Studiefremdriftsreform

Kære alle!
Som mange af jer måske har hørt, så har KU lagt op til en fremdriftsreform, der har omfattende konsekvenser for medicinstuderende, såvel som andre KU studerende. Dette kommer til at influere negativt på mulighederne for orlov, prægraduat forskning, lægevikariater, u-landsophold m.m.

Der er opstartet en elektronisk underskriftsindsamling, aktuelt med over 21.000 underskrifter:

Der er brug for flere underskrifter, så I må meget gerne smide jeres signatur derinde, samt prøve at overtale venner og familie til også at skrive under, og generelt sprede budskabet!

Der er tillige demonstration d. 27/11, kl 10, ved Vor Frue Plads
Lidt info om reformen: