Tak Anders F

Her kan man se et bud på, hvorfor mange af os ikke kommer ind.

Er der nogen som har et kvalificeret gæt på hvor mange flere man skal hive ind på studiet om året, for at undgå den så omtalte lægemangel?

Gad vide om det bliver sådan et Eldorado for fremtidens læger som der står her. 50.000,- om dagen lyder voldsomt…

Hvad med alle de svenskere, som hans egen regering har uddannet? Var det ikke Fogh, der satte en stopper for dette?
Der er givetvis et problem, når flere og flere læger går over til det private, men havde der nu ikke været så stor lægemangel, ville billedet efter min mening også have set anderledes ud.

Synes Bjarne Laustsens beskyldninger mod regeringen er sindssygt langt ude. Der har aldrig været større optag på studiet end nu. Problemet er jo også mangel på speciallæger fremfor reservelæger, og det tager minimum 15 år at uddanne en speciallæge efter studentereksamen. Den nuværende mangel kan derfor ikke tilskrives regeringen.

Jeg tror ikke du kan tilskrive lægemangelen optaget af svenskere. Det har selvfølgelig været en medvirkende årsag, men det store antal af svenskere har mig bekendt ikke stået på i mange, mange år før der blev sat en stopper for det. Og selvfølgelig er det Fogh som stopper det- det var jo i hans tid problemet eskalerede.

Problemet vi har i dag skyldes i høj grad sidste gang vi havde en borgerlig regering. Der går jo nogle år før konsekvenserne af beslutningerne kommer. Meget sjovt at det er den samme mand, den gode Bertel H, som sidder på ministerposten nu som dengang. Det var ham som skar drastisk i antallet af optagne dengang, og resultatet har vi nu. Så hvis ikke problemet kan tilskrives regeringen, kan det tilskrives undervisningsministeren.

At vi har mange reservelæger tilskriver jeg så S regeringen i mellemtiden som øgede optaget efter Bertels mindskelse.

Desuden er det stadigvæk ikke stort nok. Og kapaciteten er der- læste (kan desværre ikke huske hvor) at der på KU kunne optages 100 mere om året hvis der blev tilført lidt flere midler. Istedet får de skåret i midlerne…

Ja, det var aldrig sket på et privat universitet.

apopov

Der havde nærmere gået 100 flere end der var kapacitet til :smiley:

Det er desværre ikke muligt eftersom det tager 15 år at uddanne speciallæger. Så man kan ikke undgå lægemanglen. Men pga. det store nuværende optag af læger, vil udviklingen vende.

Bjarne Laustsen har enten ikke sat sig ind i sagen, eller så ønsker han medieomtale. En tredje mulighed er selvfølgelig at udviklingen ikke vil vende og vi vil fortsætte med at have lægemangel efter en del år (se prognosen nedenfor), men eftersom han ikke nævner noget tal eller undersøgelser lyder det som vrøvl for mig.

[i]…
Der er i vidt omfang tale om, at vi straffes for fortidens synder, nemlig en meget lidt fremsynet planlægning i 80’erne, hvor der blev optaget alt for få studerende på medicinstudierne.

Prognoseresultater for perioden 1999-2025

Prognosen viser overordnet, at antallet af potentielt erhvervsaktive læger i Danmark forventes at stige fra ca. 15.900 i 1999 til ca. 18.300 i år 2025 - en stigning på ca. 15 pct.

For antallet af speciallæger kan der derimod konstateres en ganske anderledes udvikling fra ca. 10.500 speciallæger i 1999 til forventede 9.400 i år 2025 - altså et absolut fald i antallet af speciallæger på godt 1.000 læger. Det er 10 pct.
[/i] Ovenstående var fra ugeskriftet

Altså ingen lægemangel, men en speciallægemangel. Netop på grund af folk som Lars Løkke, Bent Hansen, Birthe Skaarup og Bjarne Laustsens - altså politikere.
Fra ugeskriftet:
lægernes påstand om en mangelsituation blev næppe taget helt alvorligt fra myndighedernes side
Og Dagens Medicin:
»Hvem har sovet i timen? Vi bliver vel nødt til at sige, at alle har en del af ansvaret, men i sidste ende er det den offentlige forvaltnings opgave at strukturere sundhedsvæsenet

Der løses altså ikke noget med en større optag af lægestuderende, da vi i 2025 vil have 15% mere læger, derimod at vi ikke udanner nok/hurtig speciallæger, hvorfor vi ser tiltag som 4-års reglen.

Det er desværre ikke korrekt at man på KU uden problemer kan øge kapaciteten med 100 om året, hvis bare man får flere penge. Der er simpelthen ikke plads til flere studerende på klinikopholdene, og allerede nu har vi væsentlige kapacitetsproblemer på flere semestre. Praktisk talt alle sygehuse på Sjælland og Bornholm deltager i uddannelsen af lægestuderende, så medmindre det bliver muligt at benytte sygehuse i Sydsverige - som det tidligere har været diskuteret - er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at øge kapaciteten. Jeg vil faktisk vove at påstå, at vi kunne øge kvaliteten af uddannelsen, hvis der var mindre pres på kapaciteten i klinikken, dvs. færre studerende pr. semester - dette er dog ikke på nuværende tidspunkt særligt realistisk.

Det er dårligt formuleret af mig. Jeg skulle nok istedet have skrevet: Hvor mange skal man optage for at kunne rette op på manglen? Optager man kun nok til at holde det manglen konstant, eller skal man øge optaget yderligere for at kunnne imødekomme fremtidens krav?

Det irriterer mig at jeg ikke kan huske hvor jeg læste det med KU henne, men det har næppe været en udtalelse fra en studerende kan jeg næsten høre… :smiley:

Jamen så er der vist allerede svaret på dit spørgsmål… :wink: :

forresten…

[quote]Ja, det var aldrig sket på et privat universitet.

apopov[/quote]
hmm… kan ikke lige følge din parallel… Hvad var ikke sket? at de fik skåret i de offentlige midler? :wink:

vh

Tak til Simon for dagens grin!

[quote=“Dr. Lovegood”:pl7m1chq]forresten…

[quote]Ja, det var aldrig sket på et privat universitet.

apopov[/quote]
hmm… kan ikke lige følge din parallel… Hvad var ikke sket? at de fik skåret i de offentlige midler? :wink: [/quote]

Dét for eksempel. Desuden ville man optage alle dem, der var villige til at betale.

apopov

Kunne betale. Og de andre måtte bare blive pølsemænd som deres punge havde evner til…

Det er jo ikke rigtigt. I USA, hvor man på mange universiteter selv skal betale for uddannelsen, kan man tage et statsgaranteret studielån, og det samme ønsker jeg for fremtiden i Danmark.

apopov

Hvorfor tror du vi får bedre læger af at man selv skal betale? (som jeg går ud fra er grunden til at du ønsker dette indført i Danmark)

Hvis du har en kilde til nogen udersøgelser, kunne det være interessant at læse.

[quote=“steen”:17kt4be8]Hvorfor tror du vi får bedre læger af at man selv skal betale? (som jeg går ud fra er grunden til at du ønsker dette indført i Danmark)

Hvis du har en kilde til nogen udersøgelser, kunne det være interessant at læse.[/quote]

Egentlig har jeg ikke skrevet noget om, at jeg tror, vi får bedre læger, men det gør jeg også. Grunden hertil er, at man ved at have private universiteter ikke er afhængig af statens penge, som der jo som bekendt aldrig er nok af. Hvis universiteterne tjener penge på at uddanne læger, vil de konkurrere med hinanden om at uddanne de bedste (og dermed dem, der senere kommer til at tjene flest penge). Dette vil medføre, at studenterne vælger det universitet, der er kendt for den bedste uddannelse.

apopov

nå ja, det ser ud til at udvikle sig til den samme gamle liberalist VS. socialist debat, der allerede har hjemsøgt siden et par gange. Troede bare du havde et nyt indspark.

hygge