Træk bøger fra i skat som studmed?

Selvangivelsen skal snart udfyldels, så…

Med baggrund i følgende post: http://www.studmed.dk/viewtopic.php?p=1833#1833 hvor chrlottrup skriver:

Jeg synes det kunne være interessant at høre fra andre der har gjort forsøget og med hvilket held? Og hvilke argumenter brugt i? ect. Jeg ser det som værende yderst interessant som studmed da udgifterne til bøger og da specielt fase/del 2 bøgerne medcinsk komp, basisbog etc. er enorme…

Men man kan ikke trække de første 4700 kr fra (pr. år), og man skal have et lønnet job (som fx. FADL-vagt) - det er ikke nok at være studerende på SU.

Hej

Som i kan læse ud fra FADLs skattevejledning(findes på http://www.fadl.dk) står der:

Øvrige lønmodtagerfradrag
(særligt relevant for lægevikarer der har haft en del udenbys vagter og herigennem har opnået rejsegodtgørelse)
Felt 53 på selvangivelsen, hvortil også ovennævnte rejsegodtgørelse hører, omfatter desuden evt. andre til jobbet relaterede udgifter, såsom fodtøj, stetoskop, bøger, faglitteratur og andet. Dette bliver naturligvis relevant, hvis man er kommet op over bundfradraget på kr. 4.700. Men husk altid, at det skal være udgifter, der er afholdt for at ”sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten”, hvilket betyder, at de skal være relateret til en indtægt og altså ikke til et studium, - fradraget kan aldrig overstige indtægten.
FAYL har gennem årene ført en del sager vedr. lægers skattefradrag for faglitteratur indkøbt til brug for deres arbejde. Det havde tidligere ikke været muligt at fradrage faglitteratur, men i en dom fra 17. marts 1986 har Østre Landsret udtalt, at der ikke er hjemmel til at nægte fradrag med begrundelse i, at faglitteraturen er tilgængelig på arbejdspladsen.
Det, der gør denne fradragsmulig særligt relevant for lægevikarer, - det er, at lægevikarer ved vagtstart ofte forudsættes selv at medbringe stetoskop og reflekshammer samt faglitteratur fx medicinsk og kirurgisk lommekompendium, medicinfortegnelse m.v. Det kan være en god ide, at man eventuelt indhenter en erklæring fra overlægen, som godtgør, at anskaffelsen af eksempelvis den fortrukne faglitteratur er nødvendig for varetagelsen af stillingen.
Med en del udenbys vagter og den herved forbundne rejsegodtgørelse, kan der for nogle
lægevikarer være en mulighed for at komme op over bundgrænsen på de 4.700 kr.
Der er imidlertid en meget uens praksis landet over for, hvad der præcist kan fradrages, - nogle skattekontorer er mere large end andre. Hvis du vil være helt sikker kan du kontakte dit lokale skattekontor og få en forhåndsgodkendelse på dine fradrag.

skal der altså være tale om udgifter til at "sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten”.

Det kan derfor for det første KUN gælde fradrag i forbindelse med lægevikariater, da SPV/VT arbejde jo ikke fordrer udgifter til faglitteratur m.m.
For det andet gælder det udgifter der må siges at skulle være påkrævet for at bestride det pågældende vikariat. Altså håndbøger + stetoskop/reflekshammer. Jeg er tror derfor IKKE at kirurgisk kompendium kan komme ind herunder.
Da der er et bundfradrag på 4.700 kr, tror jeg det er svært at komme op over dette, med mindre man gennem sit vikariat også har fradrag til bolig/fortærring.

At skattevæsnet ikke stiller spørgsmål er IKKE et argument for at pågældende praksis er lovlig. Det kan meget vel være at de bare IKKE har “opdaget” det.
Jeg tror derfor ikke der er noget at komme efter.
Der er jo en hvis form for studiearbejde inden for de fleste studier, hvis det således var muligt for studerende at trække deres bøger fra, ville det jo få enormt skattemæssige konsekvenser.

Håber det var svar på de rejste spørgsmål.

VH

Andreas Lundh

der er også information incl. afgørelser fra skatteankenævn etc. på FAYL’s hjemmeside - http://www.fayl.dk/app/plsql/fayl_forsi … /index.htm

Man skal specielt bide mærke i at skattepraksis administreres således, at man ikke kan fradrage udgifter opstået i forbindelse med det at sikre FREMTIDIGE indtægter - dvs. udgifter til studier, forskning etc. IKKE kan trækkes fra.

En fremragende løsning er at oprette egen virksomhed, og sælge konsulentydelser via denne (omend dette nok ikke kan gøres v. SPV/VT/lægevikartjnaser etc). Der er selvfølgelig regnskabspligt etc. forbundet med dette, men til gengæld er fradragsmulighederne også noget større, og er firmaet konstrueret som enkeltmandsfirma eller I/S, kan evt. underskuddet fradrages i den personlige indkomst.