Udlevering af egen journal

Hej

Er der nogen, som ved, hvor man henvender sig, hvis man gerne vil have udleveret sin egen journal?
Og hvor længe opbevarer de døde patienters journaler? Vil nemlig meget gerne have udleveret et familiemedlems journal (død for 7 år siden).
Efterhånden, som jeg er kommet længere med med.studiet, har jeg virkelig fået lyst til at læse min egen journal - ikke pga. fejl i behandlingsforløbet el.lign., blot af interesse.
Håber, der er nogle, som kan hjælpe!

Mvh. Louise

Vedr. egen journal: har du kigget på sundhed.dk og e-journal der? Du skal have digital signatur installeret.
Det er ikke alt der står der, men man kan være heldig :slight_smile:

Vedr. familiemedlemmers journaler, kan jeg ikke forestille mig at du får adgang uden en retskendelse… men det er blot et gæt.

Mvh
Mignon

Du har altid ret til en kopi af din fulde journal inkl. prøvesvar etc. Det får du ved at henvende dig til en læge eller sygeplejerske på din afd. der så vil få lavet en kopi til dig. Ang dit familiemedlem tror jeg Mignon har ret i at det bliver svært. Men du kan jo altid spørge.

vh Signe

Er det ikke også noget med, at man kun behøver gemme journaler i 5 år? Derfor kan de selvfølgelig stadig have dem.

Jeg ved, det er praksis på Riget, at journaler, der har overskredet en bestemt alder og ikke skal bruges mere (kan ikke huske præcise tal) sendes til opbevaring i rigsarkivet. Dog har de i årevis arbejdet på at scanne dem ind elektronisk i stedet. Egen journal kan de ikke nægte dig - henvend dig til relevante afdelinger hvis du har været på hospitalet (egen læge får kun kopi af epikrisen) - ellers til egen læge. Husk at specificére hvis du vil have kopi af det hele; ellers er det alm. praksis kun at udlevere kontinuationerne, da det ellers kan blive et voldsomt overarbejde for personalet at kopiere en hel journal, hvis der bare er en smule kød i den.

Mit behandlingsforløb er ældre end e-journalen, så det får jeg vist ikke meget ud af. Men vil prøve at henvende mig på afdelingen.

Er det nødvendigt med en retskendelse, hvis det drejer sig om min far? Han har været indlagt en del steder, så er lidt i tvivl om, hvor jeg skal henvende mig. Er det på det sidste hospital, han har været indlagt?

Det er mit indtryk at journaler bor hvor de nu en gang er lavet. Så der er sikkert en del af dem rundt omkring. Det sidste hospital er en god idé at starte med, da de nok for det første vil have en journal med et oprids af det vigtigste, der er sket gennem tiden med din far, og for det andet (forhåbentlig) som “endestation” repræsentere den afdeling, der har haft mest forstand på - og måske også mest at gøre med - behandlingen af din far.

Fandt dette i "Lov om patienters retsstilling (kap. 4 og 5):
[i]§ 21. Afgørelser om retten til aktindsigt træffes af den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har patientjournalerne m.v. i sin besiddelse.

Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende vedrørende afdøde patienter:
§ 28. En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i § 26, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Afdødes alment praktiserende læge eller den læge, som havde afdøde i behandling, kan fra et sygehus eller fra en sundhedsperson få de samme oplysninger som nævnt i stk. 1, 1. pkt., såfremt afdødes nærmeste pårørende har fremsat begæring om at modtage oplysningerne over for den pågældende læge.[/i]

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87608#K4

Også interessant er dette om aktindsigt:
Retten efter stk. 1 kan dog begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.
Bare en lille udenoms tankevækker - hvornår kunne det være relevant?

Du har ret til at få en kopi af din journal. Du skal rette henvendelse til den afdeling hvor du har været indlagt eller behandlet.
Journaler skal opbevares i min. 10 år.
Ikke helt sikker på hvordan det er med afdøde pårørendes journal…

[quote=“P”:mjv2n3j3]Også interessant er dette om aktindsigt:
Retten efter stk. 1 kan dog begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.
Bare en lille udenoms tankevækker - hvornår kunne det være relevant?[/quote]

Det henvender sig nok mest til patienter med psykiske lidelser… Der kan jo stå ting i deres journal som ikke er tiltænkt en psykisk ustabil person.

Jeg stod forleden over for lignende problemstilling. En patient på neurologisk afdeling, hvor jeg arbejder, ville gerne se sin journal. Jeg vendte det lige for en sikkerheds skyld med en ældre kollega. Proceduren var som følgende:

  1. Det dikteres, at “patienten har bedt om aktindsigt”. Derved sørger sekretæren for, at patienten får sin journal. MEN:
  2. Patientens journal indeholdt også kontinuationer og prøvesvar etc. fra andre afdelinger. Dem måtte vores afdeling ikke udlevere, da vi ikke havde noget med behandlingsforløbene at gøre.

[quote=“P”:3d46c85w]Også interessant er dette om aktindsigt:
Retten efter stk. 1 kan dog begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.
Bare en lille udenoms tankevækker - hvornår kunne det være relevant?[/quote]

F.eks. en cancer patient, som har frabedt sig at kende sin prognose. Der kan jo stå at patient er i et terminalt forløb eller lign.

Gode svar :slight_smile: Selvom emnet tog en drejning, idet jeg snyltede lidt på tråden. Håber det går fremad for Louise.

Jeg fik udleveret min afdøde mormors journal uden problemer for ikke så længe siden (hun døde for langt over 10 år siden). Jeg anførte bare, at jeg var barnebarn, og så var der i øvrigt ingen spørgsmål.

apopov