Sygeplejersker overtager lægernes job - hva´mener I?

Hver femte skadestue i Danmark har ansat sygeplejersker, der udfører klassiske lægefunktioner. De bahandler blandt andet brandsår og brækkede knogler.

Brud i mellemhåndsknogler, brækket kraveben, brandsår og behandling af uforskudte brud på underarmen indtil håndleddet. Opgaver, som de fleste af os vil opfatte som udpræget lægelige.

Men sådan er virkeligheden ikke mere. Behandlersygeplejerskerne - et nyt ord i det danske sprog - bliver uddannet til at klare præcis den slags opgaver samt en hel del flere af samme skuffe.

Nu viser en ny rapport, at hver femte skadestue i Danmark har behandlersygeplejersker ansat, og at tendensen er stigende.

»Vi mener faktisk, at der kan være mange fordele for patienterne ved at blive behandlet af en sygeplejerske. Vi ser måske mere på hele patienten, end lægerne gør. Desuden kommunikerer vi lidt anderledes med patienterne og er nok mere opmærksomme på de såkaldt bløde værdier«, siger Vibeke Westh.

Kilde: http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=303136

Men hvad mener I om den tendens?

“Vi har allerede hørt om større jobtilfredshed hos de nye behandlersygeplejersker”

Var der nogen der sagde, at heller ikke sygeplejersker synes det er sjovt at tørre røv? :roll:

Min holdning er den, at diagnostik og behandling, dét er lægeligt arbejde. Vil man sikre patienterne mod komplikationer, skal behandleren kunne 117 differentialdiagnoser og iøvrigt behandle patienter, så må det være lægeligt arbejde.

Jeg finder det iøvrigt meget mærkeligt, at sygeplejersker (på mange afdelinger; dette er en generaliseren over et udbredt fænomen) ikke kan lægge venflons, katetre, tage a-punkturer o.a., som stud.med’er, vikarer og yngre læger så sættes til istedet for diagnostik og behandling, som er det vi kan og uddannes til. Det har længe været min kæphest, at det gider jeg fa***e ikke, man behøver ikke læse 6+ år for at placere et venflon korrekt i en åre. [mavesur mode off] Derfor finder jeg det mærkeligt, at sygeplejersker godt kan overtage andre relevante lægelige opgaver.

Men da skadestuearbejde er mere interessant end sygepleje, og da sygeplejersker er billigere i drift end læger, så vil udviklingen nok fortsætte.

Jeg er sikker på, at behandlersygeplejerskerne udfører et godt stykke arbejde ud fra deres begrænsede boglige baggrund men brede erfaring. Men derfor må vi alligevel se på udviklingen med skepsis:

  • af hensyn til patienterne
  • hey, de ta’r vores jobs! (den egoistiske, men relevante vinkel, eftersom optaget på medicinstudierne stiger og stiger)

Det var mine fem ører.
Jacob.

Trams!

Jeg er ikke i tvivl om at der skal ske et mere tværfagligt(personale grupperne imellem) samarbejde på sygehusene, samt at grænserne for hvad man må flyttes, men jeg frygter samtidig også for hvad bliver det næste…

Idag, med lægemangel så er det økonomisk relevant(for en politiker) at gøre som i politiken skrevet - og sygeplejesker brokker sig jo ikke, endnu!

Men hvad med den dag vi kommer ud, hvor der ikke længere er lægemangel mere…

???

Så længe et flertal af uddannede læger ikke slår til i deres praktiske arbejdsopgaver og heller ikke er ferme i deres diagnostiske eller terapeutiske formåen skal de være glade over , at nogen gider beskæftige dem og først feje for egen dør.
René Cohrt

Som tidligere studerende ved syddansk universitet vil jeg sige at der kommer til at ske meget med dem der komme ud dér i forhold til os på gammel ordning på KU. De praktiske færdigheder er der i højsædet frem for KUs flueknipperi og liggyldigheder (min holdning) og lidt af det samme vil man sikkert se når KUs nye studie ordnings kuld en dag kommer ud…

Hejsa godt nok er jeg ikke nogen læge ej helle ikke sygeplejerske

Men ville nu lige sig efter de oplevelser jeg har haft inde i systemet og uden for sygehus systemet
hvis nu læge ville tag sig sammen og ikke være muggen når man ringe til vedkommende nu skal han indfinde sig på en afsnit eller skadestuen.
" skal lige sig har/hun er ikke kaldt til andre opgaver men befinder sig på vagtstue eller hjemme"

så kunne det være at Pt også fik en ordentligt behandling samt arbejdsmiljøet vil stige en del.

Hvad ang. erfaring set på en ny læge eller en halv gammel læge så her en skadestue sygeplejerske en del mere erfaring og ja hun eller han er ikke en bogorm men kan klare et håndarbejde " sygeplejersken har det i hånden"

Og lige den sidst Skulle i læger ikke snart til at lære at give hjerte massage og finde udad om det er nødvendigt at blive ved med genoplivning på en 80 år gammel person med en meget dårligt helbred
Eller tag et hurtig kik i PTJ og se om vedkommende har ønske om at blive genoplivet.

En død er ikke kun en mors men også PT

Så i er ikke usårlige kan kun anbefale at i tog på arbejde i et uror´s område eller tog en DIB tur for at lære en håndlange som ikke finde på et sygehus her hjemme med gode forhold.

Hvor i også vil få en anden holdning til en PT og lyt til andre personale grupper i er ikke supermænd / kvinder

Det er lidt svært at læse dele af det ovenstående, men jeg tror jeg har fattet pointen.

1 : Du siger at en sygeplejerske “har det i hånden”, og ikke er en “bogorm”. Hvad skal vi så med lægerne?
Sagen er at sygeplejerskerne, både fordi at deres uddannelse er meget kortere og har et andet formål, ikke vil være i stand til at undersøge eller behandle dig ordentligt (alene) da deres baggrundsviden ikke er dyb nok.
Ville du køre storebæltsbroen hvis dens konstruktion ikke var blevet styret af ingenører (bogorme) men kun bygget af håndværkere.
2 : Du nævner at en tur i DIB ville sætte tingene i et andet lys. Jeg har før mit studie gjort tjeneste som sygepasser i forsvarets sundhedstjeneste / hæren, både som værnepligtig og konstabel, og har siden haft en DIB-kontrakt med operationssektionen på DIB’ens felthospital.
I det danske forsvar udfylder læger og sygeplejersker nøjagtigt de samme roller som i det danske sundhedsvæsen. I forsvaret har vi bare mange sygehjælpere og sygepassere til at hjælpe til og aflaste sygeplejerskerne.

Der er nogle i DK som mener at uddannelse er helt til grin, og at man ikke kan bruge det til noget i det virkelige liv. Heldigvis er der ikke så mange af dem da vi ellers ville leve i et jernalder-samfund hvor der ikke fandtes anden viden end hvad man lærte i “livets skole”
Og da Danmark ikke har nogle nævneværdige naturresourcer (udover et lille overskud af olie&gas) ville al dansk økonomi styrte i grus hvis et sådant verdensbillede blev mere udbredt.

Ekstrabladet´s løgne har gavnet landet meget :roll:

Dusser ær den endeste her som har en nyanserad, klok och mogen holdning till læge/sygeplejerske arbeid.

Hvorfor tilbyder man egentlig ikke de samme (eller lignende) behandlingskurser til yngre læger/medicinstuderende, som de nye behandlersygeplejersker kommer på, før de skal modtage akutte patienter? Det er jo faktisk utrolig lidt praktisk skadestuearbejde vi medicinstuderende lærer under studiet. Det hele bliver ofte noget autodidakt. Men det er måske derfor vores uddannelse tager 6 år? For at vi kan tænke os frem til bedste behandling eller i værste fald stå med skadestuehåndbogen i hånden og håbe det bedste???

Det lyder umiskendeligt som om “Dusser” og “Skoffs” har fundet de visse sten… jeg gratulerer!

Udtalelser som ovenstående repræsenterer en holdning til andre mennesker, jeg kun kan genfinde i lande, hvor respekten for det enkelte menneske ligger langt fra, hvad jeg opfatter som demokratisk, og hvor man værner om respekten for det enkelte individ.

Disse udtalelser repræsenterer en, efter min mening, formynderisk og “jeg-ved-bedre” holdning til sine medmennesker. Denne holdning, der er en del af personens “selv”, må nødvendigvis afspejle sig i personens kontakt med andre mennesker og dermed patienter.

Hvis ovenstående udtalelser agiterer for det menneskesyn, at det kun er erfarne (udvalgte) personer, der har ret til at udtale sig, må disse udtalelser stå for egen regning. Jeg har ikke været i turnus, men mener egentlig, at jeg har nogle relevante holdninger til turnusordningen.

Hvor erfaren skal man være for at få lov til at udtale sig i dit univers?

Du nævner selv, at du har 10 års erfaring som sygeplejerske. Der er derfor en del sygeplejersker og læger, der har en del mere erfaring end dig selv.

Ønsker du ikke, at dine meninger om sundhedssystemer skal blive taget seriøst af dem, selvom de er mere erfarne end dig?

Ønsker du ikke, at kunne tage stilling til om man skal være medlem af EU eller ikke, selom man ikke har sat sig ind i tingene…, men bare har en fornemmelse for, hvad man synes er rigtigt?

Skal det opfattes som DIN, altså den “rigtige”, holdning til patienten eller som, at “i” (medicinstuderende og læger) har en “forkert” holdning til patienterne. I så fald har jeg ikke yderligere kommentarer.

Det er rart, at du åbenbart har fundet den endegyldige løsning på et problem, der har splittet menneskeheden i ualmindelig lang tid… jeg gratulerer nok en gang!

Ja-ja, spændende dillemma - man skal prøve at lære at give hjertemassage, men samtidig overveje, om man nu skal genoplive den 80-årige.

Erfaring med at trykke på folks thorax med frekvens 100 fritager altså en fra at bedrive selvstændig tankevirksom. Erfaring med akutte procedurer kan desværre ikke kompensere for manglende uddannelse og evne til at lave en syntese på de indkomne oplysninger og gjorte observationer.

I dagens Danmark forekommer der ikke vanvittigt mange hjertestop, så med lidt god vilje bliver man næppe involveret i mere end 2-3 hjertestop om året på en medicinsk modtageafdeling. Sammenhold det med antallet af mulige reversible og irreversible årsager til hjertestop, antallet af behandlingsmulighederne og permutationerne heraf.

Så vil man, såfremt man kan tænke indenad, hurtigt regne ud, at man i løbet af en menneskealder umuligt ved ren ‘erfaring’ kan opnå bare en smule kompetence ud i et forholdsvis begrænset område som hjertestop. Sorry folks, men skal man kunne overskue situationen og træffe de rigtige valg, så må man nok hengive sig til bøgernes verden, før man kaster sig ud i den grumme virkelighed.

Ovenstående udtaler jeg mig med en hvis skråsikkerhed om, selv om jeg “ej ær færdigutbildade och erfarna” - jeg har i min karriere som ventilatør, lægevikar, udvikler af medicinske mikrosimulationer, forhandler af AED’er mv. trods alt opnået et vist fagligt niveau. Jeg har set folk med langt mere “erfaring” end mig, komme til kort i pressede situationer, fordi deres baggrundsviden var mangelfuld og tænkningen præget af rigiditet, når de stod i situationer, som krævede analyse og syntese af oplysninger.

Jeg underkender hverken sygeplejerskers og andre faggruppers evner og kunnen, ej heller værdien af erfaring. Men den sundhedsvidenskabelige værdi i de indlæg, som postulerer, at folk uden erfaring ikke kan udtale om dette og hint, anser jeg for værende lig nul, men det er da om ikke andet så i hvert fald debatskabende. Det er så nemt at pege fingre af folk/faggrupper, men at komme med konstruktiv og berettiget kritik og interessante indlæg i debatten, ja det kniber det for nogens vedkommende mere med.

[quote=“Martinello”:3kqpgctq][quote]
Og lige den sidst Skulle i læger ikke snart til at lære at give hjerte massage og finde udad om det er nødvendigt at blive ved med genoplivning på en 80 år gammel person med en meget dårligt helbred
[/quote]
Ja-ja, spændende dillemma - man skal prøve at lære at give hjertemassage, men samtidig overveje, om man nu skal genoplive den 80-årige.

Erfaring med at trykke på folks thorax med frekvens 100 fritager altså en fra at bedrive selvstændig tankevirksom. Erfaring med akutte procedurer kan desværre ikke kompensere for manglende uddannelse og evne til at lave en syntese på de indkomne oplysninger og gjorte observationer.

I dagens Danmark forekommer der ikke vanvittigt mange hjertestop, så med lidt god vilje bliver man næppe involveret i mere end 2-3 hjertestop om året på en medicinsk modtageafdeling. Sammenhold det med antallet af mulige reversible og irreversible årsager til hjertestop, antallet af behandlingsmulighederne og permutationerne heraf.

Så vil man, såfremt man kan tænke indenad, hurtigt regne ud, at man i løbet af en menneskealder umuligt ved ren ‘erfaring’ kan opnå bare en smule kompetence ud i et forholdsvis begrænset område som hjertestop. Sorry folks, men skal man kunne overskue situationen og træffe de rigtige valg, så må man nok hengive sig til bøgernes verden, før man kaster sig ud i den grumme virkelighed.

Ovenstående udtaler jeg mig med en hvis skråsikkerhed om, selv om jeg “ej ær færdigutbildade och erfarna” - jeg har i min karriere som ventilatør, lægevikar, udvikler af medicinske mikrosimulationer, forhandler af AED’er mv. trods alt opnået et vist fagligt niveau. Jeg har set folk med langt mere “erfaring” end mig, komme til kort i pressede situationer, fordi deres baggrundsviden var mangelfuld og tænkningen præget af rigiditet, når de stod i situationer, som krævede analyse og syntese af oplysninger.

Jeg underkender hverken sygeplejerskers og andre faggruppers evner og kunnen, ej heller værdien af erfaring. Men den sundhedsvidenskabelige værdi i de indlæg, som postulerer, at folk uden erfaring ikke kan udtale om dette og hint, anser jeg for værende lig nul, men det er da om ikke andet så i hvert fald debatskabende. Det er så nemt at pege fingre af folk/faggrupper, men at komme med konstruktiv og berettiget kritik og interessante indlæg i debatten, ja det kniber det for nogens vedkommende mere med.[/quote]Svar til “Martinello”: måske er det sådan her i Dk at det ej førekommer så mange hjertestop på skade stuen, men min erfaringen er helt annerledes.På de arbeidspladser i Sverige jag varit på videreuddannes man som sygeplejerske og læger flere ganger per år og trænas hele tiden på hjerteafsnitt og skade stuer i hjertestopsbehandling, då det faktiskt førekommer flere sådana i månaden…Folk dør då og då i EMD(pga tex hjerteruptur) og får ventrikelflimmer/VT isamband med el efter sina hjerteinfarkter.

Den eneste gangen det gått galt var då patient fick hjertestop i en dusch og vagtlægen ej visste hvordan defibrillatorn fungerede. Men då fanns det ju kompetenta hjertesygeplejersker på plads og patienten overlevde! :wink: . Den unge lægen var nog meget glad før de delegeringar och erfaring sygeplejerskerna hade…

I Sverige har sygeplejersker mange delegeringar på att sætta venflon,ta artærgaser, ge lækemedel iv som betablockad, atropin,adrenalin,tritera inotropa droger upp och ned,bedøma hjertelyd og lungelyd och ge diuretika vid behov mm. De har genomgang med sin øverlæge flera ganger per år och æven skriftliga eksamen dær de testas i sin faglige baggrundsviden i farmakologi, patofysiologi osv…Inden de får udøve sina delegeringar. Og de informerar og diskuterar med sin læge hele tiden om behandligen.Ofta er problemet med ex det akuta lungødemet redan løst då lægen er på plads efter en søgning…Tro att både patienten og lægen er meget glad før det…

Det finns ej så meget mer intressant att tillføra debatten her mer æn att delegeringar før sygeplejerske att uppstarta tex hjertestopsbehandling inden lægen er på plads har brugets i mange mange år i Sverige og har reddet livet på mange patienter…Antar FADL vagterna (cardiopaternas) arbeid på OBS rummet på Riget også gjort det.

Det handler ikke som vem som har den beste og dybeste bakgrundesviden utan om att patienterna skall få snabb og sikker behandling. Og de kan de kun få hvis man samarbeider,alle personal kategorier…En læge kan ej lave allt selv og findes på plads i alle akute situationer som kan uppstå på ett hospital…Og man kan vare god till att redde livet på en patient med ventrikelflimmer uden 6 år på universitet. I ambulancerna defibrillerer ambulansføraren på halvautomatisk deff…Og bagefter har de feedback med en cardiolog. Fungerer utmærkt…Og redder mange liv.Man har æven funderat på att ge politin en halvautomatisk deff i sine biler også…Samt ge en læge en motorcykel med deff, så man hurtig kommer fram i trafiken… ( Ide av en meget, meget passionerad cardiolog i Gøteborg).

Syns fortfarande ej att det er någon mening med att strida før “sina” arbeidsopgaver…Det intressanta er vel att få hele kejden att fungere.Altså, samarbeidet fra prehospital vård i patientens hjem el i ambulancen,via skadestuen till det mest specialiserade afsnittet.

Men det er måske en anden debatt…

Jeg er sygeplejerske på en af landets største skadestuer, med et patientindtag på ca 35-40000 årligt. Vi har som sygeplejersker i mange år oplevet en opgaveglidning, hvor lægerne får flere og flere specialopgaver, og derfor overdrager de mindre spændende opgaver til sygeplejerskerne, der ofte gladeligt tar imod nye “spændende” opgaver og udfordringer. Problemet er bare, at vi som sygeplejersker ikke har ubegrænset tid til patienterne, og derfor er der uværgeligt nogle sygeplejeopgaver der må vige, eller gives videre til eks. so.su, syge.hj. eller spl.stud.
På den anden side oplever jeg også, at lægerne, især de færdiguddannede f.eks ikke gider lægge gips på, eller at de ikke kan fordi de aldrig gør det. Og det er et reelt problem, da det til syvende og sidst er lægens ansvar, at behandlingen er korrekt udført.
Jeg har nogle gange, lidt i sjov, trukket en patient hen til skadelægen, for at bede ham/hende kontrollere om gipsen er korrekt anlagt, og det ender altid med at lægen siger: “jamen det ved jeg da ikke noget om, det er jo jeres job”… Ja det er det blevet, og det er vores egen skyld (både lægernes og sygeplejerskernes). Ikke kun gipsanlægningen, men også alle de andre opgaver der er gledet over i vores bunke af opgaver.
Det seneste vi har overtaget mere eller mindre, er suturering af småsår. Det er der for patienten ikke noget galt i, men de unge stud.med’er, turnuslæger og andre der kommer i skadestuen, lærer jo ikke noget om beh. af småsår og basal suturteknink, hvis vi tager alle patienterne. Det gør vi så heldigvis heller ikke, da jeg oplever, at vi faktisk ikke har tid til denne nye opgave, og det kan jo være et tegn på, at vi som sygeplejersker er ved at have for mange opgaver.
Jeg syntes det er godt, at i som kommende læger holder fast i, at i også skal lære/holde fast i de basale behandlingsmetoder, men nogle af de indslag der er på denne side, hvor i ikke gider lægge venflons og klager over sygeplejerskenes udugelighed ang. KAD anlæggelse mm. har jeg svært ved at tage seriøst. Mudderkastning fører ikke til noget godt, hverken for patienterne eller samarbejdet mellem læger og sygeplejersker.
BMW

[quote=“Brian”:1nun6lqb]Jeg er sygeplejerske på en af landets største skadestuer, med et patientindtag på ca 35-40000 årligt. Vi har som sygeplejersker i mange år oplevet en opgaveglidning, hvor lægerne får flere og flere specialopgaver, og derfor overdrager de mindre spændende opgaver til sygeplejerskerne, der ofte gladeligt tar imod nye “spændende” opgaver og udfordringer. Problemet er bare, at vi som sygeplejersker ikke har ubegrænset tid til patienterne, og derfor er der uværgeligt nogle sygeplejeopgaver der må vige, eller gives videre til eks. so.su, syge.hj. eller spl.stud.
På den anden side oplever jeg også, at lægerne, især de færdiguddannede f.eks ikke gider lægge gips på, eller at de ikke kan fordi de aldrig gør det. Og det er et reelt problem, da det til syvende og sidst er lægens ansvar, at behandlingen er korrekt udført.
Jeg har nogle gange, lidt i sjov, trukket en patient hen til skadelægen, for at bede ham/hende kontrollere om gipsen er korrekt anlagt, og det ender altid med at lægen siger: “jamen det ved jeg da ikke noget om, det er jo jeres job”… Ja det er det blevet, og det er vores egen skyld (både lægernes og sygeplejerskernes). Ikke kun gipsanlægningen, men også alle de andre opgaver der er gledet over i vores bunke af opgaver.
Det seneste vi har overtaget mere eller mindre, er suturering af småsår. Det er der for patienten ikke noget galt i, men de unge stud.med’er, turnuslæger og andre der kommer i skadestuen, lærer jo ikke noget om beh. af småsår og basal suturteknink, hvis vi tager alle patienterne. Det gør vi så heldigvis heller ikke, da jeg oplever, at vi faktisk ikke har tid til denne nye opgave, og det kan jo være et tegn på, at vi som sygeplejersker er ved at have for mange opgaver.
Jeg syntes det er godt, at i som kommende læger holder fast i, at i også skal lære/holde fast i de basale behandlingsmetoder, men nogle af de indslag der er på denne side, hvor i ikke gider lægge venflons og klager over sygeplejerskenes udugelighed ang. KAD anlæggelse mm. har jeg svært ved at tage seriøst. Mudderkastning fører ikke til noget godt, hverken for patienterne eller samarbejdet mellem læger og sygeplejersker.
BMW[/quote]

Fremragende indlæg med faglig indsigt! Jeg håber at der er mange sygeplejersker og læger med disse holdninger på sygehusene, da et styrket samarbejde jo kommer alle til gode.