Tips til mundtlig præsentation af bachelor opgave

Hej alle

Jeg skal til at forsvare min bachelor snart og er ærligt talt mega nervøs!

Min vejleder vil gerne have en powerpoint præsentation og et oplæg af 10 min varighed. Jeg ved ikke hvordan jeg skal gribe det an og hvad jeg skal sætte fokus på?

En gengivelse af Abstract vil tage mindre end 10 min. Skal jeg komme ind på min diskussion eller blot nævne min problemstilling og resultater ?

Håber I har nogle gode råd.

Tak på forhånd :slight_smile:

Sally

Efter min erfaring ville jeg starte med in kort intro hvor jeg ogsaa faar praesenteret mine teknikker/problemstillinger dernaest laegge fokus paa diskussion af resultater og hvordan man er kommet frem til disse for til sidst at runde af med hvad man kan konkludere af resultaterne om noget og videre perspektivering af projektet