Syge kræver bestemte læger

Stadig flere patienter på landets sygehuse kræver, at de kun vil behandles af én bestemt læge. Det er helt legitimt og skaber trygge patienter, siger læger. Problematisk, siger amter.

Jeg vil kun opereres af læge Hansen. Han er den bedste.

Patienter på danske sygehuse stiller i stigende omfang krav om, at de vil behandles af en bestemt læge - også selvom det kan betyde, at de må vente længere tid på at blive opereret, end de ellers behøvede.

Det er klart en tendens, at stadig flere vil behandles af én bestemt læge. Patienterne finder det helt naturligt at stille det krav,« siger formand for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg Bent Hansen (S)

»Det ønske imødekommer vi, så vidt det er muligt. Det er helt legitimt, at patienterne vil have en bestemt kirurg, som de føler sig trygge ved,« siger klinikchef på ortopædkirurgisk afdeling på Frederiksberg Hospital Arne Borgwardt.

Ifølge klinikchefen er patienterne ofte blevet rådgivet af deres praktiserende læge til at kræve at blive behandlet af en bestemt læge. Men mange baserer også deres valg på »jungletrommerne«, det vil sige på anbefalinger fra venner og bekendte eller andre, som er blevet opereret for en tilsvarende lidelse.

[size=4]Hvad synes I om den holdning? Og er det noget I oplever?[/size]

Kilde: http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=631430/

Det er jo ikke noget nyt, at læger anbefaler andre læger. Når vi i praksis henviser til speciallæge, kan patienten jo med henvisningen i hånden vælge en vilkårlig læge inden for specialet, men alligevel anbefaler vi speciallæger, som vi har gode erfaringer med.

Når en patient anbefaler en læge til en anden patient, fordi patient 1 tror, at lægen er dygtigere end andre, så er det IMHO på et ret uoplyst grundlag. Den slags anbefalinger er nok snarere et udslag af, at patienten har synes godt om lægen, og at operationen ikke er gået helt galt.

De færreste patienter har mulighed for at vurdere den enkelte læges evner, det kræver at man såvel kvalitativt (eks. ved observation af lægens operationer) som kvantitativt (komplikationsfrekvenser, antal udførte operationer) vurderer lægen, og selv her spiller en række confoundere ind.

Hvis en patient ønsker at blive behandlet af en bestemt læge, så er det, som med de fleste andre patientkrav, en negativ rettighed og ikke et positivt krav. Forstået på den måde, at en patient godt kan vælge en læge fra, men ikke forlange, at blive behandlet af en bestemt læge. At man i sundhedsvæsnet så i videst muligt omfang prøver at tilgodese patienternes ønsker, er så en anden ting.

Så længe vi holder fast i, at patienten kun kan ønske, men ikke kræve, behandling af en bestemt læge, så fred være med det, at patienterne ønsker bestemte læger.

Der kan hurtigt blive problemer med uddannelsen af yngre læger hvis patienter kræver at blive opereret af overlægen.

Desuden er der mange læger der er gode til at gøre sig populære hos sine patienter uden at være bedre af den grund (eller ligefrem dårligere). Hvorfor skal de have alle operationerne.

Det er et stort problem at ledelsen begynder at tale patienterne efter munden.