Studieordninger

Nu har jeg prøvet at søge på studieordning 2006 herinde, men har ikke kunne finde nogen rigtig forklaring på hvad den indebærer. Desuden så det ud til at der også var en fra 2005… Lidt forvirrende :slight_smile:

Vil bare høre om der er nogen der kender et link (herinde eller til KU’s hjemmeside) hvor man kan få noget mere information om hvad forskellen er mellem 2000 og 2005/2006 ordningerne? Eller bare hvordan 2006 ordningen ser ud, da det jo er den jeg selv vil komme til at høre ind under (går jeg ud fra :slight_smile: )

Christina

Hej Christina!

Det er også et lidt rodet system.

Den helt gamle ordning hed 1986-ordningen, og var = støvede professorer og envejskommunikation. Den blev ændret i 1995, - men hvad der skete ved jeg ikke.

Efter 2-3 års forarbejde kom 2000-ordningen, som var en kæmpe omvæltning, både for lærere og studerende. Der var flere klassetimer, mere klinik etc. - men ordningen koster betydelig mere at finansiere.

Efter nogle år med ordningen, ville man justere den, hvilket skete i 2004, så ændringerne kunne træde i kraft pr. 1. september 2005. Disse justeringer var ikke store, men alligevel nok til, at man opfattede det som en ny studieordning - dvs. den kaldte man 2005-ordningen.

Siden har man så fundet ud af, at TAS og andre delkurser ikke var optimale. (og det har de ret i!!) Desuden er gruppeeksaminer blevet forbudt, hvilket gjorde, at man var nødsaget til at lave endnu en ny ordning, blot et år efter den forrige. Den ordning kaldes 2006-ordningen, og det er den, som du er omfattet af.

Den er ikke radikalt andersledes i forhold til min ordning (2005-ordningen), men nogle er kurser har skiftet plads, nogle forelæsninger er røget væk, andre er kommet til, og der er tilført nye eksaminer etc.
Studierådene, som bl.a. er med til at beslutte, hvordan studieordningerne skal tilrettelægges, er knap nok begyndt. Så man har besluttet at tage et semester af gangen.

Derfor kan man ikke give et entydigt billede af, hvordan din ordning (2006) endeligt vil tage sig ud. Men indtil videre må du gå ud fra, den nyeste studieplan, der ligger på SIS, altså 2006’eren.

Men alle de “mellem-ordninger” er blot mindre ændringer af den oprindelig store 2000-ORDNING!!

Håber det hjalp lidt!

Hehe tjoo… det virker lidt forvirrende stadig, men det hjalp lidt - tak! :slight_smile:

  • Men ellers finder jeg jo nok ud af det til september/februar :bash:

Hej Christina

Jeg startede på KU 1. sem. i februar. Jeg kan godt forstå, at du er forvirret, for det er jeg (næsten) også. Sagen er, at semestret i øjeblikket bygges op dag for dag. For et par uger siden faldt det sidste på plads for 1. sem., men ingen ved endnu hvordan anden bliver for os… :roll:

Den grundlæggedne forsekel på 05- og 06-ordningen er, at faget “Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi” (TAS) er omdøbt til “Tidlig patientkontakt” (TPK). I praksis er psykologien flyttet til senere (ved ikke helt hvornår), og kurset er nu næsten ren træning i kommunikation, hvor vi hver især skal snakke med en patient om deres sygdomsforløb ca. 3 gange, optage noget af samtalen på bånd og analysere den. Dette fører til en opgave som vi skal forsvare til eksamen som er mundtlig m karakterer.
Så er der kemi - vær hjemme i B-niveau!!! Og Humanbiologi (sådan virker kroppen - basalt). Begge er integreret skriftlig tentamen (bestået/ikke bestået).
2. sem er som sagt en gåde endnu og der kan sagtens komme ændringer i TPK til næste årgang. Så kan godt forstå forvirringen :wink:
Hvis jeg skal komme med en forudsigelse må det være at 05-ordningen ikke bliver ændret så meget.

Og til slut: held og lykke med ansøgningen - og glæd dig!!! :stuck_out_tongue:

Hilsen Peter