Udskyde turnus + arbejde i udlandet før turnus

Jeg er så “heldig” at jeg er først årgang der bliver omfattet den nye turnus og speciallægebekendtgørelse. :roll: Da jeg nægter at lade mig trække rundt i Lars Løkkes cirkus, har jeg besluttet mig for at udskyde turnus. Derved slipper jeg for at komme på dobbeltholdet der skabes pga overgangen fra 18 til 12 mdr’s turnus samtidig med at jeg får et ekstra år til rådighed ( Hvilket jeg vil opfordre alle til at gøre! Så kan de mærke at man ikke ustraffet forgriber sig på lægestanden - selvom lægeforeningen gerne lader det ske :evil: ). Pt kan man udskyde turnus 2 år, men dette skulle ifølge den turnusansvarlige i SST blive skåret ned til ét år. Jeg har dog også hørt onde tunger tale om 3 mdr.

Jeg overvejer pt, om jeg skal bruge mit ekstra år på at tage nogle uklassificerede stillinger for at afprøve forskellige specialer, arbejde målrettet mod ét speciale eller noget helt andet. “Noget helt andet” kunne være at komme ud og rejse - gerne kombineret med lægegerningen. Jeg vil høre om der er nogen der har erfaring med dette eller har hørt om nogen der har været ude. Min situation er jo den, at jeg ingen erfaring har fraset 2 x 3 mdr’s vikariater. Arbejder må gerne være frivilligt og gerne uden for europa.

Det kunne være alm lægearbejde, sundhedsundervisning, sundhedsprojekterprojekter eller lignende. Læger uden grænser er ikke aktuelt, da man skal have minimum 2 års erfaring.

Alle gode ideer modtages gerne. Historier, erfaringer, links osv :slight_smile:

Hvad enten man udskyder turnus eller ej skal du vel stadigvæk have påbegyndt en kursusstilling inden fire år fra afsluttet kandidateksamen, så med turnus og intro, vil du så kun have ét år til at kvalificere dig til den.

  • Mikkel

Nej, for 4 års reglen gælder fra påbegyndt turnus og ikke fra endt kandidateksamen, jvf

“§ 9. Hoveduddannelsen i et speciale skal være påbegyndt senest 4 år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse.”

Link: http://borger.dk/forside/lovgivning/hoe … =672000079

Man kan håbe, at de fastholder muligheden for at udskyde turnus 2 år, men realistisk bliver det nok ét år som antydet af SST. Det vil være oplagt at bruge det ekstra år til at prøve et par specialer af, hvis man er i tvivl om, hvilken specialehylde man skal ende på. Man kan også arbejde målrettet mod drømmespecialet. Her skal man dog huske på at ordet er, at man i fremtiden bliver ansat på “potentiale” inden for specialerne og således ikke på den erfaring man har opnået. Varm luft, siger jeg. De mest kvalificerede - herunder dem med størst erfaring - vil altid blive ansat først.

Mange vil nok synes, at det vil virke underligt ikke at starte i turnus efter kandidateksamen. Det er jo det man har arbejde frem imod i 6/6½ år. Men hvad er turnus? Man er bundsvin, ikke en bjælle mere. Bevares, der er store løfter om hvor fantastisk turnus bliver, men lad os nu se. Desuden starter jeg snart et 3 mdr’s medicinsk vikariat, hvor jeg får 2 ugers intro sammen med turnuslægerne, samme undervisning osv. Det kan sagtens lade sig gøre at blive ansat under ok vilkår.

Idag siger SSTs turnusmedarbejder, at reglerne ikke bliver ændret. Således kan man stadig udskyde turnus med 2 år uden begrundelse. Hun mente, at man skal tilmelde sig turnus ved universitetet, men så lade være med at trække nummer indtil man skal bruge det.
Hun lød nu ikke 100 % sikker, så få det lige på skrift fra SST hvis nogen har tænkt sig at benytte muligheden. Det åbner op for en del muligheder, men ændrer bestemt ikke på, at 4-års reglen er fuldstændig uacceptabel!