Underskriftsindsamling: Vi vil ha reeksamen!

Presset af 3. sem. KU anatomiske bombardement tog jeg et lille ekstra kig på eksamensplanen…ONE SHOT ONLY!!! og sådan er det igen på 4. og 5. og adskillige andre semestre (både mundtlige og skriftlige)!!! HVORFOR???
Dvs at kvager man sig, trækker et skidt spg., bukker under for nerver eller bare er syg, så koster det ½ år extra studie!!! Og HVEM gør det godt for? Inde på borgen himlen de op om folk der er for langsomme pga sabatår, svinggerninger og evighedsstudier, og samtidig giver de os ikke liiiiige en chance for at rette op på en upser eller sygedag!!! Det er dyrt for staten, at have os rendende som ikke-produktive og for os er det både dyrt i længden, og ærgeligt at miste sin læsegruppe mm.!
Så spørgsmålet er: HVAD kan vi gøre??? (OG har jeg opbakning??) Tænkte om man kunne lave underskriftindsamling vedlagt et velargumenteret brev…??? Andre forslag/kommentarer?? :wink:

Jeg har hermed oprettet en underskriftsindsamling: http://www.studmed.dk/reeksamen/

Ordlyden er som følger:

Underskriftsindsamling
Jeg, som underskriver, mener at der bør indføres mulighed for syge-/reeksamen på det lægevidenskabelige studie ved Københavns Universitet, hvor det ikke allerede findes.

Det er uhensigtsmæssigt og meningsløst at man som studerende kan risikere at komme unødigt bagud på sit studie grundet manglende mulighed for syge-/reeksamen.

Det må være i samfundets, ja i alles interesse, at vi bliver uddannet hurtigst muligt og ikke forsinkes blot på grund af manglende intern villighed til flexibilitet.

Som underskriver opfordrer jeg de ansvarlige for den nye studieordning til hurtigst muligt at genindføre muligheden for reeksamen.

Jeg har her på siden før stillet spørgsmålet (maj 2005) som du kan læse her: http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=13064

Her skrev jeg blandt andet.

“Som jeg har fotstået, så er det ikke alle eksamnier der har re- eller sygeeksamen. Hvorfor gør I ikke modstand? Men I er måske fint tilfredse med det? I værste fald betyder det I kommer et halvår bagud evt. uforskyldt (læs sygdom) Er fakultetet eller I tjent med det?”

Der luftede jeg også undren overfor andre punkter, men lad nu dem ligge og lad os se hvad denne afstemning vil bringe. Om andre som du og jeg synes det er urimeligt at der ikke er syge-/reeksamen.

En underskriftsindsamling er næppe løsningen. I MSR er vi for reeksamen og også i studienævnet er man igang med at kigge på mulighederne for indførsel af disse. Der ligger dog et stort arbejde foran os (og studienævnet). Reeksaminer ikke er gratis, så en indførsel kræver ressourceberegninger, hvori der indgår, hvor mange, der forventes at bestå reeksamen, hvor meget de nuværende dumpede studerende koster i manglende indtjening og en masse andre tekniske beregninger. Derudover skal det overvejes om en reeksamen skal ligge umiddelbart efter en ordinær eksamen - det er meningsløse at afholde reeksamen, hvis de studerende alligevel dumper (hvilket ofte er tilfældet med reeksamen afholdt tæt på den ordinære eksamen) - så er det nærmere en ulempe frem for en fordel med reeksamen, da de studerende risikerer at kommer ud i 3., 4. og 5. gangs forsøg-og dermed også bliver udsat for ganske store personlige belastninger. Samtidig er det en ulempe for fakultetet idet de har måtte afholde en udgift uden indtjening i form af STÅ-indtægter. På 1. og 2. semester har man løst dette ved at afholde reeksamen en gang årligt i august, således at de studerende rent faktisk har en ærlig chance for at forbedre deres viden indenfor det pågældende fagområde,- Ulempen er dog at der stadig vil være studerende, som først går til reeksamen ½ år efter sidste forsøg, ligesom der er regler omkring indtegningsbetingelser ol, der også skal overholdes. Som du kan høre er indførsel af reeksamen ikke så ligetil - der er mange overvejelse omkring hvordan reeksaminer skal udformes, så det er en reel fordel for såvel studerende som fakultetet. Derfor vil jeg blot opfordre til at møde op i MSR og deltage i diskussionen og arbejdet omkring indførsel af reeksaminer.
(til sidst vil jeg så berolige dig med, at 3. semester har ganske lave dumpeprocenter)

Med venlig hilsen
Kirstine Fabritius
aktiv i MSR

Hej!
Lige 1000 tak til Frold for hurtig respons og effektiv “sagsbehandling”!!! :0) (Det kunne de lære noget af andre steder…hint hint)
…om det nytter noget…?? ja - først og fremmest kan det ikke skade og jeg vil mene at det altid er til gavn at udtryke en holdning og gøre opmærksom på en problemstilling - og vise at vi er mange om den!! Siger vi ikke noget, er risikoen at dette punkt ender nederst på dagsordenen eller slet ikke kommer på!! Så jeg opfordrer alle til at skrive under og skabe opmærksomhed omkring problemstillingen!

Jeg kan godt se din pointe - men lad os sige at der kommer 500 underskrivere - så står alle da stærkere i sagen. Der er ingen der forventer at x antal underskrifter er det eneste der skal til, men det er det jeg kan bidrage med og jeg er sikker på x antal underskrifter vil være med til at lægge press på beslutningstagerne.

Så skriv under folkens, hvis i støtter sagen, så må vi tage det derfra…

Jeg synes i øvrigt at dette er noget MSR skulle have tænkt på da de “godkendte” studieordningen i sin tid…

Man risikerer at blive forsinket hvis man dumper, men det er ikke sikkert. Alle eksamener tom. 11 sem har man mulighed for at tage 2 gange før et evt. stopkrav. At man så skal læse til to eksamener på et semester er surt, men skulle kunne lade sig gøre, og i hvert fald hvis man giver den gas hele semestret og ikke kun en måned op til.

Det er derfor der er reeksamen, på 2. og 6., da det er et krav at man har klaret 1+2 og 1-6 for komme på hhv 3. og overbygningen.

På overbygningen dumper man bare ikke hvis ellers man har læst og man kan sagtens tage eksamen semestret efter samtidig med dette.

Da jeg startede i sin tid kunne vi sende en venlig tanke til dem på gammelstudieordning som havde misbrugt reeksamenssystemet til at forlænge læseferien. Der var bl.a. alt for mange som var blevet syge og havde den lægeerklæring på at de også var det (det lå ligesom i kortene at langt fra alle var). Det var et af argumenterne for at nedlægge reeksamen.

Om det så var fordi de helst ikke ville fremlægge at det var pga. økonomien kan man da mistænke, men jeg vil hellere have bedre undervisning end at brænde penge af på folk som ikke læser.

mht. til sygdom kender jeg en som bestod medicin og kirurgi skriftligt med lungebetændelse og bragende feber.

Det var da er underligt argument. Det er da klart at man tilpasser sig de forhold der nu en gang er, men det betyder da ikke at man ikke skal ændre dem?

Det er jo en snak som du skal tage med din underviser - de får trods alt penge for at undervise.

Men hvor meget ville det koste mere? Hvor mange resourser vil der blive taget fra det allerede hårdt ramte undervisningsbudget ?

Umiddelbart virker det jo ikke for udeforstående som om det kunne koste det helt store - det kunne vel afholdes i universitetets egne lokaler (der må være færre end til ordinær eksamen).

Lotus : Som sagt ovenfor er 3. semester eksamen ikke så slem som man frygter - hvis du trækker et af de rigtigt slemme spørgsmål (kroppens slimsække, eller lign) bliver der jo heller ikke stillet nær så store krav som hvis man trækker et af de nemme.
Og 3.semester er en samlet vurdering så hvis man kvajer sig i et af spørgsmålene men klarer det andet spørgsmål og spotten godt, så kan man stadig bestå.

Problemet på KU er, at man ikke agter at tilpasse sig de studerende. Og iøvrigt aldrig har gjort dette. Dem af jer der studerer på Panum, kender vel alle følelsen af “at være i vejen eller til gene” når man ex. henvender sig på studie/eksamens kontoret. De er der experter i, at få de studerende til at føle mindreværd og til, at føle at det er en kæmpebelastning når man henvender sig der.
Nej, KU kan absolut ikke bryste sig af, at være en studievenlig institution - ihvertfald ikke hvad angå stud. med.'er.

En underskriftindsamling er skam altid en god idé, men at tro at dette vil ændre noget som helst på KU eller Panum er rent utopi; KU indtager efterhånden den selvbetragtning, at de er hævet over loven; til skade for de studerende.

@ Odin:
Det var da en bombastisk udmelding, som du her fremfører. Jeg må indrømme, at jeg heldigvis aldrig har været ude for, at det er så slemt på Panum. Faktisk synes jeg, at du beskriver Panum i ren tabloid-retorik, og det har jeg egentlig fået nok af efter de sidste på dages hetz imod medicinstuderende og GU i pressen.
Spørgsmål om reeksamen eller ej handler i bund og grund om prioritering af de økonomiske midler falkutetet har til rådighed. Pengene skal jo helst bruges bedst muligt, og da vi samtidigt er blevet kraftigt beskåret økonomisk fra regeringens side, gør det jo ikke sagen meget nemmere… (Iøvrigt totalt mærkeligt, når Fogh erklærer at han vil satse på uddannelse i fremtiden, samtidigt med at han fjerner det økonomiske grundlag??).
En cost-benifit analyse skal vel i sidste ende vise, om det overhovedet kan betale sig med reeksamener.

  1. KU’s ansvar er, at få flest af de tilmeldte studerende igennem, for derefter at “høste” deres betaling fra staten.
  2. KU vælger at skære syge-/reeksamen bort i nogle af fagene, med det resultat, at flere “hænger” efter.
  3. Der bliver derfor udbetalt færre penge fra staten iht. betaling for færdige candidater…!

Og så er den onde cirkel startet. Om du synes min første “udmelding” er bombastisk eller grov, er egentlig op til dig selv; imidlertid forholder det sig jo sådan, at KU/Panum allerede har skåret i betaling til eksaminer. Hvis du synes det er en korrekt måde, at behandle studenter på, kan jeg kun ryste på hovedet. Panum er rent faktisk til, for de studerende og ikke omvendt.
KU skærer på de forkerte steder.

Man må vel forvente med de høje krav der er til at komme ind på medicin nu om dage at det ikke er et problem at folk dumper eller hvad? (kvote 1 har hjernen og kvote 2 har motivationen).

Man kunne ogås få den tanke at når man ved at der ikke er reeksamen, så opper man sig lidt mere, og i sidste ende er gennemførelses tiden i snit den samme. Man har reeksamen både på 1. og 2. semester. Derefter må man forvente at studenterne ved hvordan det er at læse og gå til eksamen på universitetet.

Det er jo også muligt at folk i stedet for at tage et sabbatsemester under studiet tænker at de har brugt nok tid på at slappe af nå de nu VALGTE (se mit tidl. indlæg) at komme bagud pga. en dumpet eksamen.

Ude i det virkelige liv har man kun en chance, det er på tide man gør sig det bevidst.

Har heller ikke oplevet det som Odin beskriver om Panum. Det værste er de sene udmeldinger fra klinikudvalgene om hvor man skal hen, og det er ingenting i forhold til stavnslotteriet efter 12.

jeg synes at 70 underskrivere på under 22 timer vidner om et ønske og et behov. (Og om nærværende sides popularitet :smiley: )

Rune jeg finder din post yderst arrogant og gider end ikke kommentere den.

Med den retorik du anvender lyder det heller ikke som om du haft haft behov for det. Du er vel gået i gennem på normeret tid uden at dumpe en eksamen?

Jeg må sige jeg kan genkende en del af Odins bemærkninger…

…til Rune…nu kan der være andre årsager til at dumpe end ren og skær dovenskab (som du så diskret hentyder med fed skrift mellem linjerne!)

Ja, det var også sådan jeg læste det.

Kære Rune

Jeg ved ikke hvor du kommer fra, men det kan jo godt ske ting i ens tilværelse som man ikke er herre over, fx en forældres død, eller uventet sygdom, optil eller omkring eksamen.
I sådanne tilfælde ville en reeksamen hjælpe, men det er kun muligt på 2 og 6 sem, hvilket er helt tilgrin.

Jeg må opfatte dine udtagelser som være kommet af arrogance eller uvidenhed.

Jeg kan oplyse at jeg taler af personlig erfaring.

Jeg håber at du forsat kan gå igennen livet/studiet uden modgang, da det ikke altid er sjovt at blive bombet ½ år bagud uden SU, pga hendelser som man ingen kontrol har over.

Beklager er lidt følelsesladet udfald, men jeg kunne ikke være stille længere.

mvh
svend

Jeg kan godt se at mit indlæg er for arrogant og provokerende, djævlens advokat gik i mig.

Jeg er godt klar over at det ikke er alle der er herre over om de klarer eksamen eller ej. Grunden til at jeg fremhævede at det er muligt at klare normeret tid på 2. forsøg er at det ligesom lå imellem linjene at dumpede man var man sikker på at skulle gå hele semestret om.

Det er dog mit indtryk at:
Det kun er på 2.-5.(6?) semester at folk virkelig dumper.
Det skyldes primært dårlig studieteknik?
Det er muligt at følge den normerede plan ved at bestå samtlige eksamener i 2. forsøg (teoretisk set)
Sygeeksamen blev misbrugt i stor stil på gammelstudieordning (det var i hvert fald det vi fik at vide, og hvem kan ikke skaffe en lægeerklæring/fake en?).

Jeg synes også det ville være lækkert med reeksamen på hvert semester, men jeg ville ikke bytte det for dårligere undervisning. Problemet er begrænsede ressourcer, og måske skulle man vælge at bruge de sparsomme kroner der skulle bruges på reeksamen, på at få folk igennem i første forsøg?

Hvis det virkelig er et problem at der ikke er reeksamen på 3. 4. og 5. semester, hvad ville det så koste at afholde dem? Hvorfor dumper folk på de tidlige semestre og ikke på de senere? Chancen for at noget pludseligt udefrakommende indvirker på eksamen er vel ligestor om man går på 2. eller 8.? På 9. og 10. (skriftlige) kan jeg da huske at at dumpeprocenterne lå meget lavt, vil tro <5%.

En helt anden løsning var at eksamen ikke var integereret, så du havde muligheden for at fortsætte på næstesemester og tage det enkelte fag igen ½år efter, det ville måske være mest optimalt?

Ang. undervisningen, jeg har svært ved at forstille mig dårligere undervisning på panum…

Det største problem med manglede syge/reeksamen, er at du kun har SU til at komme ½år bagud.

Ang. misbrug af syge/reeksamen forstår jeg stadigvæk ikke hvorfor de skulle være fjernet af den grund, da formålet med hele uddannelsen, vel er at få folk igennem… eller? :slight_smile:

Det hele hænger nok også sammne med manglede økonomiske middeler…men jeg tror desværre ikke at eb og ligende medie organer gider bruge lige så meget tid på manglede penge på medicinstudiet som medicin studerende som udføre et stykke arbejde på et sygehus…fx GU eller ligende.

mvh
svend

Fordi eksamen på de tidlige semestre afholdes af snæversynet og perfide forskerer uden sans for hvad er er klinisk relevant eller ej. På de senere semestre er der 2 faktorer der gør sig gældende - det er spændende og relevant og eksamen afholdes af klinikerer.

Panum vs. den virkelige verden - der er en kæmpeforskel…