Stor KBU-guide fra dagensmedicin

Dagens medicin har lavet en stor KBU guide, som var med i forrige uges udgave af dagensmedicin, men man kan også læse den her:
http://dagensmedicin.dk/kbu/

Dagensmedicin har spurgt samtlige KBU steder om følgende:
Her er, hvad vi spurgte om:

* Hvilke KBU-uddannelsesforløb har jeres hospital?
* Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital? Maks. 20 ord.
* Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?
* Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?
* Udbetales overarbejde?
* De forskellige afdelingers størrelse (antal senge)
* Stilles bolig til rådighed? Type, str. og husleje?
* Ventetid på børnepasning i området?
* Hvordan er accepten af syge børn og graviditet?
* Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?
* Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?
* Antal vagtlag?
* Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?
* Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?
* Bliver kursusønsker efterkommet?
* Er der løn under kurser?
* Er der mulighed for at forske på afdelingen?
* Går yngre læger med hjertestopkalder?
* Går yngre læger stuegang? 

Så det er jo en god service næste gang du skal priotere dit KBU forløb…