"Stikkere" som medstuderende, hvad fejler I?!

Jeg skriver dette indlæg i samråd med nogle medstuderende fra mit hold.

Hvad sker der for jer “stikkere” - der har et problem med de kære hold-undervisere der prøver at gøre vores i forvejen sammenpressede studie og hverdag lidt nemmere ved at give os nogle tips og idéer? Jeg henviser til os på SDU og os på bachelordelen. Herunder anatomi som fylder en del og pensum gaber sig langt udover.

Selvfølgelig skal man læse bøgerne (PENSUM), følge med i timerne, kigge i atlas og forstå anatomien før man kan bestå eksamen. Så er der nogle venlige undervisere og tidligere studerende der fortæller os/jer at I bl.a. kan læse i Professor John Chemnitz’s standardsvar og lære dem udenad (oveni!) så er I sikret til at kunne svare på det meste. Det betyder ikke man bare skal tro at man kan bestå ved at lære dem udenad, fordi engang imellem kan spørgsmålene godt formuleres anderledes til eksamen. DOG har det virkelig været befriende og rart at kunne se standard-svarene og få et indblik i hvad der forventes. Ingen prøver at “snyde” sig frem for det kræver sgu også skide meget at sidde på sin flade og lære 800 slides udenad!

Hvad sker der så for de “stikkere” på medicin-studiet der synes de skal brokke sig over tingene er for nemt og derved gøre det værre for de næstkommende studerende???
Det har i hvert fald resulteret i at John Chemnitz har udsendt følgende meddelelse på E-learn og fremover vil der IKKE lægges standardsvar ud. FLOT og tak for det. Han har ret i mange punkter, men han har misforstået at blot fordi nogen tosser tror man kan nøjedes med at lære svarene udenad så må vi andre der både læser pensum og øver svar ikke få den glæde og “hjælp” som det har givet os.

[i]
Input til svar/anatomi

Kære studerende på modul 5, 6, 7 og 8.
Jeg er blevet bekendt med en holdning til det at studere som jeg ikke deler.
Derfor denne kommentar til opfattelsen af at man kan nøjes med at lære input til svar udenad i stedet for at læse lærebogen.
Hensigten med opgaverne er at give den studerende mulighed for at arbejde med lærebogens tekst.
Rækkefølgen i studiet bør være:
Først læser man lærebogens tekst, arbejder med opgaverne, derefter konsulterer man evt. input til svar og ved uoverensstemmelser konsulterer man igen lærebogens tekst.
Opgaverne er et tilbud og skal ikke erstatte lærebogen.
Jeg deler heller ikke opfattelsen, at pensum er gigantisk; man går trods alt på et universitet. Pensum er ikke større end i Århus og København.
Grunden til at man oplever/fornemmer at anatomi fylder mindre til eksamen skyldes de integrerede eksaminer, især på modul 5, 6, 7 og 8 hvor der er jo relativt få makro- og mikroopgaver i de integrerede eksaminer. Derfor opleves eksamen jo kun som en flig af pensum. Eksamen er jo en slags stikprøve.
Vi har også bemærket at adfærdstermerne i opgaver i nogle tilfælde ikke følges ved besvarelserne af opgaverne; ved beskriv og redegør for kan man ikke nøjes med at nævne nogle få ord.
På et universitet går man for at studere og få den højst mulige faglige kunnen inden for et fagområde. Det stiller derfor store krav til jer som studerende, at man studerer for at få stor indsigt og viden som mulig og ikke kun lige læser og lærer for at bestå eksamen.
Konsekvensen bliver at vi ikke offentliggør input til svar. Der vil så muligvis cirkulere uofficielle svar. Spørgsmålene kan man så bruge hvis det ønskes.
Vi har også den mulighed at vi ændrer spørgsmålene, så de langtfra ligner dem I kan se opgaverne. Vi er begyndt på at ændre formuleringerne. Spørgsmålene til eksamen er selvfølgelig inden for pensum.
MVH
John Chemnitz[/i]

:evil:

I kan vel stadig få standardsvar fra dem der er semestre over jer?

På AU er standardbesvarelser tilgængelige til flere eksaminer. De fleste bruger dem som suplement. Dem der kun læner sig op af dem består ofte eksamen men mangler virkelig noget overblik og forståelse for faget.

Om dette er fair?

Ja det synes jeg. Det er vores eget ansvar at være klædt ordentligt på til livet efter studiet. Har man huller må man læse op, har man ingen huller sover man nok mere roligt når man er ung læge…

Karakter tæller ikke noget. Det er op til en selv at kunne vurdere om man har tilstrækkelig med værktøjer.

At kalde nogen stikker, det forstår jeg ikke, fordi de har jo en pointe. Du kan være uenig men det gør jo ikke deres mening om studiet mindre korrekt…

troede stikkerne blev skudt efter krigen?

Der mangler åbenbart stadig at blive luget ud. Det kan der heldigvis rådes bod. Lidt økonomisk støtte og så har vi så let som en, to, tre koncentreret dem i en lejr, hvor de kan ‘kureres’ med en gang Zyklon B (Har selv forståelse for virkningen af stoffet gennem historier fra min farfar, der gjorde sig erfaringer med det indtil 1945)

Jeg forstår ikke helt spørgsmålet i indlægget.

Han fjerner ikke standardsvar fra hans ppt’s, men det kan blot være en konsekvens, af den mail han har fået, som har gjort ham harm.

Jeg synes personligt at Standardsvar er en rigtig fin måde at komme omkring pensum på. Om du læser bøgerne minutiøst eller lærer igennem standardsvar er vel ligegyldigt så længe du kommer til det endelige resultat: at du kan pensum? Så jeg er uforstående overfor Chemnitz reaktion.

Helt enig, det er ekstremt irriterende.

Men, bare rolig - jeg sendte flg. mail til Chemnitz, og fikk følgende svar:

[i]Hej John!
Jeg læser pt. modul 7, og har set jeres afgørelse om at ikke længer offentliggøre input til svar.
Jeg er en af de du refererer til, som ikke læser så meget i bøgerne, men heller bruger standardsvarene, atlaset og tørsalen når jeg læser, og slår op i lærebogen hvis noe virker uklart eller svært. Det er min måde at læse på, og jeg synes den fungerer aldeles udmerket. Det er af den grund, jeg er helt ueng i jeres afgørelse - det opfattes af mig mer som kritik af en studieteknik, og en måde at læse og tilegne sig kundskab på, snarere end en velovervejet afgørelse ment at skulle hjelpe os med studierne.

Det står: “Rækkefølgen i studiet bør være:
Først læser man lærebogens tekst, arbejder med opgaverne, derefter konsulterer man evt. input til svar og ved uoverensstemmelser konsulterer man igen lærebogens tekst.”
Her må jeg sige mig uenig - der skisseres det blot en af mange måder at læse på, som fungerer udmerket for noen. Andre, som mig, læser best ved at lave opgaver, kigge på billeder i atlaset, og på preparater. Personlig får jeg slettes ikke så meget ud af at læse i bøgerne fremfor opgaveløsning og visuelle presentationer af det jeg skal lære, og jeg oplever det af den grund som unødvendig at tage den læsemuligheden væk fra de den fungerer for, med den begrundelse at man heller bør læse på en annen måde.

Jeg har også tænkt på, om grunden bag mer er at I synes det bliver for nemt at ikke læse i bøgerne, men tage udgangspunkt i opgaverne og stadig få et tilfredsstillende resultat på eksamen? For jeg personlig synes slettes ikke det gør det nemmere, men jeg har været taknemlig for at det har givet plads til at man kan tage udgangspunkt i den måden at læse på som passer en bedst - i mit tilfælde, lave opgaver og bruge atlaset.

Jeg undrer mig også over det store fokuset på standardsvarene som en afgrænsning af pensum, og instruktorenes fokus på standardsvarene i undervisningen, hvis det i udgangspunktet ikke var meningen at de skulle have så stor plads.

Jeg håber I tager dette til overvejelse, og at det kan give lidt nye perspektiver.
[/i]

Svar fra Chemnitz:

Hej
Tak for din tilbagemelding.
Det var blot en holdning til det at studere som provokerede mig. Indhold i mails kan måske misforstås. Jeg er ikke uenig i dine betragtninger. Ville med mit indlæg blot skabe debat. Jeg siger heller ikke at den rækkefølge jeg skitserer skal være netop sådan. Det kan gøres på mange måder. Opgaverne er et arbejdsredskab som kan bruges på forskellig måde. Jeg vil dog advare mod at man blot lærer svar udenad. Man skal have overblik, forstå kontekst etc. så er det fint. Jeg forstår også, at det er sådan du gør.
Jeg ændrer ikke praksis og der vil stadig komme input. Jeg vil nok løbende justere opgaver og svar så det ikke bliver en fastlåst situation. Opgaverne er med til at afgrænse pensum og hvordan man erhverver sig en viden og et overblik man kan bruge i forskellige situationer vil jeg ikke blande mig i. Det er imidlertid væsentligt at man kan bruge sin viden i forskellige situationer.
MVH John