Studienævnet og personlig data

Hej alle

Nogen som sidder i studienævnet som kan fortælle mig lidt om hvad studienævnet egentlig kan se af ens data (tidligere uddannelse osv) når man søger merit? Jeg spørger da jeg ikke ønsker sende unødvendig information, hvis de altså kan se tingene.
Kan de se om man er kommet ind på kvote 1 eller 2 eller stand-by?

Sådan som jeg forstod det, så skal man sende ALT relevant.

Jeg skulle sende eksamensbevis, modul beskrivelser der svarede til det år jeg gik der, uddybende læringsmål samt en oversigt hvordan jeg var berettiget til merit.

Startede med at få samlet alle gamle modulbeskrivelser, og for hver ansøgning vel brugt 3-4 timer :smiling_face:

Håber det gav dig lidt svar!

Må jeg spørge hvordan du sendte eksamensbevis når det er fra universitet? Man får jo ikke et dediceret kursusbevis efter endt eksamen, men en karakterer. Skal man bare tage screenshot?

Du skal downloade det fra studienets selvbetjening fra STADS som en pdf