Til alle på ny ordning KU - Er i tilfredse med ordningen?

Hejsa,

Til alle jer på ny ordning har jeg et par spørgsmål.

Som jeg har fotstået, så er det ikke alle eksamnier der har re- eller sygeeksamen. Hvorfor gør I ikke modstand? Men I er måske fint tilfredse med det? I værste fald betyder det I kommer et halvår bagud evt. uforskyldt (læs sygdom) Er fakultetet eller I tjent med det?

I undervises i blokke men har en fælles eksamen til slut, en såkaldt integreret eksamen(se nedenfor).
Hvorfor kæmper I ikke for hver blok afsluttes med en eksamen i pågældende pensum? Det vil med mine øjne frembryde flere fordele end ulemper.
-mulighed for at hindre man kommer et helt sem. bagud.
-mulig for mere flexible tilrettelæggelse af semesterne. Man kan så vælge at holde pause i en blok og der slappe af, tage på ferie, lave osval, tage vikariat og sem. efter tage blokken…
-find selv på andre fordele

I har en integret eksamen, men som jeg har forstået så der de slet ikke integreret. Hver hovedopgave rettes af forskellige og man får så en karakter for hver hovedopgave - sluttelig får man en samlet karakter som er snittet af de givne karaktere.
Hvor er integrationen når det er særskilte opgaver? Hvor er helhedsbedømmelsen, når der gives særskilte karakterer?

Det var bare et par spørgsmål jeg har spekuleret på noget tid…

[quote=“frold”:yo80s1wb]Hejsa,
Som jeg har fotstået, så er det ikke alle eksamnier der har re- eller sygeeksamen. Hvorfor gør I ikke modstand?[/quote]
Jeg har enda ikke hatt noen eksamen hvor det ikke er reeksamen (er på 2.sem), men vil synes det er svært irriterende hvis man er nødt til at vente et halvt år. Dette er vel også noe MSR kjemper for at få gjort om.

Det er vel snakk om prioritering av tid. Altså; alle synes det er idiotisk, men ingen gidder at gøre noe med det. Men at de gidder at kalle eksamene integreret, det lurer jeg på. Hvorfor heller ikke bare se sannheten i øynene og se at eksamen er f.eks. en del kemi og en del humanbiologi. Man må jo være blind for at ikke kunne se det.

Det virker som på KU at det skal utrolig mye til for at endre den minste lille ting. Bare det at f.eks. ikke alle forelesninger kan legges ut på nettet eller at man faktisk er nødt til å skrive ut og levere en blankett for hånd for å melde seg til et nytt semester.

MSR forsøger vel at forandre på de fleste ting de studerende irriterer seg over, men jeg tror de aller fleste har nok med seg og sitt, til at man faktisk bruker tid på å engasjere seg når det fungerer sånn noenlunde greit.

Jeg kender intet til bachelordelen og mit indlæg var mere rettet mod de problemer jeg opfatter der er med ny ordning på kandidatdelen

Det er rigtigt at der er meget få syge/reeksaminer på den nye studieordning. Kun efter 2. og 6. semester, da det er såkaldte stop-prøver (= du må ikke fortsætte på næste semester før eksamen er bestået) og universitetets regler kræver vist derfor en reeksamen.
Der var en i starten af studiet, der forklarede mig årsagerne til at de har fjernet reeksamen:

  1. At for mange udnytter muligheden til at få en falsk lægeerklæring (mange har læger i familien) og dermed få 3 ugers ekstra læseferie
  2. At reeksamen er en dårlig idé hvis man dumper, da statistikker viser at de fleste dumper igen, og det altså oftest er et spildt eksamensforsøg (elendigt argument, jeg kan ikke huske hvem der fortalte det)
  3. At det er for dyrt at afholde to eksamener for hvert semester

Det er jo nok økonomien der trykker. Jeg ved egentlig ikke hvorfor vi brokker os :? Man kan jo reelt blive syg til eksamen, og burde have mulighed for ikke at blive sat et halvt år bagud…

Det er også af økonomiske årsager, at der ikke bliver afholdt eksamener efter hver blokkursus på kandidatdelen. Personligt så jeg det gerne indført, men jeg tror ikke at det er realistisk at presse så mange penge ud af budgettet :blink1:

At de “integrerede” eksamener ikke bedømmes integreret er ret kikset. At fag som epidemiologi, arbejds- og miljømedicin og videnskabsteori også forekommer i vores “integrerede” eksamener i medicin og kirurgi kan også undre.
Der hvor de integrerede kurser fungerer er i mine øjne blandt andet, at vi i blokkurserne har den tilhørende patologi og farmakologi, i stedet for at de ligger som store særskilte eksamener (som gl ordning). De integreres også fornuftigt i eksamensopgaverne på 6. sem sammen med radiologi (desværre ikke på 8.sem).

Jeg er ikke i tvivl om at undervísningen er integreret den er jo klinisk :wink: (patho, klinisk medicin, og farma, lab tolkning(klinisk biokemi) etc) men eksamnierne :roll:

Til 6. semester eksamen består de fleste af opgaverne af cases, hvortil der stilles spørgsmål i medicin/kirurgi og relevant farmakologi, patologi mm til casen. Det er, hvad jeg forstår ved en “ægte” integreret eksamen eller ? :?
(Lige bortset fra at delene bedømmes forskellige steder)

Men der er jo f.eks. selvstændige spørgsmål til arbejds og miljø medicin, sådan at der indledes med en overskrift Arbejds og miljømedicin, og så kommer der arbejdsmiljø medicinske spørgsmål. Og så fremdeles… er det integret? At tage 4 blok eksamnier og klippe dem samme til et sæt og påføre dem overskriften - integreret eksamen… jeg synes det er helt til grin… men da fint du er tilfreds…

Jeg synes det er meget rart at vide, hvilket fag man besvarer spørgsmål til, så man ikke kører over i den forkerte grøft og ævler anatomi til en fysiolog eller omvendt.

Det er så ikke helt rigtigt. Alle delene bedømmes af en censor. Dvs. jeg kan være så “heldig” at få bedømt hele min eksamen af en miljømediciner, som intet ved om mikrobiologi, men han har jo en standardbesvarelse han kan kigge på…

Om det fungerer optimalt vil jeg ikke vove mig ud i…
Hvad skyldes din skepsis, frold?

Frold, jeg er 100% enig i, at Arbejds-miljømedicin og lignende fag, ikke hører til i en “integreret” eksamen.
Men udover det synes jeg nu, at resten af eksamen på 6. sem (altså caseopgaverne) fungerer godt “integreret”.

Går din kritik på, at eksamen dækker alle blokkurser, i stedet for en eksamen efter hver blok?

Ja, det er nok mit primære kritikpunkt. Men derud over synes jeg nu ikke eksamen er integreret. Men det er rigtigt at den er klinisk jvf. det jeg sagde:

Herunder sygdomscases, men det er sygdomslære generelt.

Jeg synes da, det er fint integreret, når man får oplysninger fra forskellige fag (blodprøvesvar, objektiv undersøgelse, evt. radiologiske) og ud fra det skal vurdere det totale sygdomsbillede.
At spørgsmålene så er lidt mere inddelt i forskellige “emner” af eksamenstekniske grunde gør ikke mig så meget.

Men det optimale ville da også være blokkurser med efterfølgende eksamen - det ville nok også motivere mig til at læse lidt mere i begyndelsen af semestret!

Og vigtigst af alt det ville give de studerende mere frihed med hensyn til tilrettelettelse og en dumpet eksamen vil ikke få de konsekvenser som det pt. har.

Hvis man kigger på eksamener fra 2sem til og med 5sem på ku
så kaldes de alle sammen integrede eksamen .

Men det er de på ingen måde.

Da man kan tydelig så om de vil have anatomi eller fysiologi svar med fx. nyren.

Eksempel 5sem integrede eksamen, består af:
*Anatomi
*Fysiologi
*Immunologi
*Farmakologi
*Patologi

Hvis man er god til anatomi, farmakologi og fysiologi, til fx et 9tal, men er til 5 i immunologi og patalogi, skulle man matematisk bestå:
27+25=24/4=6+ lidt ekstra for de 10% som farmakologi tæller for.

Her ville man ikke bestå, pga “det overårdnede billede”.

Det største problem, er nok, at vi i danmark, ikke har nogen lovgivning/bekendtgørelse som tager højde for integrede eksamener, og fakultetet har ikke selv lavet nogen afgørelse/dekret om hvordan en sådanne opgave skal bedømmes.
Det er til grin, som så man andet på panum.

Det skal nævnes at jeg IKKE selv har stået i den overnævnte situation, men jeg har hjulpet flere med at klage over deres eksamen, og har i den forbindelse snakket med studie/eksamen kontoret.

De har over for mig ikke kunne redegøre for hvordan en sådanne opgavet skulle bedømmes, ud over den gamle regl for undervisnings ministeriet som bestriver:
“50 % korrekt besvarelse svarer til karakteren 6”

God eksamens læsning til alle :slight_smile:

Vedr. det kvalitetsmæssige aspekt af ny studieordning i.f.t. kandidaternes kvalifikationer:

Til velkomstforelæsningen forklarede studieleder Pernille Due, at et af incitamenterne for udarbejdelse af 2000-ordningen var det uheldige forhold, at kandidaterne fra gammel studieordning kun kunne genkalde sig gennemsnitligt 10% af studiets faglige indhold. Dette er ikke engang middelmådigt, det er direkte usselt. (Det kan ingen vel være uenige i?)

2000-ordningen har ikke afleveret sit første kuld kandidater endnu - men ved man, om den har medvirket til at højne det faglige niveau?

Og hvis den ikke har det, må forklaringen vel være mangl. engagement (?). Dette, i øvrigt, bl.a. grundet forhold som manglende belønning for høje karakterer (jf. “man skal kun have 6 for at blive en (god) læge”, turnus-lodtrækningen etc.).

Har nogen objektiv viden om medicinstudiets kvalitet i.f.t. udenlandske, anerkendte medicinskoler?

@Niemann: Jeg har ingen objektiv viden på det punkt, men jeg vil godt vende den rundt, fordi et eller andet sted får samfundet vel de læger som det ønsker at have. Det kan godt være at fx nogle amerikanske læger er fagligt meget dygtige fordi de knokler så hårdt, men er danske patienter overhovedet interesseret i at blive behandlet af den type læger?

@Niemann: Jeg har ingen objektiv viden på det punkt, men jeg vil godt vende den rundt, fordi et eller andet sted får samfundet vel de læger som det ønsker at have. Det kan godt være at fx nogle amerikanske læger er fagligt meget dygtige fordi de knokler så hårdt, men er danske patienter overhovedet interesseret i at blive behandlet af den type læger?

Formålet med den nye studieordning er så vidt jeg husker at rette op på nogle fundamentale problemer i lægeuddannelsen, fx at de nyudklækkede læger var meget dårlige til at kommunikere og anvende deres viden.

M.a.o. siger du altså, at fru Jensen hellere vil have en kurveflettende amatør til at holde hende i hånden, end en kompetent læge der ved, hvad han gør?

P.s. Dermed ikke sagt, at danske læger kan karakteriseres som ovenfor.

nej, jeg siger bare at det kan være svært at opstille universelle krav til hvad en god læge er.

men selvfølgelig, det er indlysende… ingen ønsker fagligt inkompetente læger.