Tilbud om bytte: min vinterstart mod din sommerstart

Medicin på KU 2010

Jeg er aldersmæssigt lige på grænsen mellem sommer- og vinterstart på KU. Skulle en af jer på fredag komme på sommerstart og tænke “æv”, eller bare “måske skulle jeg redde en medstuderende”, så tilbyder jeg villigt min mulige vinterplads mod din sommerplads.

Har du tjekket med studiekontoret om man kan det?

Skal du ikke lige vente at se, om du ikke er så heldig at starte allerede til sommer?
Og forresten - tillykke med optagelsen! (Troede først de nye studenter fik svar her den 30.)

Kan vel være tale om en stand-by-plads fra sidste år, men om kan bytte ved jeg intet om…

Jeg byttede selv ved at skrive til KU…Har hørt siden om andre som det også er lykkes for. Det er godt nok 6 (!) år siden, men da forsøget værd.

Jeg byttede selv ved at skrive til KU…Har hørt siden om andre som det også er lykkes for. Det er godt nok 6 (!) år siden, men da forsøget værd.

Da jeg startede (1996) var al bytning umulig. Man skulle sige tak og amen for sin plads. Jeg var vinterstarter … de som startede sommer 1996 klarede sig generelt dårligere og blev senere færdig end vinter 1997-holdet i Århus.

Nyd de ekstra 6 måneder fri og fryd dig over at det bliver nemmere boligmæssigt med vinterstart. :doc:

I sommers var der flere på mit hold, der fik lov til at skifte hold, selv om de først var blevet placeret som vinterstartere. Du skal ringe ind og tale med kontoret…

jeg ligger også selv lige på grænsen, men hvis jeg får sommerstart så bytter jeg meget gerne:)!

jeg har selv fået vinterstart:) så kan ikke bytte.