Sundhedscenter i Volssmose

Tidligere embedslæge Ellen Breddam er ansat som læge i det nye center som åbner 1. September i Vollsmose, Odense. Det overordnede formål er at forbedre sundheden i Vollsmose og for at informere borgerne om at bruge sundhedsvæsnet på en korrekt måde (fx. er der idag et overforbug af skadestuen og lægevagten i området).

Formålet er selvfølgelig det ovenstående, men det hele skulle også gerne munde ud i, at der er i fremtiden gerne skulle være atraktivt at slå sig ned som praktiserende læge i området. Jeg ved, at der tidligere på studmed.dk har været en debat om “det-at-være-læge-i-socialt-belastede-områder” osv. Hvordan tror i, at sådan et initiativ fra kommunens side vil gavne Vollsmose? Er det muligt at ændre på folks brug af sundhedssystemet, så der opstår et godt miljø for en praksis i dette store område af byen, hvor der ingen læge er?

Er der nogen der har erfaringer de kan dele ud af, og i kraft af disse kan “spå” en fremtid for dette ambitiøse projekt?

Kilde til indlæg: Vollsmose avisen, Juni 2006. Udgave 38