Underskriftsindsamling vedr. hepatitis vaccination

Studmed.dk kæmper som tidligere nævnt i denne post( http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=1035 ) for at alle medicinstuderende i Danmark skal Hepatitis B-vaccineres inden vi starter i vores første klinik.
Som det er i dag, er der udvalgte studerende der bliver vaccineret. Det gælder dog kun studerende ved KU i klinikudvalgene: Rigshospitalet og Kommunen; ikke dem i amtet ej heller studerende ved AU og SDU. Os bekendt, så bliver alle medicinstuderende i både Sverige og Norge vaccineret.

Studmed.dk mener at det er på tide at der kommer fælles retningslinjer, således at ALLE medicinstuderende inden deres første klinik er vaccineret. Dette støttes i øvrigt af hepatitis foreningen: http://www.hepatitisforeningen.dk/

Som led i et brev, som studmed.dk vil sende ud til de relevante instanser, er det vigtigt at dokumentere at vi har opbakning af jer studerende, derfor: hvis du mener det er en god sag du kan støtte op om, så bedes du tilføje din underskrift ved at klikke på linket her:

http://www.studmed.dk/underskrift.php?d … age=danish

Hej!

Er der overhovedet behov for en Hep B vaccine? Hvor mange uvaccinerede læger er blevet smittet indenfor de sidste 10 år? - Jeg ved, at professor Peter Skinhøj synes, at det er helt overflødigt.

Kunne det tænkes, at ønsket om en vaccine simpelthen er baseret på ren og skær uvidenhed og frygt?

Selvom det måske er meget få(?) der bliver smittet er det ærgeligt hvis det lige netop er dig. Hvis man først er uheldig at blive smittet og har riskiko for at udvikle cirrose eller Hepatocellulært karcinom er statistik ret ligegyldigt. Og specielt når der er så mange kvinder på studiet, som også har stor risiko (90%) for at smitte evt. børn i føtallivet, bør man overveje at indføre vaccinen.

Jeg er heldigvis i KKK og har derfor fået vaccinen, men ellers ville jeg selv betale, da jeg ikke vil løbe den risiko, omend den måske er lille (ved ikke hvor stor den er)!

Ad. Hepatitis B risiko og vaccination

Jeg mener at “Snuden” er inde på noget essentielt i denne debat, eksisterer der overhovet en reel risiko for medicinstuderende/læger.
Og står denne risiko mål med de omkostninger der er ved vaccination.
Som medicinstuderende/læger må man forhold sig til evidensen for indførelse af enhver form for behandling/profylakse, og se den i et omkostningsmæssigt lys i det økonomisk ressourcer allokeret til et område, betyder besparelser på andre områder

Set I det lys tror jeg der er tvivlsom evidens for indførelse af hepatitis vaccine til alle medicinstuderende/læger i Danmark.

Jvf. flg. abstract(jeg har ikke læst hele artiklen)
Blood borne viral infections among Danish health care workers#frequent blood exposure but low prevalence of infection.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/quer … s=15012024

er konklusion

In conclusion the HIV and hepatitis prevalence was low despite frequent blood exposure and the principal risk factors were unrelated to work. Danish HCWs do not seem to be at increased risk of hepatitis B even though universal HBV vaccination has not been implemented.

Man kan derfor passende stille spørgsmålet, er der virkelig behov for indførelse af vaccination af alle medicinstuderende/læger i Danmark.

Andreas Lundh

Klart.

Men jeg vælger at tolke det at nogle medicinstuderende bliver, samt at medicinstuderende i andre lande bliver, som at det reelt er en risiko forbundet med det.

Men det var nu ikke derfor jeg ville logge på…Mener mine holdninger klart fremgår af den"originale" hep debat.

Jeg ville skrive at jeg er meget meget overrasket over studmeds succes og at studmed.dk har langt flere besøgende end jeg troede… :smiley:

Før udseendele af nyhedbrev og en time efter denne post havde 16 skrevet under.

Her 4 timer senere har 100 skrevet under. Fedt at vi kan stå sammen 8)

Hej Frold. Du siger:

Hmmm… så vidt jeg kan læse siger du at fordi folk lader sig vaccinere, må der være en risiko.

Denne form for argumentation kan man jo passende overføre til alternativ behandling, fordi folk bruger det, så må det virke.

Hvad mon Peter Rossel siger til det ?

Andreas Lundh

Don´t care…

Om du selv vil støtte op om det er dit valg - her er ingen tvang…

Du ved hvordan HBV smitter. Du ved der er en risiko når man stikker sig på en nål, kniv, knoglestump m.m… Hvorfor ikke minimere denne risiko og lade sig vaccinere? Jeg har i hvertfald allerede fået min HBV vaccine.

Vedr. evidens based medicine:
Det er lidt tyndt at spille kong gulerod på baggrund af een artikel man ikke har læst. Er det ikke netop det de alternative behandlere gør?

I øvrigt. Incidensraten for hospitalserhvervet HBV hænger utvisteligt sammen med HBV prævalensen blandt patienterne. Danmark har hidtil været lav-prævalens område hvad angår HBV, men man kan forudse en stigning med den stigende globalisering (undskyld flosklen). Mon ikke antallet af hospitalserhvervede HBV-tilfælde vil stige tilsvarende, hvis der ikke indføres vaccinationsprogrammer?

Vedr. eminence based medicine:
Det er min opfattelse at professorene og lektorene på infektionsmed. afd Q, Skejby går ind for HBV-vaccination.

Når nu I er ligeglade med fakta og evidens, hvorfor skal vi så ikke allesammen også vaccineres mod fx meningitis?

Personligt er jeg ligeglad (er selv vaccineret mod både Hep A og B). - Synes bare ikke, det er så kønt, hvis der går al for meget husmoder-frygt i debatten.

  • fordi smittevejene for meningitis og hepatitis ikke er de samme.

husk, at Hep B stiger, pga vores rejse lyst, samt vores øgede blandet i befolkningen.
Typisk er det i skadesteuen, den største risiko, men det er jo også der hvor man primært er som medicin studerende.

alundh: Her har du to artikler du lige kan læse. Du kan læse abstractet eller du kan gå direkte til konklusionen :wink:

Hvis, der ikke er nogen baggrund for at vaccinere forstår jeg ikke, hvorfor man vaccinerer læger, der ifølge disse artikler er mindre udsat for stikuheld end de mindre erfarne studerende.

Måske er det bare en principsag. Vi skriver jo også “alle” under journaloptagelsen “ingen tegn til anæmi, cyanose eller ikterus…”. Er det specielt reproducérbart?

“Stikuheld blandt medicinstuderende på Københavns Universitet”
http://ulf.mondosearch.dk/cgi-bin/MsmGo … stikuheld+

“Stikuheld blandt sundhedspersonale”
http://ulf.mondosearch.dk/cgi-bin/MsmGo … stikuheld+

I denne artikel er der en glimrende konklusion:

Citat:Helt at eliminere stik- og snitlæsioner er naturligvis utopisk specielt inden for de kirurgiske specialer, og den her nævnte samt udenlandske undersøgelser tyder på, at de alleryngste og mest uerfarne - studenterne - er dem, der har den største risiko (1, 2). På den baggrund synes tiden at være inde til, at danske medicinstuderende ved start på den kliniske procedureorienterede uddannelse bliver tilbudt hepatitis B-vaccination. Så vil vi inden for en overskuelig periode have den første kohorte af danske læger, der er beskyttet mod HBV.

her er de rigtige links - de andre virker ikke lige

Ugeskrift for Læger · 26. maj 2003, nr. 22

Stikuheld blandt medicinstuderende på Københavns Universitet
En spørgeskemaundersøgelse i foråret 2001

http://www.dadlnet.dk/ufl/2003/0322/VP-html/VP40262.htm

Ugeskrift for Læger · 26. maj 2003, nr. 22

Stikuheld blandt sundhedspersonale

http://www.dadlnet.dk/ufl/2003/0322/VP-html/VP41053.htm

Jeg håber da sandelig at du kun skriver noget i journalen hvis du rent faktisk har undersøgt det, og ikke bare fordi det står på journalkonceptet.

Til Baron vedr. Kong Gulerod.
Jeg ved ikke helt hvad du mener, jeg efterlyser blot en mere faglig argumentation, da jeg mener at medicinstuderende/læger må kunne forsvare et krav om vaccination set fra en ressourcemæssig betragtning.
Jeg beklager at jeg ikke har læst artiklen, men kunne kun læse abstractet via nettet.

Til Sobriquet
Jeg er bekendt med de artikler du refererer til, men de kigger jo rent faktisk på stikuheld og sætter dette i relation til HBV prævalens og smitterisiko ved eksposition(der er ikke engang en reference til smitterisikoen på 5-20% i den sidste artikel).

Den sidste af artiklerne, lægger meget vægt på procedurer og arbejdsmiljø. Jeg synes den er lige lovlig tynd i sin argumentation for at alle medicinstuderende bør HBV vaccineres.

Jeg er fuldstændig enig i at det ville være optimalt hvis alle læger/medicinstuderende var vaccineret.
Min pointe er bare at vi overalt i sundhedsvæsnet må prioritere økonomiske. Hvis HBV vaccination skal ske på bekostning af uddannelse, lønkroner, arbejdsmiljø el. patientbehandlingen, så må vi vel forlange en hvis form for valid evidens.

Som jeg ser det forligger den ikke.

VH

Andreas Lundh

Jamen det med valensen er vel ikke så svært at skaffe? Hvis en medicinstuderende stikker sig på en nål, en knoglesplint eller andet der har været i kontakt med en inficeret patient - så virker vaccinen?

Og du tror vel ikke selv på, at der aldrig sker stikuheld blandt stud. med’er?

Personligt vil jeg i hvert fald være træt af, at blive vurderet efter cost/benefit-principper. Hvis jeg skal arbejde med inficerede patiienter - så forlanger jeg altså at min arbejdsgiver/studiested sørger for, at jeg er ordentligt beskyttet.

Nu er vi tilbage i Mimi Jakobsen-sporet igen…
Men hvad så, Christie - kan du helt udelukke, at man kan blive smittet med meningitis el. tuberkulose ude i den grimme hospitalsverden. Nej vel?
Jamen SÅÅÅ må vi jo også vaccineres mod det!

Hmm - jeg er ikke helt pjattet med tonen - men det er nok bare mig der er tyndhudet. :?

Hvorom alting er: Nej! Jeg mener ikke at vi skal vaccineres mod alle potentielt truende farer. Og jeg ved stadig ikke, hvad et er for en meningitis-vaccine du mener vi skal have?

Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor du mener det er sådan en dårlig ide at blive vaccineret mod Hepatitis B - jeg mener - hvis vi kan redde blot een medicinstuderende fra at pådrage sig en alvorlig kronisk sygdom - er det så ikke det hele værd?

Og ud fra kravet om, at det skal være "resource-mæssigt fordelagtigt - hvorfor er det smartere at vente, til folk har været uheldige at blive eksponeret for smitte?

Det medfører at man ulejliger en læge på uheldstidspunktet - som sagtens kan være fredag eftermiddag. Man udtager blodprøver og iværksætter profylaktisk vaccination som skal gentages to gange, og der skal tages fornyede blodprøver efter 3 måneder. Det kan da aldrig nogen sinde være billigere?

Efter min opfattelse, så argumenterer du for, at hvis der stadig er nogen som helst sygdomme der kan ramme os - så kan vi lige så godt lade være med at vaccinere for noget som helst?

Jeg mener selvfølgelig ikke, at medicinstuderende skal vaccineres mod meningitis. Jeg nævnte meningitis som et eksempel på en sygdom som der, i lighed med Hep B, er en mikroskopisk, men dog eksisterende, risiko for at pådrage sig.

300 har skrevet under. Disse er nu arkiveret, således folks adresser ikke er tilgængelige for hver mand.

Har du endnu ikke skrevet under, så gå til: http://www.studmed.dk/underskrift.php?d … age=danish