Trække turnusnummer sammen - trods 1 semesters forskel?

Har lige et spørgsmål.

Jeg har hørt det er muligt at trække nummer sammen med min kæreste, som pt. læser semesteret under mig altså 10. semester. Hvordan foregår det hvis hun og jeg skal trække nummer sammen… Er det noget man skriver på et skema på et senere tidspunkt, eller hvordan fungerer det?

Jeg læser på SDU - håber nogen ved hvor’n det hænger sammen…

Mvh. Lars

Paragraf 8 i Turnusbekendtgørelsen (BEK nr 157 af 28/02/2003):

“§ 8. Gifte, samlevende, læsemakker og lignende, kan opnå turnusuddannelsesforløb i samme amt, respektive H:S og Bornholms kommune. Tilsvarende gælder, såfremt ægtefællen/samleveren/læsemakker består eksamen et semester senere. I disse tilfælde tilmeldes begge turnusordningen for den kandidat, der forventes at bestå embedseksamen først, mens turnusafviklingen først finder sted, når den anden har bestået embedseksamen. Ordningen gælder også såfremt ægtefælle/samlever/læsemakker er omfattet af bestemmelsen om særlige hensyn, jf. § 9 eller bestemmelsen om lægetjeneste i forsvaret, jf. § 10.”

… og fra Sundhedsstyrelsens vejledning (som du også selv kunne have fundet :wink: ):

“Ægtefæller, samlevende eller læsemakkere, hvor den ene part (primær makker) forventer at bestå eksamen vinteren 2006/2007, får tildelt ét lodtrækningsnr. Den part, som forventer at bestå kandidateksamen sommeren 2007 (sekundær makker), skal ikke påføre pinkode i sekundær ansøger-feltet. Begge ansøgere skal underskrive ansøgningskemaet før det indsendes til Sundhedsstyrelsen. Begge ansøgere vil modtage kvitteringsmails fra Sundhedsstyrelsen.”

  • Mikkel

jeg har godt set det og det virker som sådan ligetil… jeg bliver bare lidt forvirret af at vi her inden 31. marts skal tilmelde os til Studiesekretariatet SDU, så de inden september 2006 kan sende hele listen over tilmeldte turnus"potentielle" studerende - MEN problemet er at der på dette papir står:
CPR-nr, Navn, bla bla bla … forventer at afslutte min kandidateksamen juni 2007.
Men dette er jo ikke tilfældet for min kæreste, da hun først starter et halvt år senere? Jeg har kontaktet sekretariatet, og de skriver at det KUN er dem der forventer at blive færdige der skal tilmelde sig - men det er jo ikke helt det der står ifølge sst.dk (som du selv citerer)…

Har skrevet til de faglige vejledere, men har endnu ikke fået svar… håber at høre fra dem snart (kun 7 dage tilbage :slight_smile: )

Hej
Jeg har selv trukket parnummer med min kone i sidste “trækningsrunde”, hvor der på det tidspunkt var et semesters forskel i hvornår vi ville blive færdige - det bliver så udlignet pga noget barsel, men det er en anden historie.

På AU foregik det sådan at jeg tilmeldte mig turnus til studiekontoret. De indsender så en liste til SST, der så direkte kontakter dem der skal tildeles nummer. Man får en pinkode og skal så indtaste forkellige ting på deres hjemmeside, bla. hvornår man forventer at afslutte studiet. I den forbindelse kan man tilkendegive at man ønsker fælles nummer med sin kæreste/læsemakker etc, og at denne først forventer at afslutte studiet et semester senere.

Det fungerer fint - så mangler i bare at få et godt nummer :smiley:

vh Rasmus

koch, hvornår bliver du færdig?

Hvis du bliver færdig V06/07 og din kæreste S07, skal I trække nu.
Hvis du bliver færdig S07 og din kæreste V07/08 skal I trække februar 07.

Trækningsrunden for kandidater V06/07 denne omgang er starter april og man får tildelt amt juni 07.

Trækningsrunden for kandidater S07 starter februar 07 og bliver elektronisk og noget med indernettet.

Jo det er… Der skal udfyldes ét ansøgningsskema til Sundhedsstyrelsen, hvor begge skriver under - den der bliver først færdig er primær ansøger, den anden er sekundær ansøger. HVordan dit lokale universitet gør det, det kan kun guderne vide (og forhåbentlig universitetsadministrationen).

Men, hvis du først bliver færdig til næste vinter, så fremgår det hele nok meget tydeligere, når du får papirerne fra Sumdhedsstyrelsen til efteråret.

  • Mikkel

Har lige fået svar fra de faglige vejledere, og det er som “rnyboe” skriver… takker for svarene…

en sidste ting :slight_smile:

Kan man starte forskudt (altså bare med samme amt), eller skal jeg gå et halvt år når jeg er færdig og vente, så vi starter sammen?

Det er jeg stærk overbevist om man kan. Det er vist ikke i nogen interesse at gå og spilde et halvtår…

jeps. har lige fået svar igen fra SST… og det kan lade sig gøre. Det var bare denne formulering i §8 der var lidt underlig “…mens turnusafviklingen først finder sted, når den anden har bestået embedseksamen…”

Men det gjorde da min dag lidt dejligere :smiley: Takker for hjælpen og super god weekend

Huh? Skal de der bliver færdige sommeren 07 i en anden slags lodtrækning? Og først i februar 07? Jeg havde lidt håbet at vi ville trække i november som sædvanligt :blink1:
Er der nogen der har fingeren på pulsen mht. turnus der ved noget?

Der var en del info omkring det på det møde som SST, FADL, Forsvaret mv holdt 14, 15 og 16 april. (som kunne have sparet Koch for mange spørgsmål var han dukket op til det på SDU :slight_smile: )

Ja SST regner med (som de har gjort mange gange før) at systemet bliver ændret så man trækker i det semester man bliver færdig. Så er der ikke så lang tid mellem man får turnussted at vide. Så vidt jeg husker skulle sagsbehandlingen afkortes væsentligt fra de 2 måneder til ???. Så er der også kun et semester man kan dumpe og de får et bedre overblik over hvem der skal i turnus.

De regner med at det bliver over internettet og at man prioriterer direkte på blokkene, i stedet for amterne som bliver nedlagt.

Der var også noget snak om at afkorte turnus til 12 mdr.

Og man kan afholde alm. medicin i forsvaret, som alm.mediciner for raske unge mænd med kønssygdomme :slight_smile: