Svært at blive almen mediciner

Hej
Jeg bliver færdig på studiet til sommer. Mit spørgsmål er nu, hvor svært det er at få en intro/hoveduddannelsesstilling i almen medicin i Midtjylland/Sydjylland området? Eneste ting jeg kan skrive på medicinerCVét er 3 måneders vikariat på en medicinsk skadestue. Håber selvfølgelig jeg kan hoppe direkte ind på en introstilling efter turnus, men er der mulighed for man bliver nødt til at begynde at forske for at kunne sikre sig en intro :? ?

Selvom jeg bor i hovedstadsområdet har jeg fulgt en lille smule med i, hvordan det så ud i det sydlige jylland, da jeg oprindeligt er derfra.
I foråret var der både intro- og hoveduddannelsesstillinger som blev genopslået, da de i første omgang ikke blev besat. Det drejer sig så vidt jeg husker om stillinger væk fra de større byer i trekantsområdet - i det man vel nok kalder udkantsdanmark :slight_smile:
Hvis du er villig til at pendle kan det sikkert fint lade sig gøre og intro’en er jo kun 6 måneder.

Ok, det lyder da heldigvis overkommeligt at få en intro. Hvis man gerne vil ind i de større byer (København, Århus, Odense), hvordan tror i så mulighederne er for at finde en hoveduddannelsesstilling efter turnus.

Mvh

Umuligt for Odense og København kun med intro - vil jeg mene!!

Til København var der mener jeg 80-90 ansøgere til 24 pladser(med start 1. marts 2011). Jeg fik min anden prioritet med følgende CV. Jeg endte dog med at takke nej.

Mit CV
4 års ancinnitet:
Turnus
Intro i alm.
1½ år uklass. geriatri
7 mdr af Intro i Dermato-venerologi
6mdr almen psykiatrisk erfaring…

2 oral presentations
1 Kasuistik
En godkendt protokol, men ikke færdig indsamlet data
30 Undervisningstimer
70 timers kurser
Bestyrrelsespost i lægekredsforeningsregi
Uddannelsekoordinerende yngre læge på geriatrisk afdeling
Skemalægger Psyk-afd.
Medlem af Yngre lægers repræsentantskab.

  • lidt andet sjov…

Til Odense og Fyn i almindelighed er der 8-9 pladser og typisk 30 ansøgere.

Trods flere af ovenstående erfaringer, dog klinisk kun geriatri fik jeg ikke en hovedudd på Fyn! Jeg har søgt 2 gange sidst jeg søgte var dog for ca 1½ år siden og der havde jeg kun klinisk erfaring med turnus, intro og 1½år geriatri. Ej heller en kasuistik, men ellers mange af ovenstående erfaringer… Jeg fik at vide at jeg manglede “klinisk erfaring” - jeg fik oplyst at en der fik tilbudt stilling var 5. gangs ansøger. Ansøgningsrunden efter var der dog nogle kollager uden samme erfaring som mig, som fik hovedudd, men der var jeg i gang med intro i dermatologi. Det svinger altså. Det er også et spørgsmål om personlighed, så måske…