TPK mundtlig eksamen

Hej
Jeg går på 1. semester og skal op til TPK mundtlig eksamen i næste uge.

Jeg er i tvivl om hvad jeg skal komme ind på til “oplægget”.
Er det nok at komme ind på en model man ikke havde med? Hvor lang tid skal man snakke selv? Hvad snakkede i om til jeres oplæg til eksamen? Jeg mangler inspiration!

Hvad kan eksaminator spørge ind til?

Hvad skal jeg have styr på i forhold til min egen opgave?

Jeg var oppe i TPK sidste år, og jeg brugte ca 10 min på at tale om hvilke valg jeg havde truffet i forhold til opgaven. Jeg havde fx valgt 3 modeller, også forklarede jeg hvorfor jeg havde valgt dem, og hvilke der ellers kunne have været aktuelle med udgangspunkt i min patient. Jeg ved at andre fra mit hold havde valgt andre fokus, så det var meget op til en selv hvad man vi tale om.

Jeg blev som udgangspunkt bare spurgt ind til de tanker jeg selv havde gjort mig i sidste del af opgaven, om jeg ville uddybe dem osv. De var super flinke derinde. Eksaminator kan og må spørge ind til hele opgaven, og de opgivne tekster. Jeg brugte en aften på at læse kompendiet igennem, så jeg ikke ville være på hel bar bund hvis de spurgte ind til artikler/begreber derfra.

Held og lykke :smiley: