Turnusprioritering inden for amterne

Jeg har fået turnus i Storstrøms amt og de deler bare blokkene ud uden at høre de som skal ansættes. Om man bliver ansat 1.2, 1.3 1.4 el. ? afhænger af et system som vi ingen indflydelse har på.

Se også Storstrøms amt tråden.

Hvordan er systemet i de andre amter?

I behøver kun at svare hvis ingen andre har svaret før jer for det pågældende amt, og i mener at svaret er korrekt (de kan jo sikkert lave det om som det passer dem). Jeg vil prøve at opdatere dette indlæg som svarene kommer ind. Jeg siger mange tak på forhånd.

Storstrøms amt: ingen prioritering
Fyns amt: prioritering af blokkene
HS: prioritering
København: prioritering af blokkene
Frederiksborg: Ingen prioritering
Roskilde: ???
Vestsjælland: ???
Bornholm: ???
Vejle: Prioritering af sygehus og afd. Faste starttidspunkter.
Sønderjylland: Prioritering af blokke efter turnusnummer
Ribe: ???
Vejle: ???
Århus: ???
Ringkøbing: Prioritering af kirurgi og hospital
Viborg: ???
Nordjylland: ???

Du finder også noget uopdateret info her:

http://www.studmed.dk/turnus --> Info om amter

I Nordjyllands amt prioriteret man blokkene og bliver herefter fordelt efter turnusnummer. Den mest rigtige måde efter min mening!

I Vejle amt foregår prioritering af sygehuse efter turnusnummer - og der er ansættelsesstart 1. sept og 1. marts

I KBH amt er det efter numrene. Der får man tilsendt alle blokkene, inkl. hvornår de starter, så prioriterer man selv, og derefter fordeles de efter nummeret.

Det siger de også i storstrøms amt, men de prioriterer for en.

Får man selv lov at prioritere? hvad man helst vil?

Ja. Man får lov at prioritere sygehus - samt hvilken kirurgisk afdeling man ønsker på det pågældende sygehus.

Med hensyn til startdato - så skal det forståes sådan, at sommerkandidater starter 1. september og vinterkandidater 1. marts.

Frederiksborg amt:

I 2004 da jeg havde turnus, havde jeg indtryk af, at det var meget tilfældigt. Folk blev fordelt uden at have prioriteret.

Det hele bliver styret af en kontornusser, som hedder Inger Ægidius, der sidder på Amtsgården i Hillerød, til hvem skal rette henvendelse, hvis man har særlige ønsker. Om ønskerne opfyldes, afhænger af, hvor mange point, man opnår i et hemmeligt, uigennemskueligt Inger-Ægidius system, hvori der muligvis indgår turnusnummer/antal børn/sociale begivenheder etc.

Jeg har jo trukket nummer her i foråret, og har netop indsendt mit prioriteringsskema for Ringkøbing amt. Her bliver oplyst hvilke og hvor mange stillinger (dvs både hospitals og typen af kirurgisk afdeling) der starter hvornår, og det prioriterer man så efter. Fordelingen foregår efter turnusnummer, med mindre man har helt særlige omstændigheder, der taler for at man kan komme foran i køen.

Det er da i det mindste en god ting, ved at ryge helt til månens bagside. De gør sig virkelig umage for, at man mindst ½ år inden turnusstart ved, hvor man skal hen… ret praktisk, når man har ægtefælle og børn, som skal skifte arbejde/uddannelsessted/institution.

der må da være nogle flere der kan oplyse de manglende amter… Rune du må vist til telefonen :wink:

Sønderjyllands Amt:

Jeg kan oplyse, at da jeg startede turnus 1. marts 2004, blev turnusblokkene fordelt internt i amtet efter prioritering fra turnuslægerne og fordeling efter turnusnummer.