor turnus, som Sundhedsstyrelsen har gennemført.
KU: ca. 95 % ønsker region Øst.
AU: ca. 75 % ønsker region Nord, ca. 20 % ønsker region Øst.
SDU: ca. 60 % ønsker region Syd, ca. 35 % ønsker region Øst.

De studerende i København garanteres turnusplads i region Øst. Det tilbud tager 95% imod. Dermed er stort set alle turnuspladser i Østdanmark besat, hvorfor de 20% af de studerende i Århus, og de 35% af de studerende ved SDU, som drømmer om turnus på Sjælland, reelt står uden den mindste chance for bare at deltage i en lodtrækning om pladserne.

Endvidere vil regionsgarantien alt andet lige øge din risiko for at blive sendt til Sønderborg, Aabenraa, Thisted eller Frederikshavn hvis du drømmer om turnus på Fyn eller i Århus.

Det skræmmende faktum er: Ikke en eneste medicinstuderende er blevet spurgt om, hvad de mener om den nye regionsgaranti. Ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen får man at vide, at forslaget diskuteres med relevante parter og oplysninger må ikke udleveres til medicinstuderende. Til gengæld har FAYL efter sigende udtrykt sin store tilfredshed med forslaget på trods af, at det ikke får konsekvenser for deres medlemmer…

Tilbage står, at det er meget svært, at se de store fordele (med mindre mand læser ved KU) ved et forslag, der gør en allerede kaotisk og unfair ordning endnu mere uretfærdig, da den i praksis kommer til at afholde folk fra chancen for i det mindste at deltage i en lodtrækning om pladserne.

Mvh.
Jacob LN

Vi kan altså konstaterer at vi er på vej imod en genindførsel af stavnsbåndet, dog kun for en enkelt faggruppe. Strider det ikke næsten imod vores basale menneskerettigheder?

Efter min mening er det blot indførsel af dobbelt tvang. Du skal blive i den region hvor du har læst, men samtidig skal du også trække lod. Måske er det fordi jeg ikke selv har noget ønske om at blive i den region hvor jeg læser, men jeg kan ikke se at det er en forbedring af turnusfordelingen.

Når fordelingen af pladser i den enkelte region alligevel kommer til at foregå ved lodtrækning, betyder det jo stadig at der er nogle der skal have de mindre atraktive pladser. Det betyder at hvis man f.eks. er jyde i kbh. (dem er der jo nogle stykker af) og trækker et skod nummer, så bliver man tvunget til Bornholm i stedet for at have muligheden for vælge Ringkøbing Amt hvor ens familie måske bor.

Jeg mener altså ikke at en regionsgaranti vil være en forbedring for flertallet af de studerende.

Hvor er Fadl i denne debat :?:

Jeg er principielt fuldstændig enig med dig, Ina. Dog skal man ikke absolut blive i sin region, problemet er bare, at den nye garanti ikke åbner mulighed for andet (reelt set).

FADL er ikke blevet inviteret af Sundhedsstyrelsen til at deltage i debatten!!! Jeg har meget svært ved at fatte, hvordan Styrelsen kan finde på ikke at inddrage de studerende i debatten. Man får næsten fornemmelsen af, at de ikke er interesserede i at høre de studerendes synspunkter. Denne påstand understøttes af, at man ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen får at vide, at den rapport, der er udarbejdet på baggrund af rundspørgen er fortrolig og ikke tilgængelig for medicinsstuderende… :shock: :evil:

Endvidere vil regionsgarantien komme til at devaluere SDU som uddannelsessted. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en stor del af de studerende ved SDU læser der, fordi de ikke kom ind ved AU eller KU. Der er en stor fraktion af københavnere og århusianere (jeg tilhører for god ordens skyld ikke selv denne gruppe), som ser de seks år i Odense som et nødvendigt onde. Hvis de stavnsbindes til region Syd i yderligere 1½ år mister SDU måske yderligere status… :frowning:

Der er efter sigende frist for høringssvar på ovenstående fortrolige rapport d. 20. december 2004. Dette for at understrege, hvor langt Sundhedsstyrelsen er med deres planer… :wallb:

/Jacob LN

Ud fra forestillingen om at man efter 6,5 år studier er vel etableret der hvor man læser er det vel meget fair?

Hvor mange skolelærer uddannet i Købehavn tager job i nordjylland - jeg ved det ikke, men mit gæt er få!

Derfor synes jeg da det er rimligt at undersøge muligheden for at mindske rejsetiden for folk, samt hindre deportion af folk til andre landsdele de ikke har et ønske om at være.

Som nogle vil sige til den nybagte mor i købehavn der har trykket nr 318 og hvis mand har en fast stilling i KBh, som han umuligt kan droppe - så er det jo kun 1,5 år det gælder om. Her efter er det jo frit at søge den stilling man måtte ønske.

Personlig er jeg for en sundogbælt ordning, men det er klart at alle studerende skal høres og en sådan ikke skal føres ned over hovedet på os studerende.

Jeg har nu gjort det til en selvstændig tråd, da jeg tror den vil skabe en del debat og folk er mere motivere for at deltage i en debat af en ny tråd.

Nu kan det godt være at i synes jeg er helt ude i hampen - men er problemet egentlig ikke blot at vi som medicinstuderende ser os selv som færdiguddannede læger så snart vi har bestået embedseksamen?

Hvis vi nu betragter turnus som afslutningen på en uddannelse, der foregår på et til universitetet tilknyttet hospital, er den mentale barriere pludselig væk.

Jeg ser den muligvis kommende regionsordning som en fordel for størsteparten af turnuskandidaterne. Nu kigger i så allesammen ud til venstre og ser at jeg læser på KU og så tænker i ‘han er jo også en af dem der får en fordel!!’. Nej, det er jeg ikke, for jeg har allerede fået nummer og venter i næste uge at blive tildelt et perifert amt i Jylland. Min holdning er at hvis man har brugt 6 år af sit liv - og for de fleste endda 7-8 år - i en region, så er det alt andet lige lettere at blive i regionen 1½ år mere end det er at flytte til en anden. Man har jo sit sociale liv i den region ligegyldigt om man er gift, samlevende eller single. De fleste hospitaler i hver region giver jo mulighed for at pendle til universitetsbyen.

Er det så stavnsbinding? Nej, ikke mere end det er stavnsbinding at det er besværligt at blive overflyttet til et andet universitet - for turnus bør opfattes som en del af den primære uddannelse til læge.

Det må være en rar fornemmelse at være optaget ved KU i sager som denne.

  1. De har garanti for de mest eftertragtede turnuspladser.

  2. Region Øst er geografisk (hvis man ser bort fra Bornholm, som efter sigende ofte bliver valgt af frivillige) den mindste. Det er derfor begrænset, hvor galt det kan gå. Jeg må minde dig om, Frold, at man som nybagt mor med nr. 318 i Odense eller Århus langt fra er garanteret ikke at skulle rykke teltpælene op for at skulle flytte til Sønderborg el.lign.

Jeg vil nødig virke alt for bitter på KU’erne, men det er sgu’ svært at se fordelene for os andre… :roll:

/Jacob LN

Har tilføjet en lille afstemning…

Dette er ikke korrekt, i hvert fald ikke hvad angår Århus-regionen. Regionsordningen er således ikke en garanti for at man kan blive boende hvor man bor.

Jeg har rodet lidt rundt med rejseplanen og fundet frem til følgende:

Forudsætter man at 2 timer hver vej med offentlige transportmidler er maksimal pendle-afstand er der i hver region følgende procentdel der ikke har mulighed for at blive boende:

KU 6-7 %
SDU 35-36 %
AU 26-27 %

Det er samlet set 23 % der skal flytte. Dem der flytter kommer maksimalt til at bo 3 timer og 20 minutter fra den by de har studeret i.

Uanset hvordan man betragter den nuværende ordning kan der umuligt være færre der må flytte - og blandt dem der tvinges til at flytte kan der være helt op til 5 timer og 40 minutter til den by de har studeret i.

Tager jeg fejl? Så oplys mig!

Til Baron: Jeg sagde ikke at det var en garanti for at man kan blive boende. Som du ganske rigtigt citerede sagde jeg at DE FLESTE hospitaler i hver region giver mulighed for at pendle. Jeg betragter ovenstående som grundlag for den udtalelse.

Men en studerende i Århus som ønsker at komme til Region Øst skal ikke “rykke teltpluggerne” op? :roll:

Som jeg ser det, så er vel ikke problemet at fordi studerende ved KU får mulighed for at blive hvor de er, skal flere fra SDU og AU flytte?Problemet er vel snarere at man som studerende ved de sidstnævnte studiepladser nu er forment adgang til Sjælland i yderligere halvandet år.

Hvis dette blev gjort på et mere officielt plan ville måske FADL og Studenterrådene blive taget med på råd når man diskuterer ændringer i turnusordningen.

Er her inkluderet at store sygehus tager mange turnuslæger etxc…

Det er jo relevant at tænke på hvor mange turnuslæger de enkelte tager og ikke blot hvor mange syghuse der findes og hvor langt væk fra uddannelses stedet. Forstår du?

Desuden:
6-7% i København svarre til: 10 personer pr semester
25% i SDU til: ca. 20 personer

Desuden er det også relevant at tænke på optage området.

En der kommer fra Esbjerg kan således tænkes at læse i SDU og have et ønske om at komme til Esbjerg og bo og har måske hele tiden planlagt at komme “hjem” igen. Således denne med et lavt turnusnummer alligevel ville vælge Esbjerg sygehus når denne træk efter dem “gamle” lodtræknings metode.

Defor skal denne person måske ikke inkl. i de 20personer fra SDU der pludslige får 2 timers transport.?

Jeg forstår dig Frold - jeg syntes bare at jeg ville spare jer for de kedelige mellemregninger.

Jeg har vurderet hvor mange turnuskandidater hvert sygehus tager ud fra dets approksimerede størrelse i det enkelte amt og hvor mange turnuspladser der er i amtet. Gør man sådan - og sammenholder det med antallet af kandidater fra hvert universitet får man hvor stor en procentdel der må flytte.

Numerisk svarer procentsatserne til 10-11 personer ved KU, ca. 35 ved SDU og ca. 32 ved AU. Dette bliver ialt ca. 77 personer og ved denne turnusfordeling er der 336 kandidater ialt - dvs. 23 %.

Er helt enig i at nogle vælger permanent at flytte ‘hjem’ til deres hjemegn - det er bare ret umuligt at lave regnestykker på.
Håber det lettede forståelsen.

Jeg skønner altså det kun er knap 50% af turnusstillingerne i Århus-regionen der ligger inden for pendlerafstand fra Århus.

Følgende sygehuse er uden for realistisk pendlerafstand:
Frederikshavn, Hjørring, Dronninglund, Thisted, Holstebro, Ringkøbing.

Følgende sygehuse er på grænsen til realistisk pendling:
Aalborg, Farsø, Skive

Hvilket efterlader disse sygehuse, hvortil det er realistisk at pendle.
Hobro, Herning, Randers, Silkeborg
(foruden sygehusene i Århus)

Det er du da velkommen til at skønne. Du forklarer dog ikke ud fra hvilke kriterier du baserer dit skøn.

For mig ændrer regionsgarantien intet, da jeg læser ved AU og hele tiden har haft planer om at ville til Nordjylland. Men: Hvis man bor i Århus og får enten Frederikshavn eller Thisted sygehus, skal man altså afsted kl. 5 om morgenen med toget og er hjemme kl. 19 om aftenen (forudsat at man har fået mulighed for at nå toget kl. 16) - det medfører altså i praksis, at man skal rykke teltpælene op (og Ringkøbing har jeg slet ikke nævnt).

Jamen det er jo fint at du efter al sandsynlighed kan få den turnusplads du vil have når du bliver færdig.

Thisted, Ringkøbing og Frederikshavn er ganske rigtigt blandt de sygehuse man ikke kan pendle til i den model jeg har lavet - så det er egentlig ikke noget nyt.

Et helt andet spørgsmål mht. sundogbælt-ordningen…

Jeg har forstået det således at man med den gamle ordning kunne trække turnusnummer sammen med sin kæreste, hvis man blev færdig med max ½ års mellemrum…

Dette får mig til at tænke på hvorledes dette vil komme til at fungere under den nye ordning? Jeg har en kæreste der læser medicin ved SDU… kunne vi teoretisk set ende med at skulle i turnus i hhv. Esbjerg og Rønne? :frowning: Eller er der inkorporeret et smart trick i denne situation?

Mvh Christian

@thp

Tror nu også mange køber en lille dyt… det er ofte svært at få transport til at flaske sig med de skæve arbejdstider.

@chrvejeri

Så meget information er det slet ikke sluppet ud i endnu… jeg er end ikke klar over hvor langt de er med det…

Kære Venner
Mange af Jer har desværre langt hen ad vejen misforstået, hvad denne debat i sin kerne drejer sig om. Den er, som jeg ser det, langt mere principiel end I vil gøre den til.

Det handler om, at en stor del af de studerende fra SDU afholdes fuldstændig fra den mindste chance for en turnusplads i begge de andre regioner (Opklarende til Frold: Region Øst har du forstået korrekt! Region Syd vil komme til at bestå af Fyns, Sdr.jyllands, Vejle og Ribe amter. Region Nord er resten). På samme måde afholdes AU’ere fra Øst og Syd.
Det er en markant forringelse af retfærdigheden i turnusfordelingen, at en stor gruppe ikke engang kan få lov til at være med til at trække lod om pladserne i Århus og Kbh (Odense synes ikke så populær…).

Det er ikke nødvendighed men lyst, der driver mig til at ønske turnus i Kbh. Når det nu ikke er muligt at fordele turnuspladserne efter kvalifikationer, ser jeg prioritering og lodtrækning som nogle udemærkede begreber at basere en fordeling på. Bedre end det mildest talt løse tilhørsforhold jeg føler til SDU i hvert fald…

Til THP: Du er læge, når du har aflagt lægeløftet! Dvs. efter dimission fra universitetet. Her starter dit ansvar. Du har fuldstændig ret i, at uddannelsen fortsætter, men dette begrænser sig ikke til turnusperioden. Den skulle gerne fortsætte resten af din karriere… Det giver ikke mening at snakke om turnusperioden som en del af din universitetsuddannelse. Erfaringen viser jo også, at hverken studenter eller myndigheder opfatter den som sådan. I øvrigt kan jeg ikke se, at det skulle influere på turnusfordelingen, hvis turnus var en del af universitetsuddannelsen.
Jacob LN