Stop afdelingsstyringen af adgangen til de »små« specialer

Så kan man læse mit seneste debatindlæg i Ugeskriftet. Yngre Lægers svar kan læses i det kommende nummer af Ugeskriftet eller her: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/p … 71_51_3815


Med 4-års-reglens komme er det vigtigere end nogen sinde, at vi sikrer de yngste læger muligheden for så hurtigt som muligt at prøve kræfter med det speciale, som er den enkeltes drøm eller mål. Desværre opleves det, at flere af de »små« og ofte også populære specialer selvadministrerer tilgangen. Hvor hoveduddannelsesansættelser skal gennemgå en formaliseret ansættelsesprocedure med repræsentanter uden for specialet, er flaskehalsen i stigende grad introduktionsstillingerne.

Der kendes til tilfælde, hvor folk har gået i to på hinanden følgende introduktionsstillinger i samme speciale og således har blokeret vejen for en uddannelsessøgende kollega.

Det må være i Yngre Lægers interesse, at flest mulige af deres medlemmer får muligheden for at afprøve det speciale, de ønsker, inden 4-års-fristen er udløbet. Yngre Læger har tidligere arbejdet for at øge antallet af i- og h-stillinger, men det er ganske uheldigt, hvis en øget normering af disse kun er en fiktiv normering, fordi afdelingerne selv kan styre flowet gennem flaskehalsen. Derfor vil jeg opfordre Yngre Læger til at arbejde for:

  1. At man højst kan have én introduktionsstilling i samme speciale, således man ikke kan »blokere« for ansættelse af nye, yngre kollegaer.
  2. At introduktionsstillinger forsat begrænses til en varighed på maks. et år.
  3. At alle ansættelser, som er klassicficeret, skal forudgås af ansættelsessamtaler, gerne som for hoveduddannelsesstillinger med repræsentanter uden for specialet.
  4. Centralisering evt. regionalcentralisering af ansættelser og administration af disse, så ovenstående tre punkter ikke kan »gradbøjes« efter de enkelte afdelingers forgodtbefindende

Det er urimeligt, at ansøgere til en introduktionsstilling - en klassificeret ansættelse - kan opleve, at der er ansøgningsfrist fredag og modtage en mail mandag morgen kl. 9.30 med, at stillingen er besat. Det gør ansættelsesproceduren uigennemsigtigt og vækker mistanke om nepotisme og at stillingerne er forudbesat, og tilbage sidder ansøgeren med fornemmelsen af at have spildt sin tid. Yngre Læger har lagt et stort arbejde i at gøre ansættelserne til hoveduddannelsen upartiske og gennemsigtige - lad det arbejde fortsætte, og lad os rette fokus mod introduktionsstillingerne.

Kan kun tilslutte mig ovenstående.

Med en PhD i hånden oplevede jeg at blive vurderet uegnet til en stilling indenfor selvsamme fag som jeg havde lavet PhD i. Jeg søgte godt nok en anden afdeling end hvor jeg havde lavet PhD’en. Svaret jeg fik gav mig al mulig grund til at mistænke at stillingen var opslået mhp at ansætte en kandidat der allerede var forhåndsudvalgt for som overlægen skrev: "du er mere kvalificeret end de øvrige ansøgere, alligevel vælger vi at se bort fra din ansøgning da du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har forsvaret din afhandling … " - det skal så siges at jeg på ansøgningstidspunktet havde udgivet artikler i peer-reviewede tidsskrifter. Efterfølgende blev jeg ansat der hvor jeg havde lavet min PhD foran 15 andre ansøgere - garanteret på helt despotisk grundlag af afdelingsledelsen der kendte mig.

Jeg er ansat indenfor eet af de helt små specialer - oftalmologi. Få stillinger, mange ansøgere.

Det er jo en absurd historie. Det lyder mest af alt, som om man har ledt efter noget at sætte fingeren på, hvilket så blev, at afhandlingen ikke var færdig endnu. Det virker som om, at al det arbejde, der lå i artiklerne og phd’en ikke blev taget alvorligt. De små specialer ikke mindst sansefagene lider under, at der er så få stillinger og mange ansøgere. Jeg talte for noget tid siden med en læge, der fortalte mig, at det ikke var tilstrækkeligt med en phd for at blive dermatolog, men at det nu snarere krævede en doktordisputats.

Jeg er helt enig i ovenstående. Dog burde det gælde alle specialer - ikke kun de “små” - at ansøgere til klassificerede stillinger vurderes centralt. Eller alternativt med kontrol af uvildig person (f.eks fra YL, lægefagligt selskab el. lign.). Jeg har netop været på introstillings-jagt og det er møgirriterende at bruge tid og kræfter på at skrive ansøgninger til jobs, der i forvejen er “reserveret” til en anden.

Til gengæld vil det jo nok ikke ændre på, at det stadig er møgsvært at blive dermatolog, ofthalmolog etc. Hvad er der blevet af alle de klassificerede stillinger der blev lovet da 4-års reglen blev indført?

Det skulle gerne ligge implicit i oplægget:

[quote]
3. At alle ansættelser, som er klassicficeret, skal forudgås af ansættelsessamtaler, gerne som for hoveduddannelsesstillinger med repræsentanter uden for specialet.[/quote]

:wink:

Hmm. Jeg fik vist lige stirret mig blind på overskriften :smiley: