Ulighed i sundhed

Kære alle,

I de seneste år er der sket en stigende privatisering af sundhedsvæsenet og de private hospitaler får næppe mindre arbejde i fremtiden - særligt ikke set i lyset af nedsættelsen af behandlingsgarantien i efteråret og den aktuelle konflikt på sundhedsområdet.

Om få uger skal jeg aflægge lægeløftet og tilslutte mig

“at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn,
at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse,
at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret,
at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anmodninger og bestemmelser”.

De sidste årtierhar det offentlige - heldigvis - været garant for fri og lige adgang til vores sundhedsydelser…men hvordan bliver det i det sundhedsvæsen, jeg/vi kommer ud i…Er vi på vej mod en opdeling i et A- og B-hold, hvor ressourcestærke med relativt ukomplicerede lidelser, der har sundhedsforsikringer, får den hurtigste og bedste behandling, mens det offentlige må tage sig af alle de ældre, svækkede, socialt marginaliserede og svært syge - og iøvrigt også af de komplikationer, der måtte tilstøde efter behandling i privat regi ?

Min ene læsemakker er libaneser og kan fortælle horrible historier om, hvordan man på visse hospitaler i Libanon lader patienter dø foran hovedindgangen, fordi de ikke kan fremvise bevis på, at de er forsikrede - derfor har hun ikke lyst til at arbejde i Libanon, hun værdsætter det danske system, og det er en forudsætning for, at hun har lyst til at arbejde som læge, at hun ved, at der bliver taget hånd om alle. Jeg tror/håber aldrig nogensinde, at vi i Danmark vil komme dertil, at vi får “libanesiske tilstande”, men måske er vi ved at nærme os “amerikanske tilstande” ?

Der er mange problemstillinger i det her:

 • Privathospitaler, der ikke tager del i uddannelsen af os unge læger, hvilket allerede er et problem for ex. øre-næse-halsområdet.
 • At privathospitalerne på grund af ventetidsgarantien får patienter fra det offentlige, som behandles til en højere DRG-takst ,end den de offentlige sygehuse får, hvilket er med
  til at dræne regionernes økonomi og gøre dem mindre konkurrencedygtige overfor det private
 • At det private ikke er forpligtiget til at varetage forskning
 • At det private med attraktive vilkår og løn kan trække dygtigt personale fra det offentlige, som allerede mangler både læger og sygeplejersker
 • At det private kan selektere patienterne, således at de komplicerede og omkostningstunge operationer skal udføre i det offentlige
 • De, der arbejder inden for den private sektor, har adgang til en firmabetalt sundhedsforsikring, som er fradragsberettiget, og som alle via skatten dermed er med til at
  finansiere - også os som studerende eller offentligt ansatte
 • Når en forsikringspatient forlader sin arbejdsplads for ex at gå på pension kan vedkommende tegne en privat police hos det forsikringsselskab, han/hun har været forsikret ved - men hvad bliver prisen, hvis man er 65, har KOL, diabetes og deslige ?

Er dét det sundhedsvæsen vi ønsker at arbejde i ?
Mit umiddelbare svar er nej, derfor har jeg sammen med nogle andre taget initiativ til at opstarte en underskriftsindsamling og et debatforum imod ulighed i sundhed. Vi har afholdt det første debatmøde med bl.a. Jens Winther Jensen (Lægeforeningens formand) d. 26. maj med over 300 tilhørere - jeg så desværre ikke så mange medstuderende, men håber at det ikke er et udtryk for ligegyldighed, men måske snarere at mange læser til eksamen ??

Vi stiller tre krav, der skal sikre mere lighed i sundhedsvæsenet:

 1. Fjern skattefradrag for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer – brug skattekronerne på de offentlige sygehuse!

 2. Stop favoriseringen af privathospitalerne – skab bedre vilkår for de offentlige sygehuse!

 3. Der skal kun være én venteliste hos speciallæger – ingen forsikringspatienter skal foran i køen!

Vi har i skrivende stund samlet godt 2000 underskrifter, men indtil videre er det mest familie, venner, bekendte og en masse sygeplejersker, der har skrevet under - jeg håber at dette også er et spørgsmål, som ligger mine medstuderende og kommende lægekollegaer på sinde, og at I vil bakke om initiativet ved at skrive under på de tre krav på følgende link: http://www.lighedisundhed.underskrifter.dk eller læse mere på http://www.lighedisundhed.dk (vi har ikke fået debatfunktionen op at stå endnu, men det kommer snarest).

Vi har også oprettet en gruppe på Facebook http://www.facebook.com/group.php?gid=15396363994.

Og endelig fået produceret en folder, som I nok- i al fald på AU - kommer til at se mere til - I andre må indtil videre nøjes med illustrationen: http://www.lighedisundhed.dk/web/wp-content/folder2.bmp

/Anna

[quote]jeg så desværre ikke så mange medstuderende, men håber at det ikke er et udtryk for ligegyldighed, men måske snarere at mange læser til eksamen ??
[/quote]

Nu det langt fra alle dine medstuderende, som er i mod en øget privatisering af sundhedsvæsenet :wink:

[quote=“tha2009”:3fe9sog3][quote]jeg så desværre ikke så mange medstuderende, men håber at det ikke er et udtryk for ligegyldighed, men måske snarere at mange læser til eksamen ??
[/quote]

Nu det langt fra alle dine medstuderende, som er i mod en øget privatisering af sundhedsvæsenet :wink: [/quote]

Det kan man så undre sig over da det om nogle er jer der skal uddannes - den forpligtelse har den private sektor ikke. Men uddannelse er heller ikke vigtig som yngre læge - man kan jo læse det hele i bøgerne :wink:

[quote] Når en forsikringspatient forlader sin arbejdsplads for ex at gå på pension kan vedkommende tegne en privat police hos det forsikringsselskab, han/hun har været forsikret ved - men hvad bliver prisen, hvis man er 65, har KOL, diabetes og deslige ?
[/quote]
Hvad menes der med det? Er det en bilforsikring eller sundhedsforsikring?
Forsikringspræmiens størrelse er justeret ud fra risikoen for at skulle udbetale forsikringssummen. Dertil kan der så være nogle markedsøkonomiske justeringer (grupperabatter, introduktionsrabatter mv.). Men hvis en “forsikringspatient” på tegningstidspunktet skal nytegne en sundhedsforsikring til sig selv og for egen regning, OG har FEV på 54%, NYHA IV og diabetiske fodsår - ja, så bliver det dyrt (læs: kan ikke sundhedsforsikres).

Er bestemt ikke uenig i at de private klinikker har kronede dage for tiden og jeg kan sagtens se at der er negative konsekvenser for det offentlige sygehusvæsen forbundet med dette. Jeg er dog ikke af den overbevisning af det er et problem der skal løses med tvang og forbud men mener snarere at man bør løse problemet ved at gøre det offentlige sygehusvæsen til en attraktiv arbejdsplads. Kan jo som en sidebemærkning sammenholde det med den evindelige turnus/KBU-debat.

Jeg er imod holdningen der siger at alle skal have det lige dårligt - let’s face it… det ER det du siger. Ingen må betale for at få bedre forhold - det er en nærmest kommunistisk tankegang. Du kan lige så godt sige: “Hvis du vil købe bil har du bare at stille dig i kø hos Trabant-forhandleren som alle os andre - du må ikke købe den folkevogn der er til salg på den anden side af gaden/grænsen!”… Min tid og mine kompetencer som læge er til salg akkurat som en revisors tid er til salg - hvis der er nogen der vil betale mere end andre er det nok dem der får lov at købe - betalingen kan jo så være i form af penge eller fordelagtige videreuddannelsesforhold eller…

Men, man kunne jo lade være med at lave et regelsæt, som gør det attraktivt for såvel (visse) patienter som sundhedspersonale at vælge det private fremfor det offentlige og således dræner det offentlige sygehusvæsen for hjerner, hænder og penge, uden at forpligtigelserne i form af uddannelse, akutberedskab, behandling af de svageste osv. følger med. Det er her problemet ligger - ikke i et privat sundhedsvæsen eller private sundhedsforsikringer som sådan.

 • Mikkel

Der var i øvrigt en spændende debat om emnet på P1 heri ugen: http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser … 124815.htm

det er i højgrad en debat om konkvenserne af den øgede privatisering… 22min god debat, hvis man spørger mig…

Fedt initiativ!