SU i forbindelse med prægraduat forskning

Hej alle,

Mit forskningsprojekt begyndte medio juli og har en varighed på 4-5 måneder. Nogle af disse resultater benyttes i forbindelse med bacheloropgaven, som også skrives i denne periode og forsvares ultimo december. Mit spørgsmål er om man har ret til SU i forbindelse med prægraduat forskning?

Jeg studerer i øvrigt på KU.

Tak på forhånd! :slight_smile:

Hvis du ikke har taget orlov under dit forsknings år, så er du berettiget til SU sålænge at du ikke er mere end 1 år bagud i forhold til nomineret tid. :slight_smile:

Normeret. :slight_smile:

On a different note, vil du måske fortælle mig hvordan du kom ind på det med forskningen? Jeg vil virkelig gerne forske, og skrive BA på baggrund af dette. Og i endnu højere grad vil jeg gerne skrive en artikel med henblik på udgivelse. Men jeg ved ikke helt hvordan jeg skal gribe dette an?
Jeg har ingen forbindelser til nogen afdeling, og er meget i tvivl om, om det er professorer eller PhD.studerende man skal rette henvendelse til?

[quote=“Aganini” post=83896]On a different note, vil du måske fortælle mig hvordan du kom ind på det med forskningen? Jeg vil virkelig gerne forske, og skrive BA på baggrund af dette. Og i endnu højere grad vil jeg gerne skrive en artikel med henblik på udgivelse. Men jeg ved ikke helt hvordan jeg skal gribe dette an?
Jeg har ingen forbindelser til nogen afdeling, og er meget i tvivl om, om det er professorer eller PhD.studerende man skal rette henvendelse til?[/quote]

Jeg vil foreslå en mail til forskningslektor eller relevant professor.

Nu tror jeg ikke der er tale om et regulært forskningsår (et reelt prægraduat forskningsprojekt), så jeg kender ikke lige reglerne 100%. Jeg kan dog sige, at når det gælder et regulært forskningsår, skal man passe på med at tage imod SU, da man hurtigt kan stå i en situation, hvor der skal tilbagebetales. Det er sket for flere i min omgangskreds. Personligt har jeg valgt SU til i de måneder hvor jeg reelt har været studieaktiv - altså taget et par ekstra eksaminer ved siden af det prægraduate projekt, på den måde kan det forsvares såfremt man står med et tilbagebetalingskrav.

http://www.su.dk/SU/betingelser/studieaktivitet/studieaktivitetvu/Sider/default.aspx