Turnus i forsvaret fra 2008 - ohhuåå in the army now

Kilde: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

Fra 2008 er det muligt at aftjene en del af turnus i forsvaret.

»Min største bekymring går på det faglige«, siger Michael Dall, formand for Yngre Lægers Forsknings- og Uddannelsesudvalg, om muligheden for at aftjene turnus i forsvaret. Ideen med den nye ordning er, at de seks måneder af turnus, der normalt bliver brugt i almen praksis, i stedet kan aftjenes i forsvaret.

I det omfang, hvor infirmerierne ikke kan tilbyde de kompetencer, der er beskrevet i turnusmålbeskrivelsen, og som det forventes, at man skal have i forbindelse med sit ophold i almen praksis, vil der blive arrangeret fokuserede ophold på relevante sygehusafdelinger. Det kan f.eks. være relevant, når det drejer sig om kompetencer i relation til børn, gravide og kvinder, som det jo ikke ligefrem vrimler med i forsvaret.

Ordningen forventes at omfatte 20 læger årligt, hvor de første starter på infirmerierne i begyndelsen af 2008.

De seks måneder i forsvaret sker på overenskomstvilkår, og udgangspunktet vil være Yngre Lægers overenskomst for læger i staten. Indplaceringen sker på det aktuelle løntrin - typisk trin 4 efter et års turnus - se lønningerne på http://www.laeger.dk Dertil kommer et militærtillæg på kr. 29.106 årligt og et rekrutteringstillæg på kr. 50.404 årligt (begge tillæg 1. april 2005-niveau).

»Samtidig undrer det mig lidt, at udspillet kommer nu set i lyset af det udvalgsarbejde, der er i gang med at revidere turnusuddannelsen. Men jeg har forstået, at forsvarets ordning vil tilpasse sig den endelig turnusmodel, og så må vi se til den tid, hvordan de to ting forenes«, siger Michael Dall.

Få yderligere oplysninger om ordningen og se også målbeskrivelsen for turnus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://www.sst.dk

Det er fand’me i orden…!! Lige pludselig kan man glæde sig til praksisdelen af turnus :slight_smile: . Man får sikkert dårligere arbejdstider end i en privat praksis, men lønnen ser ud til at være bedre.

Jeg er enig med dr. Dall i, at man skal have nogle kompetencer udefra for at komplettere sine færdigheder - men jeg er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre, og for mig er der umiddelbart tale om et rigtig godt alternativ til praksis-turnus, når man nu allerede ved, at man ikke skal være praktiserende læge.

Men, hvordan Merete Worsøe kan få det til at man forfordeles i forhold til læger i praksis, det kan jeg sgu’ ikke se… nogle gange skulle det kvindemenneske ta’ og klappe hesten! Det kan alt andet lige kun være interessant, for dem, som i forvejen har interesse for forsvaret, for hvordan kan man forfordeles ved at sidde et halvt år i Oksbøl med døgnvagter på infirmeriet fremfor seks måneder med fire dage om ugen fra 8 - 16 i en praksis midt i en større eller mindre by - ta’ dig sammen Worsøe.

Mon det er et fromt håb om at kunne rekruttere flere læger til Forsvaret på sigt? det virker i hvert fald på mig… selvom jeg nok havde søgt ind alligevel.

  • Mikkel

det var det mest tosse jeg længe har høre. man kan sige meget om praksis turnus. MEN MAN KAN IKKE FÅ DET SAMME I FORSVARET. det er sund og raske mænd.
ingen børn, ingen gravide og ingen gamle.

samtid er forsvaret faglig i bund, på alle punkter også militær medicin

Jeg synes det er en rigtig god mulighed for at snuse til lægegerningen indenfor forsvaret, især når de nu overvejer at stoppe med at tage studerende i praktik…
Men jeg kan godt se problematikken…kun relativt raske, yngre mænd.
Jeg håber de får løst det problem så man med god samvittighed kan tage imod forsvarets tilbud.
Dr. Cox…læs lige korrektur på det du skriver…den sidste linie var lidt svær at forstå :slight_smile:

Jeg har været i Forsvaret, både som fodtusse, men også som reservelæge. Er færdig med praksisturnus om 1 uge, så jeg synes at have rimeligt sammenligningsgrundlag. Og regner ikke med at skal være praktiserende læge. Men ville ikke være de 6 mdr i praksis foruden. Det er meget lærerigt at se hvor selektivt patienterne er på hospitalet, at se alle der ikke fejler noget.
Det er fint at forsvaret tænker utraditionelt for at dække lægemangel, men at tro at man kan lave en lige så omfattende bred turnusuddannelse er utopi. Og det er netop ikke fokuserede ophold på specialafdelinger man har brug for, men den uselekterede dagligdag, hvor man skal forsøge at skille snot eller kanel.
Forsvaret må simpelthed bare oppe sig og give nogle forhold der er tiltrækkende -men det er vist en anden tråd.

Super god ide. Jeg maa indroemme, at det gaar over min forstand hvorfor samtlige danske turnus laeger skal tvinges til at sidde et halvt aar i en almen praksis.

Egentlig saa jeg allerhelst noget i retning af det australske turnus system hvor der er obligatorisk rotation i medicin og kirurgi, men sidste periode er valgfri. I den valgfri periode kan man saa ansoege (ikke noget pjat med turnus numre, her er det CV’et der taeller) lige den afdeling man har lyst til. Saaledes kan man som turnus laege ende paa eksempelvis en intensiv afdeling, hvilket jeg personligt langt hellere vil end almen praksis.

Jeg mener ikke, at praksisdelen af turnus og 6 måneder på infermeri kan sidestilles.
Fra min soldatertid mindes jeg, at man stort set ikke ser andet end yngre mænd med lidelser i bevægeapparat og øvre luftveje. Man kommer til at mangle erfaring med børn, kvinders underliv (omend de kvindelige konstabler jo altid byder sig til), hjerte-karsygdomme og alle de administrative procedurer (vaccinationer, forsikringssager, kørekort, attester etc).

Desuden husker jeg tilbage på min praksistid som en tid med engageret uddannelse, tæt supervision, og jeg lærte en masse basale ting, som jeg ikke ville have lært andetsteds, og jeg ville ikke have undværet det.

Hvis Forsvaret skal rekruttere yngre læger, så må de tilbage i tænkeboksen, uddannelsesmæssigt kan ½ års infermeritjeneste ikke erstatte et ½ år i almen praksis.

Om man så skulle være krigskirurg i sit virke som læge, så ville Forsvaret pt. ikke tilbyde forhold, der sikrer bare 10% af de kompetencer, der skulle til, dertil er patientflowet for småt. Den primære lægelige uddannelse, og specielt tilegnelsen af grundlæggende færdigheder, kan pt. ikke ligge andre steder end i den civile sektor.

Arbejdstiderne er 8-16 hverdage, uden vagter. Der er ingen krav til fysik, så kan du varetage dit job er de ligeglade med om du vejer 200 kg sidder i rullestol, er både blind og døv og med hollywoodkateter.

Jeg overvejede det da der blev talt om det til turnus intro her for en måned siden.

Har lige kigget pdf’en igennem, og det viser sig at:

  • Man trækker særskilt nummer, 1-10, og er ikke med i den store lodtrækning med 400 numre
  • Der er 6/10 pladser i Jylland, hvorfor chancen for at man SKAL flytte fra KBH (hvor jeg nu kommer fra) er 60% mod 25% i den normale fordeling pt.
    2/4 af de resterende forsvarspladser er desusen i udkantens områder på Sjælland, hvor der er lang pendlertid, og sidst men ikke mindst er der mulighed for at ryge til bornholm i region hovedstaden.

Det en OM’er. Hvorfor laver de ikke bare en aftale med regionerne om at de tager 10 pladser pr. halvår og så kan man prioritere forsvaret når man skal prioritere alm. praksis. Det system de har foreslået der er underligt bureukratisk, og presser folk til at tage stilling alt for tidligt, samtidig med at de forringer vilkårene i lodtrækningssystemet da langt de fleste pladser er i yderområderne.