Tips til 10. semester KU

Kære alle

Jeg er netop startet på 10. semester KU. Det er tilsyneladende meget anderledes end 6.-9. semester og her i starten synes det noget at vanskeligt at gennemskue, hvordan man skal gribe det an. Det synes umiddelbart svært at skulle forberede sig til de mundtlige eksamener. Indtil nu har man jo været vant til at kunne lave eksamenssæt for at få en idé om niveauet. Derfor kunne det være dejligt, hvis nogle af jer ville komme med nogle gode tips og fortælle, hvad der virkede for jer.

På forhånd tak

Høre efter til undervisningen, have godt styr på undersøgelsesteknikken i neurologi = kunne udføre den neurologiske undersøgelse korrekt i store træk, have godt styr på psykopatologien i psykiatri = vide hvad de forskellige begreber betyder/hvordan de defineres. Og - meget vigtigt - kunne skelne mellem infra- og supranukleær parese i neurologien…

  • Mikkel

Hej Mikkel mange tak for svaret (og tillykke med, at du er blevet læge).

Jeg har neurologien som næstesidste rul - afslutter med børnepsykiatri. Det er jo meget længe siden, jeg har haft neuroanatomi og neurofysiologi. Er det noget, man med fordel kan læse op på?

Jeg tror det hænger bedre fast, hvis man læser anatomien sammen med klinikken… Det er i hvert fald min erfaring.

  • Mikkel

Dejligt. Så vil jeg gøre det fremfor at begynde at læse op på det inden.

Forresten hvis nogle af jer har nogle gode råd til børne- og ungdomspsykiatri, så byd endelig ind.

På forhånd tak

Læs bogen, fokuser på de generelle og specifikke udviklingsforstyrrelser og på adfærdsforstyrrelser - resten ligner det der kommer i voksenpsyk. Og så måske også lige personlighedsforstyrrelser inkl. anorexi.

  • Mikkel

Godt råd til børne-ungdomspsyk:
Der er en figur et sted i starten af bogen som vist nok hedder ‘den børne-ungdomspsykiatriske undersøgelse’ eller lignende. Den brugte jeg som udgangpunkt til en journal til eksamen og det kan anbefales :slight_smile:
Og et andet råd: læs bogen :smiley: den er forholdsvis nem at komme igennem og kan, hvis man har læst den før, skimmes igennem endnu hurtigere dagen før eksamen hvis man finder ud af at det er dét man skal op i.